مبانی نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار
دسته بندی جغرافیا
بازدید ها 163
فرمت فایل docx
حجم فایل 168 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 47

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

کاربر

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

-1- واژه شناسی توریسم…………………………. 9

2-2- مفهوم توریسم…………………………….. 10

2-3-تعریف جهانگردی …………………………… 10

2-4- مهم­ترین دیدگاه‌های ارائه شده درزمینه گردشگری….. 11

2-4-1- جهانی شدن……………………………… 11

2-4-2- فرهنگ پذیری …………………………… 12

2-4-3- نوسازی ……………………………….. 12

2-4-4- سلسله مراتب نیازها وتوریسم ……………… 12

2-4-5- انگیزش……………………………….. 13

2-4-6- نظریه عطایای الهی………………………. 13

2-4-7- نظریه هزینه نسبی……………………….. 13

2-4-8- نظریه مزیت مطلق و دانش فنی………………. 13

2-4-9- نظریه شرایط تقاضا ……………………… 13

2-5- اصطلاحات گردشگری در متون علمی‌و سازمان جهانی گردشگری 17

2-6- انواع گردشگری…………………………… 18

2-6-1-توریسم معمولی…………………………… 18

2-6-2-توریسم بر مبنای طبیعت……………………. 19

2-6-3- توریسم ماجراجویانه …………………….. 19

2-6-4-توریسم محصور……………………………. 19

2- 6- 5- توریسم سلامتی…………………………. 19

2- 6-6- توریسم مصرفی………………………….. 19

2- 6-7- اكوتوریسم ……………………………. 20

2-6-8- جهانگردی بر مبنای هدف از مسافرت جهانگردان…. 20

2-6-9- جهانگردی برمبنای مبدأ جهانگردان………….. 20

2-6-10- جهانگردی بر مبنای سطح درآمد جهانگردان……. 20

2-6-11- توریسم تفریحی ………………………… 21

2-6-12-توریسم شهری …………………………… 21

2-6-13- توریسم طبیعت گرا ……………………… 22

2-7- اهداف گردشگران………………………….. 23

2-8- شهر و توریسم ……………………………. 23

2-9- ویژگی‌های بارز صنعت توریسم ……………….. 24

2-10- برنامه ………………………………… 24

2-10-1- پیشینه برنامه ریزی ……………………. 24

2- 10- 2- تعریف برنامه ریزی……………………. 25

2- 10-3- سطوح برنامه ریزی توریسم……………….. 26

2-11- توریسم پایدار…………………………… 27

2- 11-1- پیشینه مفهوم توسعه پایدار……………… 27

2- 11-2- تعاریف توسعه پایدار…………………… 28

2- 11-3- ابعاد توسعه پایدار……………………. 29

2- 11-4- ارتباط گردشگری پایدارو توسعه پایدار…….. 31

2- 11-5- اصول توریسم پایدار……………………. 31

2-11-5 -1 -مشارکت …………………………….. 31

2-11- 5-2-حضور ذینفع‌ها………………………… 32

2-11-5-3 – اشتغال برای افراد محلی……………… 32

2-11-5-4- ارتباطات بازر گانی ………………….. 32

2-11-5-5 – پایداری منابع………………………. 32

2-11-5-6 – هماهنگی در هدف‌ها……………………. 32

2-11-5-7 – همکاری ……………………………. 33

2-11-5-8 – ظرفیت پذیرش ……………………….. 33

2-11-5-9 – نظارت و ارزشیابی …………………… 33

2-11-5-10 -پاسخگویی …………………………… 34

2-11-5-11- آموزش ……………………………… 34

2-11-5-12- حفظ هویت …………………………… 34

2- 11- 6 – اصول اساسی توسعه پایدارگردشگری……….. 34

2-12- نقش گردشگری در اقتصاد وایجاد اشتغال……….. 36

2-13- پیامد‌های اجتماعی – فرهنگی توریسم………….. 39

2-14- ملاحظات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی – فرهنگی. 41

2-15- آینده صنعت توریسم ………………….. 45

2- 16- درآمد حاصل از صنعت گردشگری در مناطق مختلف جهان 48

2-1- واژه شناسی توریسم

واژه توریسم از نظر اتیمولوژی از کلمه tour مشتق شده است به معنای سیرو سفر از یک نقطه به نقطه دیگر می‌باشد. توریسم در زبان فرانسه هم به معنی مسافرت به اطراف و اکناف و مشتق از کلمه tour است.(قره نژاد،1374 :42 ).درکتاب گردشگری(ماهیت و مفاهیم) درباره ریشه لغت گردشگری tourism این گونه بیان شده است

این کلمه از کلمه tour به معنای گشتن اخذ شده است که ریشه در لغت لاتین turns به معنای دور زدن، رفت و برگشت بین مبدأ و مقصد و چرخش داردکه از یو نا نی به اسپانیایی و فرانسه راه یافته است. در فرهنگ وبستر گردشگری به سفری که در آن مسافرتی به مقصدی انجام می‌گیردوسپس بازگشتی به محل سکونت را در بر دارداطلاق می‌گردد. در فرهنگ لانگمن گردشگری به معنای مسافرت وتفریح برای سرگرمی‌معنا شده است در فرهنگ لاروس گردشگری به معنای برای تفریح (لذت یا رضایت ) آمده است.(پاپلی یزدی، سقایی،1385 :18-19).


2-2- مفهوم توریسم

توریسم براساس تعریف سازمان جهانی توریسم، به كلیة فعالیت‌های افرادی اطلاق می‌شود كه به مكان‌هایی خارج از محیط عادی خود به منظور گذراندن ایام فراغت، انجام كار و سایر هدف‌ها، برای مدت كمتر از یك سال می‌روند. به این ترتیب، محور توریسم از مسافرت‌هایی كه صرفاً به منظور گذراندن تعطیلات و سپری كردن چند روز برای دیدار دوستان و آشنایان و بازدید از مناطق جذاب انجام می‌گیرد، بسی فراتر می‌رود (زاهدی، 1385: 4).

توریسم مجموع پدیده‌ها و ارتباطات ناشی از کنش متقابل میان گردشگردان، سرمایه، دولت‌ها و جوامع میزبان، دانشگاه‌ها و سازمان‌های غیردولتی، در فرایند جذب، حمل و نقل، پذیرایی و کنترل گردشگران و دیگر بازدیدکنندگان است ( Weaver,2000: 3).

گردشگری مجموعه مسافرت‌هایی را دربرمی‌گیرد که به منظور استراحت وتفریح یا دیگرفعالیت‌های شغلی ویا اینکه به منظور شرکت در مراسم خاص انجام می‌گیرد وغیبت شخص گردشگر از محل سکونت دائم خود درطی این مدت موقتی وگذرا می‌باشد. بدیهی است کسانی که اقدام به مسافرت‌های شغلی منظمی‌بین محل کار و زندگی خود می‌کنند مشمول این تعریف نمی‌شود ( Inskeep.2002 )

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *