بایگانی ماهیانه: آگوست 2019

معماری و نوسازی – مراحل گسترش شهر مشهد 30 ص

معماری و نوسازی – مراحل گسترش شهر مشهد 30 ص

معماری و نوسازی مراحل گسترش شهر مشهد
دسته بندی معماری
فرمت فایل doc
حجم فایل 25 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 33

معماری و نوسازی - مراحل گسترش شهر مشهد 30 ص

فروشنده فایل

کد کاربری 7612

معماری و نوسازی – مراحل گسترش شهر مشهد

پیش از آنكه حضرت رضا (ع) در سال 203 هجری قمری شهید و در این محل مدفون شوند و نام مشهد پیدا شود در مجاور آن شهری قدیمی به نام نوغان وجود داشت كه مركز ولایت تاریخی و مهم توس بود . بدان سبب والیان توس در نوغان مستقر می شدند . حمید بن قحطبه از والیان توس در سال 159 قمری درگذشت امّا كاخ و باغ وی همچنان دایر و آباد بود تا اینكه خلیفه هارون الرشید در سال 193 هجری به هنگام سفر به خراسان در آن مستقر شد و درگذشت چون جسد هارون الرشید را درباغ حمیدبن قحطبه دفن كردند قبّه و بقعه ای بر روی مدفن وی ساخته شد كه به بقعه هارونی شهرت یافت . ده سال پس از مرگ هارون نیز حضرت رضا (ع) توسط مأمون در نوغان شهید شد و به امر و صلاح دید وی در همان بقعة‌ هارونی به خاك سپرده شد . از آن پس به محل مزبور مشهد گفته شد . بدین سان هستة‌اولیة‌ شهر كنونی مشهد درسال 203 قمری در مجاور شهر قدیمی نوغان شكل گرفت . بنابراین هرچند مشهد با این نام قدمتی هزارودویست ساله دارد امّا شاخه ای نورسته از ریشة‌قدیمی به نام نوغان است كه عمر آن به مراتب بیش از هزار و دویست سال است . اگر دو واقعة مرگ هارون الرشید و شهادت حضرت رضا (ع) در نوغان توس روی نمی داد نوغان به مشهد كنونی تبدیل نمی شد و شاید دومین شهر كشور نمی گردید . حال باید دید مقر شهر مشهد شایستگی احداث شهری چنین بزرگ را داشته است . این شهر در دشتی حاصلخیز میان دو رشته كوه پرآب به نامهای هزارمسجد ( در شمال ) و بینالود ( در جنوب ) در كنار رودخانه ای به نام كشف رود واقع شده است . دشت مزبور كه حدود هفده هزار كیلومتر مربع وسعت دارد حوضة‌آبریز كشف رود را تشكیل می دهد و از دیرباز به ولایت توس شهرت داشته است . سرچشمة‌كشف رود دركنایش رادكان واقع در 70 كیلومتری شمال غرب مشهد قرار دارد . كشف رود از حدود یك فرسنگی شمال مشهد می گذرد و در محل پل خاتون واقع در جنوب شرق سرخس ، به فاصلة‌ تقریباً‌صدو پنجاه كیلومتری مشرق مشهد ، به هریود می پیوندد .

بنابراین مشهد در بدو امر در حاشیة‌ رودخانه ای پرآب واقع بوده ، امّا به سبب آنكه بستر كشف رود در ارتفاعی كمتراز مقر مشهد جریان دارد . دسترسی به آب آن برای اهالی شهر به سادگی مقدور نبوده است . بدین سبب اغلب روستاهای مجاور شهر و هم خود نوغان و مشهد از آغاز تا اوایل قرن حاضر عموماً با قنات مشروب می شده اند . این امر سبب شده است تا پس از پیدایش مشهد و روی آوردن سادات و شیعیان به سوی آن با كمبود آب روبرو شود و در نهایت مركزیت توس را از اوایل سدة‌چهارم هجری از دست بدهد . در قرون بعد نیز هرگاه جمعیت شهر به سببی رو به افزایش گذاشته اولین معضل آن كمبود آب بوده است كه اكنون نیز یكی از مهمترین كمبودهای مشهد آب شرب آن است . امّا از نظر سلامت هوا ، مشهد دارای چنان آب و هوایی بوده كه عوماً گفته می شده است در این شهر طاعون شیوع نخواهد یافت . همچنین از نظر زلزله ، مشهد در محلی امن و بدون گسل قرارگرفته به گونه ای كه در عمر 1200 ساله آن تنها یك زلزله نسبتاً‌ مهم در آن روی داده كه مركز آن هم شهر نیشابور بوده است .

به جز آنچه گذشت مشهد بر سر بزرگترین شاهراه ارتباطی خراسان ، یعنی جاده ابریشم و در میانة‌ شهرها و ولایات مهمی چون توس ، نیشابور ، هرات ، جام ، خبوشان ( قوچان ) و دشت خاوران ( شهرهای نسا و ابیورد ) و قلعة‌كلات واقع بوده كه امتیاز مثبت مهمی برای آن محسوب می شده است .

مراحل گسترش شهر مشهد :

در اوایل سدة‌ ششم هجری میان شهر سنّی نشین تابران و شهر شیعه نشین مشهد نزاع شدیدی درگرفت به گونه ایك ه در سال 510 هجری قمری اهالی تابران به مشهد حمله كردند و در پی آن اولین حصار باری این شهر احداث گردید . در سال 807 هنگامی كه شاهرخ بن امیرتیمور به جای پدر نشست و هرات را مركز حكومت خویش كرد شهر مشهد را مورد توجه ویژه قرارداد و در صدد عمران آن برآمد . همسر وی گوهرشاد نیز با احداث مسجد جامع گوهرشاد در این شهر عملاً‌ آن را به دومین شهر قلمرو همسرش تبدیل كرد . چون این عنایتها سبب فزونی جمعیت مشهد و كمبود آب در آن گردید امی علیشیر نوائی در اواخر سدة‌نهم آب چشمة‌ گُلَسب توس را باهمت شخصی به مشهد منتقل كرد و آن را مدتی از ضایعه كم آبی رهانید . در سال 860 هجری قمری بابرین بایسنقر گوركانی كه به مرض صعب العلاجی مبتلا بود ا زهزات به مشهد آمد و پس از زیارت و توسل به حضرت رضا (ع) شفا یافت و او كلمة‌ « مقدس » را بعد ازنام مشهد افزود و از آن زمان به بعد این شهر به مشهد مقدس شهرت یافت .

حملة‌ مكرّر ازبكها به خراسان در نیمة‌ اول سدة‌ دهم سبب شد تا فرزند و جانشین شاه اسماعیل یعنی شاه تهماسب در حدود سال 940 قمری اقدام به احداث بارویی نو برای مشهد نماید ، كه حدود چهارصد سال عمر كرد و تا زمان ما باقی ماند.

چون حملات ازبكها به خراسان در تمام سدة‌ دهم بی وقفه ادامه داشت ، آنها در سال 997 مشهد را متصرف شدند و تعداد كثیری از اهالی آن را كشتند . امّا به ابنیه تاریخی صدمه ای نزدند . ده سال بعد شاه عباس جوان ایشان را زا خراسان راند و كمی بعد( سال 1010 ) از اصفهان پیاده به زیارت مشهد آمد و این شهر رامهمترین كانون زیارتی كشور كرد . این عنایتها سبب افزایش جمعیت مشهد و زائران آن شد و دیگر بار شهر را با كمبود آب روبرو ساخت. بدان سبب شاه عباس ، خیابانی در مشهد احداث كرد و آب چشمه گلسب را به ضمیمه آب چند قنات وارد خیابان مزبور كرد و موقوفاتی هم به آن اختصاص داد . این اولین مداخلة‌ جدی دریافت كالبدی مركز شهر مشهد بود كه تأثیرات قابل ملاحظه ای در سمت گیری توسعة‌ آتی شهر مشهد برجا نهاد .این خیابان با الهام از خیابان چهارباغ عباسی اصفهان از دروازة‌ جادة‌ قوچان تا دروازة‌ جادة‌‌سرخس با عرض زیاد و چشم انداز زیبایی از حرم مطهر نیز در حاشیة‌مركزی آن قرار داشت ، ایجاد شد .

در توصیف خیابان شیراز ی نوشته انگلیسیان چنین آمده است :

” خیابان را می توان مشخص ترین منظره نقشه زمینی شهر دانست كه از شمال غرب تا گوشة‌ جنوب شرق آن امتداد می یابد . تمام طول آن، اندكی كمتر از 2 مایل ( 3 كیلومتر ) و عرض آن 25 یارد ( 23 متر ) است . سطح خیابان سنگفرش شدهاست و قدری پایین تر از نیمه خیابان ، نهر آبی جریان دارد كه آب آن برای هر منظوری كه بتوان فكرش را كرد مورد استفاده ساكنین شهر قرار می گیرد و در حاشیه اش درختانی از نوع چنار ، توت و تبریزی با فاصلة‌ نامنظم غرس شده است . علاوه براین دو طرف خیابان با یك ردیف تیرهای فرسوده ، چراغهای روشنایی و مغازه های مختلف تزئی شده است . این خیابان در طول روز و در ساعات كسب وكار پر از جمعیت از طبقات مختلف ، از اهالی شهر و یا زواری است كه وارد شهر شده اند . لكن به علت عرض كم خیابان تقریباً 3/2 طول آن تا انتهای شمال غرب با میزان رفت و آمد انبوه جمعیت متناسب نیست و در عین حال یك گذرگاه سرپوشیده ، محدودة حرم و اماكن موقوفه و بست را زا یكدیگر جدا می سازد . از این گذرگاه بجز مسلمانان و حیوانات باركش بقیه مردم و وسائل نقلیه دیگر ، اجازة‌ عبور و مرور ندارند . اجرای این مقررات به قدری جدی است كه اگر حیوانی وارد منطقه ممنوعه شود به نفع دارایی بیوتات حرم مطهر مصادره می شود . همة‌ رفت و آمد ها در اینجا اجباراً به كوچه های باریكی ، كه محلة‌ اماكن مقدسه را دور می زند رانده می شود و از آنجا دوباره به سمت خیابان كه در جنوب شرقی بست واقع شده هدایت می گردد .”

همچنین در جای دیگر گفته شده است كه :

” بجز خیابان ، معابر مشهد چیزی وسیعتر از كوچه هایی با دیوارهای بلند گلی نیست . معابر اصلی به صورت نامنظمی سنگفرش شده اند .”

همچنین به منظور بازرسی و وصول عوارض كالاهای وارداتی به شهر در دوازه های عیدگاه و بالا خیابان ، پستهایی دایرشده و ورود كالاها از سایر دروازه ها ممنوع است . باروی شهر دارای شش دروازه بوده كه به شرح زیر است :

نام دروازه

محل احداث

نام دروازه

محل احداث

بالا خیابان

سراسب

ارگ

شمال غرب شهر

غرب

جنوب غرب

عیدگاه

پایین خیابان

نوغان

جنوب

جنوب شرق

شمال شرق

مداخلة‌ صفویه در ایجاد محور بالا خیابان و پایین خیابان و تدارك رشد خطی شهر حول محور مذكور بعدها با تقویت مراكز اداری میدان شهدا و ایجاد محور جدید دیگری به موازات آن ( خیابان بهار ) حركت عمومی شهر را به سمت غرب تشدید كرد . در سال 1307 هجری شمسی در زمان رضا شاه فلكه وسیعی در اطراف حرم با عرض خیابانی حدود 30متر در دورآن احداث و به نام فلكة‌ شمالی و جنوبی نامیده شد . خیابان اصلی مشهد كه درآن تاریخ خیابان نادری (شیرازی ) نامیده می شد ، تعریض و خیابان تهران ( بلوار حضرت امام رضا «ع» ) ، خیابان طبرسی و خیابان نواب صفوی ( پایین خیابان ) و خیابان شیرازی( بالاخیابان ) بصورت چهارخیابان اصلی در مركز شهر ایجاد شد .

یكی از پرتنش ترین مداخله ها در زمینه تغییر چهرة‌ مركز این شهر عبارت بود از تخریب ابنیه اطراف حرم مطهر در سال 1345 و ایجاد فضای سبز در این محدوده در مطالعات طرح یاد شده كه از سوی مهندسان مشاور بور بور و همكاران تهیه شده است در مورد بافت مركزی مشهد چنین آمده است :

” بافت شهرسازی اطراف حرم مطهر حضرت رضا (ع) از لحاظ تاریخی جالب توجه نیست و بازمانده قسمت هایی طرح ریزی نشدهاست كه در اطراف اماكن مذهبی به واسطه امنیت بیشتر به صورت خودرو در قدیم به وجود آمده است و به واسطة‌ وضع نامطلوب ساختمانی آنها مرتباً مورد نوسازی قراگرفته اند . لذا با وجود قدمت مجموعه مركزی ساختمانها و بافت اطراف آن هیچگونه ارزش تاریخی ندارد .”

مجله هنر و معماری شماره 20 در خصوص فرآیند این طرح گزارش زیر را ارائه می دهد :

” یكی از مهم ترین پیشنهادهای این طرح این است كه برای اولین بار در ایران نوسازی مركز شهر به صورتی اجرا خواهد شد كه در آمد آن نه تنها جوابگوی هزینه اش می باشد بلكه درآمد اضافی هم خواهد داشت و این روش به صورتی تنظیم شده كه هزینه خرید زمین ها ، ساختمانها و سرقفلی به قیمت واقعی روز پرداخت گردد و هیچ نوع اجحاف و یا درخواست كمك مالی چه از اشخاص و چه از دولت نگردد .”

در اردیبهشت سال 54 برنامه تخریب بناهای اطراف فلكه حرم مطهر تا شعاع وسیعی به مرحلة‌ عمل درآمد . پیاده شدن این برنامه كه از تغییرات عمده در سطح شهرمشهد است چهره مركز قدیمی آن را بكلی دگرگون كرد .

شكل گرفتن هرجزء‌از مجموعه و نحوة‌ استقرار آن در پیوند با شهر در تمامیت آن مطرح بوده است . بازارها و بخصوص شاخة‌ اصلی آن ( بازار بزرگ ) كه تا قلب و هسته مجموعه نفوذ می كرده است و رابطه آن با صحن ها و مسجد جامع گوهرشاد و بستهای بالا خیابان و پایین خیابان و ارتباط كالبدی آن با مجموعه ای از عناصر و ویژگیهای بسیارمهم معمارانه و شهرسازی محل بوده است . چنانكه ارتباط بازارها ، بستها و صحنها را با یكدیگر در نظر بگیریم مشاهده می نماییم كه چه طور یك تداوم وحركتی از فضایی به فضای دیگر وجود داشته است . بازار قدیمی و بستها اجزاء جدایی ناپذیر مجموعه واحدهای وابسته به بناهای مذهبی بوده اند . این اجزا در رابطه با صحن ها در تداوم و حتی تشدید كاركرد یكدیگر سهم بسزائی داشته اند . و در نهایت جریان داشتن زندگی را نشان می داده اند.

مردم پس از گذشتن از فضای باز فلكه به فضای خاص بستها وارد می شدند و سپس با عبور از سرپوشیده ها بداخل صحنها میرسیدند و یا با گذشتن از مسیر بازارها آمادگی كامل را برای ورود به محوطه صحن حرم مطهر و انجام زیارت پیدا می كرده اند . اینمسیر در هر حال شكل و روحیه خود را در فكر مردم مشهد و زوار در طول سالها تثبیت كرده بود . پس از این تخریب وسیع كه شامل بسیاری آثار قدیمی نیز بود ناحیه وسیعی خالی گردید كه تبدیل به فضای سبز شد . بدنه های خارجی بناها نماسازی مجدد شد و دیوار بلندی در دور فلكه ب طاقنماهای آجری شكل گرفت كه فلكه را از منطقه اطراف آن جدا می كرد . پس از این اقدامات مجموعه بازار رضا با 2081 واحد مغازه را در كنار میدان بیت المقدس فعلی با یك معماری نامناسب و روی محور خیابان طوس كه یك شاخه از خیابان كمربندی عبوری بافت قدیمی برای كاهش حجم تردد ترافیك در فلكه بود ایجاد شد . آنچه كه ایجاد شده بود از فضای بزرگ و وسیع اطراف مجموعه بجای مانده و دیوار دور فلكه تا بازار رضا و نماسازی كاذب دوطرف خیابان تهران كه تعریض شده بود در مجموع سیما و روحیه ای متفاوت و غریبه نسبت به مكان به وجود آورد .

اثرات و پیامدهای تخریب را باید در زمینه های فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی آن جستجوكرد .

اینبرنامه در تمام طول زمان شكل گیری و پیاده شدن آن با مقاومتهایی از طرف مردم روبرو بود ولی با اعمال زور انجام گردید و چنان اثری در ذهن مردم بجای گذاشت كه در سالهای بعد بنحو آشكاری جلوگیری كننده از هر تخریب در رابطه با كل شهر مانند تعریض خیابانهای اطراف و مانند آن می تواند باشد . آنچه كه در قبال تخریب بناها به مالكین آن پرداخت شد جبران خسارت وارده را نكرده است و كسبه ای كه توانایی پرداخت سرقفلی در مجموعة‌ جدید بازار رضا را نداشتند نتوانستند در محل بكار خود ادامه دهند . یكی از مهترین پیامدهای این تخریب از بین رفتن دههاواحد و مغازه صنایع دستی شهر بود كه در بسیاری موارد حتی به محوآن حرفه كه با فرهنگ و اقتصاد شهر در رابطه بود انجامید .

نكته بارز معماری كه در كل مجموعه اطراف بناهای حرم مطهر وجود داشت ارتباط فضاهای خارجی و داخلی از طریق فضاهای میانی و عناصر تشكیل دهندة‌ آن بود و این باعث می شد كه مردم در حركت خود بعد مسافت را احساس نكنند در حالیكه پس از تخریب مردمی كه از خیابانهای اطراف وارد فلكه جدید می شدند تمامی مجموعه را به یكباره میدیدند و با گذشتن از بعد بزرگ فلكه جدید به فضاهای داخلی قدم می گذاشتند . فضای سبز یك شكل و یكنواخت اطراف نیز به تنهایی هیچگونه روحیه خاصی كه لازمة‌ این مكان بود به وجود نمی آوردبلكه جدائی از محیط را نیز تشدید می كرد . این سیما و روحیه جدید در نهایت ، با موجودیت شهرسازی و معماری مجموعه مذهبی و تاریخی متناقض بود .

معماری و نوسازی – مراحل گسترش شهر مشهد 30 ص

معماری و نوسازی – مراحل گسترش شهر مشهد 30 ص

معماری و نوسازی مراحل گسترش شهر مشهد
دسته بندی معماری
فرمت فایل doc
حجم فایل 25 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 33

معماری و نوسازی - مراحل گسترش شهر مشهد 30 ص

فروشنده فایل

کد کاربری 7612

معماری و نوسازی – مراحل گسترش شهر مشهد

پیش از آنكه حضرت رضا (ع) در سال 203 هجری قمری شهید و در این محل مدفون شوند و نام مشهد پیدا شود در مجاور آن شهری قدیمی به نام نوغان وجود داشت كه مركز ولایت تاریخی و مهم توس بود . بدان سبب والیان توس در نوغان مستقر می شدند . حمید بن قحطبه از والیان توس در سال 159 قمری درگذشت امّا كاخ و باغ وی همچنان دایر و آباد بود تا اینكه خلیفه هارون الرشید در سال 193 هجری به هنگام سفر به خراسان در آن مستقر شد و درگذشت چون جسد هارون الرشید را درباغ حمیدبن قحطبه دفن كردند قبّه و بقعه ای بر روی مدفن وی ساخته شد كه به بقعه هارونی شهرت یافت . ده سال پس از مرگ هارون نیز حضرت رضا (ع) توسط مأمون در نوغان شهید شد و به امر و صلاح دید وی در همان بقعة‌ هارونی به خاك سپرده شد . از آن پس به محل مزبور مشهد گفته شد . بدین سان هستة‌اولیة‌ شهر كنونی مشهد درسال 203 قمری در مجاور شهر قدیمی نوغان شكل گرفت . بنابراین هرچند مشهد با این نام قدمتی هزارودویست ساله دارد امّا شاخه ای نورسته از ریشة‌قدیمی به نام نوغان است كه عمر آن به مراتب بیش از هزار و دویست سال است . اگر دو واقعة مرگ هارون الرشید و شهادت حضرت رضا (ع) در نوغان توس روی نمی داد نوغان به مشهد كنونی تبدیل نمی شد و شاید دومین شهر كشور نمی گردید . حال باید دید مقر شهر مشهد شایستگی احداث شهری چنین بزرگ را داشته است . این شهر در دشتی حاصلخیز میان دو رشته كوه پرآب به نامهای هزارمسجد ( در شمال ) و بینالود ( در جنوب ) در كنار رودخانه ای به نام كشف رود واقع شده است . دشت مزبور كه حدود هفده هزار كیلومتر مربع وسعت دارد حوضة‌آبریز كشف رود را تشكیل می دهد و از دیرباز به ولایت توس شهرت داشته است . سرچشمة‌كشف رود دركنایش رادكان واقع در 70 كیلومتری شمال غرب مشهد قرار دارد . كشف رود از حدود یك فرسنگی شمال مشهد می گذرد و در محل پل خاتون واقع در جنوب شرق سرخس ، به فاصلة‌ تقریباً‌صدو پنجاه كیلومتری مشرق مشهد ، به هریود می پیوندد .

بنابراین مشهد در بدو امر در حاشیة‌ رودخانه ای پرآب واقع بوده ، امّا به سبب آنكه بستر كشف رود در ارتفاعی كمتراز مقر مشهد جریان دارد . دسترسی به آب آن برای اهالی شهر به سادگی مقدور نبوده است . بدین سبب اغلب روستاهای مجاور شهر و هم خود نوغان و مشهد از آغاز تا اوایل قرن حاضر عموماً با قنات مشروب می شده اند . این امر سبب شده است تا پس از پیدایش مشهد و روی آوردن سادات و شیعیان به سوی آن با كمبود آب روبرو شود و در نهایت مركزیت توس را از اوایل سدة‌چهارم هجری از دست بدهد . در قرون بعد نیز هرگاه جمعیت شهر به سببی رو به افزایش گذاشته اولین معضل آن كمبود آب بوده است كه اكنون نیز یكی از مهمترین كمبودهای مشهد آب شرب آن است . امّا از نظر سلامت هوا ، مشهد دارای چنان آب و هوایی بوده كه عوماً گفته می شده است در این شهر طاعون شیوع نخواهد یافت . همچنین از نظر زلزله ، مشهد در محلی امن و بدون گسل قرارگرفته به گونه ای كه در عمر 1200 ساله آن تنها یك زلزله نسبتاً‌ مهم در آن روی داده كه مركز آن هم شهر نیشابور بوده است .

به جز آنچه گذشت مشهد بر سر بزرگترین شاهراه ارتباطی خراسان ، یعنی جاده ابریشم و در میانة‌ شهرها و ولایات مهمی چون توس ، نیشابور ، هرات ، جام ، خبوشان ( قوچان ) و دشت خاوران ( شهرهای نسا و ابیورد ) و قلعة‌كلات واقع بوده كه امتیاز مثبت مهمی برای آن محسوب می شده است .

مراحل گسترش شهر مشهد :

در اوایل سدة‌ ششم هجری میان شهر سنّی نشین تابران و شهر شیعه نشین مشهد نزاع شدیدی درگرفت به گونه ایك ه در سال 510 هجری قمری اهالی تابران به مشهد حمله كردند و در پی آن اولین حصار باری این شهر احداث گردید . در سال 807 هنگامی كه شاهرخ بن امیرتیمور به جای پدر نشست و هرات را مركز حكومت خویش كرد شهر مشهد را مورد توجه ویژه قرارداد و در صدد عمران آن برآمد . همسر وی گوهرشاد نیز با احداث مسجد جامع گوهرشاد در این شهر عملاً‌ آن را به دومین شهر قلمرو همسرش تبدیل كرد . چون این عنایتها سبب فزونی جمعیت مشهد و كمبود آب در آن گردید امی علیشیر نوائی در اواخر سدة‌نهم آب چشمة‌ گُلَسب توس را باهمت شخصی به مشهد منتقل كرد و آن را مدتی از ضایعه كم آبی رهانید . در سال 860 هجری قمری بابرین بایسنقر گوركانی كه به مرض صعب العلاجی مبتلا بود ا زهزات به مشهد آمد و پس از زیارت و توسل به حضرت رضا (ع) شفا یافت و او كلمة‌ « مقدس » را بعد ازنام مشهد افزود و از آن زمان به بعد این شهر به مشهد مقدس شهرت یافت .

حملة‌ مكرّر ازبكها به خراسان در نیمة‌ اول سدة‌ دهم سبب شد تا فرزند و جانشین شاه اسماعیل یعنی شاه تهماسب در حدود سال 940 قمری اقدام به احداث بارویی نو برای مشهد نماید ، كه حدود چهارصد سال عمر كرد و تا زمان ما باقی ماند.

چون حملات ازبكها به خراسان در تمام سدة‌ دهم بی وقفه ادامه داشت ، آنها در سال 997 مشهد را متصرف شدند و تعداد كثیری از اهالی آن را كشتند . امّا به ابنیه تاریخی صدمه ای نزدند . ده سال بعد شاه عباس جوان ایشان را زا خراسان راند و كمی بعد( سال 1010 ) از اصفهان پیاده به زیارت مشهد آمد و این شهر رامهمترین كانون زیارتی كشور كرد . این عنایتها سبب افزایش جمعیت مشهد و زائران آن شد و دیگر بار شهر را با كمبود آب روبرو ساخت. بدان سبب شاه عباس ، خیابانی در مشهد احداث كرد و آب چشمه گلسب را به ضمیمه آب چند قنات وارد خیابان مزبور كرد و موقوفاتی هم به آن اختصاص داد . این اولین مداخلة‌ جدی دریافت كالبدی مركز شهر مشهد بود كه تأثیرات قابل ملاحظه ای در سمت گیری توسعة‌ آتی شهر مشهد برجا نهاد .این خیابان با الهام از خیابان چهارباغ عباسی اصفهان از دروازة‌ جادة‌ قوچان تا دروازة‌ جادة‌‌سرخس با عرض زیاد و چشم انداز زیبایی از حرم مطهر نیز در حاشیة‌مركزی آن قرار داشت ، ایجاد شد .

در توصیف خیابان شیراز ی نوشته انگلیسیان چنین آمده است :

” خیابان را می توان مشخص ترین منظره نقشه زمینی شهر دانست كه از شمال غرب تا گوشة‌ جنوب شرق آن امتداد می یابد . تمام طول آن، اندكی كمتر از 2 مایل ( 3 كیلومتر ) و عرض آن 25 یارد ( 23 متر ) است . سطح خیابان سنگفرش شدهاست و قدری پایین تر از نیمه خیابان ، نهر آبی جریان دارد كه آب آن برای هر منظوری كه بتوان فكرش را كرد مورد استفاده ساكنین شهر قرار می گیرد و در حاشیه اش درختانی از نوع چنار ، توت و تبریزی با فاصلة‌ نامنظم غرس شده است . علاوه براین دو طرف خیابان با یك ردیف تیرهای فرسوده ، چراغهای روشنایی و مغازه های مختلف تزئی شده است . این خیابان در طول روز و در ساعات كسب وكار پر از جمعیت از طبقات مختلف ، از اهالی شهر و یا زواری است كه وارد شهر شده اند . لكن به علت عرض كم خیابان تقریباً 3/2 طول آن تا انتهای شمال غرب با میزان رفت و آمد انبوه جمعیت متناسب نیست و در عین حال یك گذرگاه سرپوشیده ، محدودة حرم و اماكن موقوفه و بست را زا یكدیگر جدا می سازد . از این گذرگاه بجز مسلمانان و حیوانات باركش بقیه مردم و وسائل نقلیه دیگر ، اجازة‌ عبور و مرور ندارند . اجرای این مقررات به قدری جدی است كه اگر حیوانی وارد منطقه ممنوعه شود به نفع دارایی بیوتات حرم مطهر مصادره می شود . همة‌ رفت و آمد ها در اینجا اجباراً به كوچه های باریكی ، كه محلة‌ اماكن مقدسه را دور می زند رانده می شود و از آنجا دوباره به سمت خیابان كه در جنوب شرقی بست واقع شده هدایت می گردد .”

همچنین در جای دیگر گفته شده است كه :

” بجز خیابان ، معابر مشهد چیزی وسیعتر از كوچه هایی با دیوارهای بلند گلی نیست . معابر اصلی به صورت نامنظمی سنگفرش شده اند .”

همچنین به منظور بازرسی و وصول عوارض كالاهای وارداتی به شهر در دوازه های عیدگاه و بالا خیابان ، پستهایی دایرشده و ورود كالاها از سایر دروازه ها ممنوع است . باروی شهر دارای شش دروازه بوده كه به شرح زیر است :

نام دروازه

محل احداث

نام دروازه

محل احداث

بالا خیابان

سراسب

ارگ

شمال غرب شهر

غرب

جنوب غرب

عیدگاه

پایین خیابان

نوغان

جنوب

جنوب شرق

شمال شرق

مداخلة‌ صفویه در ایجاد محور بالا خیابان و پایین خیابان و تدارك رشد خطی شهر حول محور مذكور بعدها با تقویت مراكز اداری میدان شهدا و ایجاد محور جدید دیگری به موازات آن ( خیابان بهار ) حركت عمومی شهر را به سمت غرب تشدید كرد . در سال 1307 هجری شمسی در زمان رضا شاه فلكه وسیعی در اطراف حرم با عرض خیابانی حدود 30متر در دورآن احداث و به نام فلكة‌ شمالی و جنوبی نامیده شد . خیابان اصلی مشهد كه درآن تاریخ خیابان نادری (شیرازی ) نامیده می شد ، تعریض و خیابان تهران ( بلوار حضرت امام رضا «ع» ) ، خیابان طبرسی و خیابان نواب صفوی ( پایین خیابان ) و خیابان شیرازی( بالاخیابان ) بصورت چهارخیابان اصلی در مركز شهر ایجاد شد .

یكی از پرتنش ترین مداخله ها در زمینه تغییر چهرة‌ مركز این شهر عبارت بود از تخریب ابنیه اطراف حرم مطهر در سال 1345 و ایجاد فضای سبز در این محدوده در مطالعات طرح یاد شده كه از سوی مهندسان مشاور بور بور و همكاران تهیه شده است در مورد بافت مركزی مشهد چنین آمده است :

” بافت شهرسازی اطراف حرم مطهر حضرت رضا (ع) از لحاظ تاریخی جالب توجه نیست و بازمانده قسمت هایی طرح ریزی نشدهاست كه در اطراف اماكن مذهبی به واسطه امنیت بیشتر به صورت خودرو در قدیم به وجود آمده است و به واسطة‌ وضع نامطلوب ساختمانی آنها مرتباً مورد نوسازی قراگرفته اند . لذا با وجود قدمت مجموعه مركزی ساختمانها و بافت اطراف آن هیچگونه ارزش تاریخی ندارد .”

مجله هنر و معماری شماره 20 در خصوص فرآیند این طرح گزارش زیر را ارائه می دهد :

” یكی از مهم ترین پیشنهادهای این طرح این است كه برای اولین بار در ایران نوسازی مركز شهر به صورتی اجرا خواهد شد كه در آمد آن نه تنها جوابگوی هزینه اش می باشد بلكه درآمد اضافی هم خواهد داشت و این روش به صورتی تنظیم شده كه هزینه خرید زمین ها ، ساختمانها و سرقفلی به قیمت واقعی روز پرداخت گردد و هیچ نوع اجحاف و یا درخواست كمك مالی چه از اشخاص و چه از دولت نگردد .”

در اردیبهشت سال 54 برنامه تخریب بناهای اطراف فلكه حرم مطهر تا شعاع وسیعی به مرحلة‌ عمل درآمد . پیاده شدن این برنامه كه از تغییرات عمده در سطح شهرمشهد است چهره مركز قدیمی آن را بكلی دگرگون كرد .

شكل گرفتن هرجزء‌از مجموعه و نحوة‌ استقرار آن در پیوند با شهر در تمامیت آن مطرح بوده است . بازارها و بخصوص شاخة‌ اصلی آن ( بازار بزرگ ) كه تا قلب و هسته مجموعه نفوذ می كرده است و رابطه آن با صحن ها و مسجد جامع گوهرشاد و بستهای بالا خیابان و پایین خیابان و ارتباط كالبدی آن با مجموعه ای از عناصر و ویژگیهای بسیارمهم معمارانه و شهرسازی محل بوده است . چنانكه ارتباط بازارها ، بستها و صحنها را با یكدیگر در نظر بگیریم مشاهده می نماییم كه چه طور یك تداوم وحركتی از فضایی به فضای دیگر وجود داشته است . بازار قدیمی و بستها اجزاء جدایی ناپذیر مجموعه واحدهای وابسته به بناهای مذهبی بوده اند . این اجزا در رابطه با صحن ها در تداوم و حتی تشدید كاركرد یكدیگر سهم بسزائی داشته اند . و در نهایت جریان داشتن زندگی را نشان می داده اند.

مردم پس از گذشتن از فضای باز فلكه به فضای خاص بستها وارد می شدند و سپس با عبور از سرپوشیده ها بداخل صحنها میرسیدند و یا با گذشتن از مسیر بازارها آمادگی كامل را برای ورود به محوطه صحن حرم مطهر و انجام زیارت پیدا می كرده اند . اینمسیر در هر حال شكل و روحیه خود را در فكر مردم مشهد و زوار در طول سالها تثبیت كرده بود . پس از این تخریب وسیع كه شامل بسیاری آثار قدیمی نیز بود ناحیه وسیعی خالی گردید كه تبدیل به فضای سبز شد . بدنه های خارجی بناها نماسازی مجدد شد و دیوار بلندی در دور فلكه ب طاقنماهای آجری شكل گرفت كه فلكه را از منطقه اطراف آن جدا می كرد . پس از این اقدامات مجموعه بازار رضا با 2081 واحد مغازه را در كنار میدان بیت المقدس فعلی با یك معماری نامناسب و روی محور خیابان طوس كه یك شاخه از خیابان كمربندی عبوری بافت قدیمی برای كاهش حجم تردد ترافیك در فلكه بود ایجاد شد . آنچه كه ایجاد شده بود از فضای بزرگ و وسیع اطراف مجموعه بجای مانده و دیوار دور فلكه تا بازار رضا و نماسازی كاذب دوطرف خیابان تهران كه تعریض شده بود در مجموع سیما و روحیه ای متفاوت و غریبه نسبت به مكان به وجود آورد .

اثرات و پیامدهای تخریب را باید در زمینه های فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی آن جستجوكرد .

اینبرنامه در تمام طول زمان شكل گیری و پیاده شدن آن با مقاومتهایی از طرف مردم روبرو بود ولی با اعمال زور انجام گردید و چنان اثری در ذهن مردم بجای گذاشت كه در سالهای بعد بنحو آشكاری جلوگیری كننده از هر تخریب در رابطه با كل شهر مانند تعریض خیابانهای اطراف و مانند آن می تواند باشد . آنچه كه در قبال تخریب بناها به مالكین آن پرداخت شد جبران خسارت وارده را نكرده است و كسبه ای كه توانایی پرداخت سرقفلی در مجموعة‌ جدید بازار رضا را نداشتند نتوانستند در محل بكار خود ادامه دهند . یكی از مهترین پیامدهای این تخریب از بین رفتن دههاواحد و مغازه صنایع دستی شهر بود كه در بسیاری موارد حتی به محوآن حرفه كه با فرهنگ و اقتصاد شهر در رابطه بود انجامید .

نكته بارز معماری كه در كل مجموعه اطراف بناهای حرم مطهر وجود داشت ارتباط فضاهای خارجی و داخلی از طریق فضاهای میانی و عناصر تشكیل دهندة‌ آن بود و این باعث می شد كه مردم در حركت خود بعد مسافت را احساس نكنند در حالیكه پس از تخریب مردمی كه از خیابانهای اطراف وارد فلكه جدید می شدند تمامی مجموعه را به یكباره میدیدند و با گذشتن از بعد بزرگ فلكه جدید به فضاهای داخلی قدم می گذاشتند . فضای سبز یك شكل و یكنواخت اطراف نیز به تنهایی هیچگونه روحیه خاصی كه لازمة‌ این مكان بود به وجود نمی آوردبلكه جدائی از محیط را نیز تشدید می كرد . این سیما و روحیه جدید در نهایت ، با موجودیت شهرسازی و معماری مجموعه مذهبی و تاریخی متناقض بود .

معماری و نوسازی – مراحل گسترش شهر مشهد 30 ص

معماری و نوسازی – مراحل گسترش شهر مشهد 30 ص

معماری و نوسازی مراحل گسترش شهر مشهد
دسته بندی معماری
فرمت فایل doc
حجم فایل 25 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 33

معماری و نوسازی - مراحل گسترش شهر مشهد 30 ص

فروشنده فایل

کد کاربری 7612

معماری و نوسازی – مراحل گسترش شهر مشهد

پیش از آنكه حضرت رضا (ع) در سال 203 هجری قمری شهید و در این محل مدفون شوند و نام مشهد پیدا شود در مجاور آن شهری قدیمی به نام نوغان وجود داشت كه مركز ولایت تاریخی و مهم توس بود . بدان سبب والیان توس در نوغان مستقر می شدند . حمید بن قحطبه از والیان توس در سال 159 قمری درگذشت امّا كاخ و باغ وی همچنان دایر و آباد بود تا اینكه خلیفه هارون الرشید در سال 193 هجری به هنگام سفر به خراسان در آن مستقر شد و درگذشت چون جسد هارون الرشید را درباغ حمیدبن قحطبه دفن كردند قبّه و بقعه ای بر روی مدفن وی ساخته شد كه به بقعه هارونی شهرت یافت . ده سال پس از مرگ هارون نیز حضرت رضا (ع) توسط مأمون در نوغان شهید شد و به امر و صلاح دید وی در همان بقعة‌ هارونی به خاك سپرده شد . از آن پس به محل مزبور مشهد گفته شد . بدین سان هستة‌اولیة‌ شهر كنونی مشهد درسال 203 قمری در مجاور شهر قدیمی نوغان شكل گرفت . بنابراین هرچند مشهد با این نام قدمتی هزارودویست ساله دارد امّا شاخه ای نورسته از ریشة‌قدیمی به نام نوغان است كه عمر آن به مراتب بیش از هزار و دویست سال است . اگر دو واقعة مرگ هارون الرشید و شهادت حضرت رضا (ع) در نوغان توس روی نمی داد نوغان به مشهد كنونی تبدیل نمی شد و شاید دومین شهر كشور نمی گردید . حال باید دید مقر شهر مشهد شایستگی احداث شهری چنین بزرگ را داشته است . این شهر در دشتی حاصلخیز میان دو رشته كوه پرآب به نامهای هزارمسجد ( در شمال ) و بینالود ( در جنوب ) در كنار رودخانه ای به نام كشف رود واقع شده است . دشت مزبور كه حدود هفده هزار كیلومتر مربع وسعت دارد حوضة‌آبریز كشف رود را تشكیل می دهد و از دیرباز به ولایت توس شهرت داشته است . سرچشمة‌كشف رود دركنایش رادكان واقع در 70 كیلومتری شمال غرب مشهد قرار دارد . كشف رود از حدود یك فرسنگی شمال مشهد می گذرد و در محل پل خاتون واقع در جنوب شرق سرخس ، به فاصلة‌ تقریباً‌صدو پنجاه كیلومتری مشرق مشهد ، به هریود می پیوندد .

بنابراین مشهد در بدو امر در حاشیة‌ رودخانه ای پرآب واقع بوده ، امّا به سبب آنكه بستر كشف رود در ارتفاعی كمتراز مقر مشهد جریان دارد . دسترسی به آب آن برای اهالی شهر به سادگی مقدور نبوده است . بدین سبب اغلب روستاهای مجاور شهر و هم خود نوغان و مشهد از آغاز تا اوایل قرن حاضر عموماً با قنات مشروب می شده اند . این امر سبب شده است تا پس از پیدایش مشهد و روی آوردن سادات و شیعیان به سوی آن با كمبود آب روبرو شود و در نهایت مركزیت توس را از اوایل سدة‌چهارم هجری از دست بدهد . در قرون بعد نیز هرگاه جمعیت شهر به سببی رو به افزایش گذاشته اولین معضل آن كمبود آب بوده است كه اكنون نیز یكی از مهمترین كمبودهای مشهد آب شرب آن است . امّا از نظر سلامت هوا ، مشهد دارای چنان آب و هوایی بوده كه عوماً گفته می شده است در این شهر طاعون شیوع نخواهد یافت . همچنین از نظر زلزله ، مشهد در محلی امن و بدون گسل قرارگرفته به گونه ای كه در عمر 1200 ساله آن تنها یك زلزله نسبتاً‌ مهم در آن روی داده كه مركز آن هم شهر نیشابور بوده است .

به جز آنچه گذشت مشهد بر سر بزرگترین شاهراه ارتباطی خراسان ، یعنی جاده ابریشم و در میانة‌ شهرها و ولایات مهمی چون توس ، نیشابور ، هرات ، جام ، خبوشان ( قوچان ) و دشت خاوران ( شهرهای نسا و ابیورد ) و قلعة‌كلات واقع بوده كه امتیاز مثبت مهمی برای آن محسوب می شده است .

مراحل گسترش شهر مشهد :

در اوایل سدة‌ ششم هجری میان شهر سنّی نشین تابران و شهر شیعه نشین مشهد نزاع شدیدی درگرفت به گونه ایك ه در سال 510 هجری قمری اهالی تابران به مشهد حمله كردند و در پی آن اولین حصار باری این شهر احداث گردید . در سال 807 هنگامی كه شاهرخ بن امیرتیمور به جای پدر نشست و هرات را مركز حكومت خویش كرد شهر مشهد را مورد توجه ویژه قرارداد و در صدد عمران آن برآمد . همسر وی گوهرشاد نیز با احداث مسجد جامع گوهرشاد در این شهر عملاً‌ آن را به دومین شهر قلمرو همسرش تبدیل كرد . چون این عنایتها سبب فزونی جمعیت مشهد و كمبود آب در آن گردید امی علیشیر نوائی در اواخر سدة‌نهم آب چشمة‌ گُلَسب توس را باهمت شخصی به مشهد منتقل كرد و آن را مدتی از ضایعه كم آبی رهانید . در سال 860 هجری قمری بابرین بایسنقر گوركانی كه به مرض صعب العلاجی مبتلا بود ا زهزات به مشهد آمد و پس از زیارت و توسل به حضرت رضا (ع) شفا یافت و او كلمة‌ « مقدس » را بعد ازنام مشهد افزود و از آن زمان به بعد این شهر به مشهد مقدس شهرت یافت .

حملة‌ مكرّر ازبكها به خراسان در نیمة‌ اول سدة‌ دهم سبب شد تا فرزند و جانشین شاه اسماعیل یعنی شاه تهماسب در حدود سال 940 قمری اقدام به احداث بارویی نو برای مشهد نماید ، كه حدود چهارصد سال عمر كرد و تا زمان ما باقی ماند.

چون حملات ازبكها به خراسان در تمام سدة‌ دهم بی وقفه ادامه داشت ، آنها در سال 997 مشهد را متصرف شدند و تعداد كثیری از اهالی آن را كشتند . امّا به ابنیه تاریخی صدمه ای نزدند . ده سال بعد شاه عباس جوان ایشان را زا خراسان راند و كمی بعد( سال 1010 ) از اصفهان پیاده به زیارت مشهد آمد و این شهر رامهمترین كانون زیارتی كشور كرد . این عنایتها سبب افزایش جمعیت مشهد و زائران آن شد و دیگر بار شهر را با كمبود آب روبرو ساخت. بدان سبب شاه عباس ، خیابانی در مشهد احداث كرد و آب چشمه گلسب را به ضمیمه آب چند قنات وارد خیابان مزبور كرد و موقوفاتی هم به آن اختصاص داد . این اولین مداخلة‌ جدی دریافت كالبدی مركز شهر مشهد بود كه تأثیرات قابل ملاحظه ای در سمت گیری توسعة‌ آتی شهر مشهد برجا نهاد .این خیابان با الهام از خیابان چهارباغ عباسی اصفهان از دروازة‌ جادة‌ قوچان تا دروازة‌ جادة‌‌سرخس با عرض زیاد و چشم انداز زیبایی از حرم مطهر نیز در حاشیة‌مركزی آن قرار داشت ، ایجاد شد .

در توصیف خیابان شیراز ی نوشته انگلیسیان چنین آمده است :

” خیابان را می توان مشخص ترین منظره نقشه زمینی شهر دانست كه از شمال غرب تا گوشة‌ جنوب شرق آن امتداد می یابد . تمام طول آن، اندكی كمتر از 2 مایل ( 3 كیلومتر ) و عرض آن 25 یارد ( 23 متر ) است . سطح خیابان سنگفرش شدهاست و قدری پایین تر از نیمه خیابان ، نهر آبی جریان دارد كه آب آن برای هر منظوری كه بتوان فكرش را كرد مورد استفاده ساكنین شهر قرار می گیرد و در حاشیه اش درختانی از نوع چنار ، توت و تبریزی با فاصلة‌ نامنظم غرس شده است . علاوه براین دو طرف خیابان با یك ردیف تیرهای فرسوده ، چراغهای روشنایی و مغازه های مختلف تزئی شده است . این خیابان در طول روز و در ساعات كسب وكار پر از جمعیت از طبقات مختلف ، از اهالی شهر و یا زواری است كه وارد شهر شده اند . لكن به علت عرض كم خیابان تقریباً 3/2 طول آن تا انتهای شمال غرب با میزان رفت و آمد انبوه جمعیت متناسب نیست و در عین حال یك گذرگاه سرپوشیده ، محدودة حرم و اماكن موقوفه و بست را زا یكدیگر جدا می سازد . از این گذرگاه بجز مسلمانان و حیوانات باركش بقیه مردم و وسائل نقلیه دیگر ، اجازة‌ عبور و مرور ندارند . اجرای این مقررات به قدری جدی است كه اگر حیوانی وارد منطقه ممنوعه شود به نفع دارایی بیوتات حرم مطهر مصادره می شود . همة‌ رفت و آمد ها در اینجا اجباراً به كوچه های باریكی ، كه محلة‌ اماكن مقدسه را دور می زند رانده می شود و از آنجا دوباره به سمت خیابان كه در جنوب شرقی بست واقع شده هدایت می گردد .”

همچنین در جای دیگر گفته شده است كه :

” بجز خیابان ، معابر مشهد چیزی وسیعتر از كوچه هایی با دیوارهای بلند گلی نیست . معابر اصلی به صورت نامنظمی سنگفرش شده اند .”

همچنین به منظور بازرسی و وصول عوارض كالاهای وارداتی به شهر در دوازه های عیدگاه و بالا خیابان ، پستهایی دایرشده و ورود كالاها از سایر دروازه ها ممنوع است . باروی شهر دارای شش دروازه بوده كه به شرح زیر است :

نام دروازه

محل احداث

نام دروازه

محل احداث

بالا خیابان

سراسب

ارگ

شمال غرب شهر

غرب

جنوب غرب

عیدگاه

پایین خیابان

نوغان

جنوب

جنوب شرق

شمال شرق

مداخلة‌ صفویه در ایجاد محور بالا خیابان و پایین خیابان و تدارك رشد خطی شهر حول محور مذكور بعدها با تقویت مراكز اداری میدان شهدا و ایجاد محور جدید دیگری به موازات آن ( خیابان بهار ) حركت عمومی شهر را به سمت غرب تشدید كرد . در سال 1307 هجری شمسی در زمان رضا شاه فلكه وسیعی در اطراف حرم با عرض خیابانی حدود 30متر در دورآن احداث و به نام فلكة‌ شمالی و جنوبی نامیده شد . خیابان اصلی مشهد كه درآن تاریخ خیابان نادری (شیرازی ) نامیده می شد ، تعریض و خیابان تهران ( بلوار حضرت امام رضا «ع» ) ، خیابان طبرسی و خیابان نواب صفوی ( پایین خیابان ) و خیابان شیرازی( بالاخیابان ) بصورت چهارخیابان اصلی در مركز شهر ایجاد شد .

یكی از پرتنش ترین مداخله ها در زمینه تغییر چهرة‌ مركز این شهر عبارت بود از تخریب ابنیه اطراف حرم مطهر در سال 1345 و ایجاد فضای سبز در این محدوده در مطالعات طرح یاد شده كه از سوی مهندسان مشاور بور بور و همكاران تهیه شده است در مورد بافت مركزی مشهد چنین آمده است :

” بافت شهرسازی اطراف حرم مطهر حضرت رضا (ع) از لحاظ تاریخی جالب توجه نیست و بازمانده قسمت هایی طرح ریزی نشدهاست كه در اطراف اماكن مذهبی به واسطه امنیت بیشتر به صورت خودرو در قدیم به وجود آمده است و به واسطة‌ وضع نامطلوب ساختمانی آنها مرتباً مورد نوسازی قراگرفته اند . لذا با وجود قدمت مجموعه مركزی ساختمانها و بافت اطراف آن هیچگونه ارزش تاریخی ندارد .”

مجله هنر و معماری شماره 20 در خصوص فرآیند این طرح گزارش زیر را ارائه می دهد :

” یكی از مهم ترین پیشنهادهای این طرح این است كه برای اولین بار در ایران نوسازی مركز شهر به صورتی اجرا خواهد شد كه در آمد آن نه تنها جوابگوی هزینه اش می باشد بلكه درآمد اضافی هم خواهد داشت و این روش به صورتی تنظیم شده كه هزینه خرید زمین ها ، ساختمانها و سرقفلی به قیمت واقعی روز پرداخت گردد و هیچ نوع اجحاف و یا درخواست كمك مالی چه از اشخاص و چه از دولت نگردد .”

در اردیبهشت سال 54 برنامه تخریب بناهای اطراف فلكه حرم مطهر تا شعاع وسیعی به مرحلة‌ عمل درآمد . پیاده شدن این برنامه كه از تغییرات عمده در سطح شهرمشهد است چهره مركز قدیمی آن را بكلی دگرگون كرد .

شكل گرفتن هرجزء‌از مجموعه و نحوة‌ استقرار آن در پیوند با شهر در تمامیت آن مطرح بوده است . بازارها و بخصوص شاخة‌ اصلی آن ( بازار بزرگ ) كه تا قلب و هسته مجموعه نفوذ می كرده است و رابطه آن با صحن ها و مسجد جامع گوهرشاد و بستهای بالا خیابان و پایین خیابان و ارتباط كالبدی آن با مجموعه ای از عناصر و ویژگیهای بسیارمهم معمارانه و شهرسازی محل بوده است . چنانكه ارتباط بازارها ، بستها و صحنها را با یكدیگر در نظر بگیریم مشاهده می نماییم كه چه طور یك تداوم وحركتی از فضایی به فضای دیگر وجود داشته است . بازار قدیمی و بستها اجزاء جدایی ناپذیر مجموعه واحدهای وابسته به بناهای مذهبی بوده اند . این اجزا در رابطه با صحن ها در تداوم و حتی تشدید كاركرد یكدیگر سهم بسزائی داشته اند . و در نهایت جریان داشتن زندگی را نشان می داده اند.

مردم پس از گذشتن از فضای باز فلكه به فضای خاص بستها وارد می شدند و سپس با عبور از سرپوشیده ها بداخل صحنها میرسیدند و یا با گذشتن از مسیر بازارها آمادگی كامل را برای ورود به محوطه صحن حرم مطهر و انجام زیارت پیدا می كرده اند . اینمسیر در هر حال شكل و روحیه خود را در فكر مردم مشهد و زوار در طول سالها تثبیت كرده بود . پس از این تخریب وسیع كه شامل بسیاری آثار قدیمی نیز بود ناحیه وسیعی خالی گردید كه تبدیل به فضای سبز شد . بدنه های خارجی بناها نماسازی مجدد شد و دیوار بلندی در دور فلكه ب طاقنماهای آجری شكل گرفت كه فلكه را از منطقه اطراف آن جدا می كرد . پس از این اقدامات مجموعه بازار رضا با 2081 واحد مغازه را در كنار میدان بیت المقدس فعلی با یك معماری نامناسب و روی محور خیابان طوس كه یك شاخه از خیابان كمربندی عبوری بافت قدیمی برای كاهش حجم تردد ترافیك در فلكه بود ایجاد شد . آنچه كه ایجاد شده بود از فضای بزرگ و وسیع اطراف مجموعه بجای مانده و دیوار دور فلكه تا بازار رضا و نماسازی كاذب دوطرف خیابان تهران كه تعریض شده بود در مجموع سیما و روحیه ای متفاوت و غریبه نسبت به مكان به وجود آورد .

اثرات و پیامدهای تخریب را باید در زمینه های فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی آن جستجوكرد .

اینبرنامه در تمام طول زمان شكل گیری و پیاده شدن آن با مقاومتهایی از طرف مردم روبرو بود ولی با اعمال زور انجام گردید و چنان اثری در ذهن مردم بجای گذاشت كه در سالهای بعد بنحو آشكاری جلوگیری كننده از هر تخریب در رابطه با كل شهر مانند تعریض خیابانهای اطراف و مانند آن می تواند باشد . آنچه كه در قبال تخریب بناها به مالكین آن پرداخت شد جبران خسارت وارده را نكرده است و كسبه ای كه توانایی پرداخت سرقفلی در مجموعة‌ جدید بازار رضا را نداشتند نتوانستند در محل بكار خود ادامه دهند . یكی از مهترین پیامدهای این تخریب از بین رفتن دههاواحد و مغازه صنایع دستی شهر بود كه در بسیاری موارد حتی به محوآن حرفه كه با فرهنگ و اقتصاد شهر در رابطه بود انجامید .

نكته بارز معماری كه در كل مجموعه اطراف بناهای حرم مطهر وجود داشت ارتباط فضاهای خارجی و داخلی از طریق فضاهای میانی و عناصر تشكیل دهندة‌ آن بود و این باعث می شد كه مردم در حركت خود بعد مسافت را احساس نكنند در حالیكه پس از تخریب مردمی كه از خیابانهای اطراف وارد فلكه جدید می شدند تمامی مجموعه را به یكباره میدیدند و با گذشتن از بعد بزرگ فلكه جدید به فضاهای داخلی قدم می گذاشتند . فضای سبز یك شكل و یكنواخت اطراف نیز به تنهایی هیچگونه روحیه خاصی كه لازمة‌ این مكان بود به وجود نمی آوردبلكه جدائی از محیط را نیز تشدید می كرد . این سیما و روحیه جدید در نهایت ، با موجودیت شهرسازی و معماری مجموعه مذهبی و تاریخی متناقض بود .

پاورپوینت پوشش های کامپوزیتی زمینه فلزی حاوی ذرات سرامیکی

پاورپوینت پوشش های کامپوزیتی زمینه فلزی حاوی ذرات سرامیکی

دانلود پاورپوینت پوشش های کامپوزیتی زمینه فلزی حاوی ذرات سرامیکی
بررسی پوشش های کامپوزیتی زمینه فلزی حاوی ذرات سرامیکی
پاورپوینت جامع و کامل پوشش های کامپوزیتی زمینه فلزی حاوی ذرات سرامیکی
کاملترین پاورپوینت پوشش های کامپوزیتی زمینه فلزی حاوی ذرات سرامیکی
پکیج پاورپوینت پوشش های کامپوزیتی زمینه فلزی حاوی ذرات سرامیکی
مقاله پوشش های کامپوزیتی
دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 2667 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 32

پاورپوینت پوشش های کامپوزیتی زمینه فلزی حاوی ذرات سرامیکی

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 32 صفحه

پوشش های کامپوزیتی زمینه فلزی حاوی ذرات سرامیکی 1 به نام خدا مقدمه
پوشش های کامپوزیتی
آبکاری کامپوزیتی
کاربرد
پوشش های کامپوزیتی Ni-WC
جمع بندی
2 فهرست پوشش نیکل خالص دارای مقاومت به خوردگی بالا ولی مقاومت به سایش کم

افزودن ذرات تقویت کننده به منظور بهبود خواص زمینه

به کارگیری ذرات با ابعاد نانو به منظور بهبود خواص 3 مقدمه پوشش های کامپوزیتی پوشش های پیشرفته ای با خواص منحصر به فرد

اولین پوشش کامپوزیتی پوشش مس-گرافیت برای اجزای موتور ماشین 4
متشکل از دو یا چند جزء

ذرات تقویت کننده 5 پوشش های کامپوزیتی جزء اصلی، زمینه ذرات تقویت کننده، فاز دوم کاربید ها SiC, WC, TiC اکسید ها Al2O3, TiO2, SiO2 روان کننده های جامد MoS2، گرافیت پاشش حرارتی

رسوب بخار فیزیکی

رسوب بخار شیمیایی

جوشکاری

رسوب دهی الکتریکی

6 روش های تولید آبکاری الکتریکی یکی از روش های اصلاح سطح

اعمال یک یا چند لایه با استفاده از حمام آبکاری و جریان برق

تجهیزات 7 آند و کاتد منبع جریان محلول الکترولیت هم زن منبع گرمایی دسته ای از فرآیندهای آبکاری معلق شدن ذراتی با ابعاد میکرو یا نانو در حمام آبکاری

رسوب دهی هم زمان الکتریکی پیوستن ذرات پراکنده نامحلول در الکترولیت در حین رسوب دهی الکتریکی یک فلز

8 آبکاری کامپوزیتی
نبود مشکلات مربوط به فرآیندهای دما و فشار بالا

توانایی تشکیل پیوند اتمی با زیرلایه

توانایی انجام فرآیند به طور مداوم

میزان کم آلودگی نسبت به روش های دیگر
9 مزایا آبکاری کامپوزیتی
کاهش خاصیت انعطاف پذیری با افزودن ذرات سرامیکی

چسبندگی کم میان پوشش و زیرلایه

توده ای شدن ذرات به ویژه هنگام استفاده از ذرات نانو 10 معایب آبکاری کامپوزیتی
برای رسیدن به خواص مطلوب پوشش جلوگیری از توده ای شدن ذره ها در حمام آبکاری

انرژی بین دو ذره تعیین کننده توده ای شدن یا جداشدن ذرات از یک دیگر
11 پایداری پراکندگی سیستم های کلوئیدی 12 توده ای شدن انرژی پتانسیل جاذبه ای به سبب نیروی واندروالس بین ذرات انرژی پتانسیل دافعه ای ناشی از واکنش های الکترواستاتیک بین سطوح هم بار ذرات انرژی پتانسیل مربوط به دافعه بین سطوحی که با مواد افزودنی پوشیده شده اند انرژی پتانسیل مربوط به وجود مواد جذب نشده درون حمام آبکاری بر روی ذرات پایداری پراکندگی سیستم های کلوئیدی 13 روش های فیزیکی پراکندگی سیستم های کلوئیدی استفاده از انرژی هایی مانند انرژی فراصوتی جدا شدن ذرات از یکدیگر

قرار گرفتن حباب های هوا در سطح بین ذرات جلوگیری از توده ای شدن مجدد ذرات

بدون استفاده از انرژی فراصوتی با استفاده از انرژی فراصوتی کاهش قطر توده ها با افزودن عامل سطحی، کاهش قدرت یونی حمام و تغییر pH
14 روش های شیمیایی پراکندگی سیستم های کلوئیدی 15 کاربرد پوشش های کامپوزیتی Ni-SiC

سطح داخلی سیلندر در موتورهای سرعت بالا برای افزایش مقاومت سایشی و حرارتی کروم-الماس

ابزار و قالب های نیازمند به سختی، مقاومت به سایش و مقاومت به خوردگی بالا Ni-WC

ابزار برشی، اجزای ماشین نیازمند به مقاومت به سایش بالا Ni-Al2O3

مقاومت به اکسیداسیون بهتر در اتمسفرهای غنی از اکسیژن نسبت به نیکل خالص Ni-TiO2

افزایش عمر اقتصادی در پل های پیچشی 16 پوشش های کامپوزیتی Ni-WC
سنباده زنی و پولیش کردن نمونه

چربی زدایی و اسید شویی زیر لایه قبل از آبکاری پاک شدن سطح از اکسید و چربی

آماده سازی نمونه محلول واتس

کلرید نیکل به عنوان نمک رسانا
اسید بوریک برای ثابت نگه داشتن pH 17 محلول آبکاری دارای سختی و مقاومت به سایش زیاد

حفظ خواص در دمای بالا


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

پاورپوینت پمپ های هیدرولیكی

پاورپوینت پمپ های هیدرولیكی

دانلود پاورپوینت پمپ های هیدرولیكی
بررسی پمپ های هیدرولیكی
پاورپوینت جامع و کامل پمپ های هیدرولیكی
کاملترین پاورپوینت پمپ های هیدرولیكی
پکیج پاورپوینت پمپ های هیدرولیكی
مقاله پمپ های هیدرولیكی
تحقیق پمپ های هیدرولیكی
دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 202 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 30

پاورپوینت پمپ های هیدرولیكی

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 30 صفحه

پمپ های هیدرولیكی پمپ های هیدرولیكی توجه به نفوذ روز افزون سیستم های هیدرولیکی در صنایع مختلف وجود پمپ هایی با توان و فشار های مختلف بیش از پیش مورد نیاز است . پمپ به عنوان قلب سیستم هیدرولیک انرژی مکانیکی را که توسط موتورهای الکتریکی، احتراق داخلی و … تامین می گردد به انرژی هیدرولیکی تبدیل می کند. در واقع پمپ در یک سیکل هیدرولیکی یا نیوماتیکی انرژی سیال را افزایش می دهد تا در مکان مورد نیاز این انرژی افزوده به کار مطلوب تبدیل گردد. فشار اتمسفر در اثر خلا نسبی بوجود آمده به خاطر عملکرد اجزای مکانیکی پمپ ، سیال را مجبور به حرکت به سمت مجرای ورودی آن نموده تا توسط پمپ به سایر قسمت های مدار هیدرولیک رانده شود.
حجم روغن پر فشار تحویل داده شده به مدار هیدرولیکی بستگی به ظرفیت پمپ و در نتیجه به حجم جابه جا شده سیال در هر دور و تعداد دور پمپ دارد. ظرفیت پمپ با واحد گالن در دقیقه یا لیتر بر دقیقه بیان می شود. نکته قابل توجه در در مکش سیال ارتفاع عمودی مجاز پمپ نسبت به سطح آزاد سیال می باشد ، در مورد روغن این ارتفاع نباید بیش از ۱۰ متر باشد زیرا بر اثر بوجود آمدن خلا نسبی اگر ارتفاع بیش از ۱۰ متر باشد روغن جوش آمده و بجای روغن مایع ، بخار روغن وارد پمپ شده و در کار سیکل اختلال بوجود خواهد آورد . اما در مورد ارتفاع خروجی پمپ هیچ محدودیتی وجود ندارد و تنها توان پمپ است که می تواند آن رامعین کند. پمپ ها در صنعت هیدرولیک پمپ ها با جا به جایی غیر مثبت : توانایی مقاومت در فشار های بالا را ندارند و به ندرت در صنعت هیدرولیک مورد استفاده قرار می گیرند و معمولا به عنوان انتقال اولیه سیال از نقطه ای به نقطه دیگر بکار گرفته می شوند. بطور کلی این پمپ ها برای سیستم های فشار پایین و جریان بالا که حداکثر ظرفیت فشاری آنها به ۲۵۰psi تا۳۰۰۰si محدود می گردد مناسب است. پمپ های گریز از مرکز (سانتریفوژ) و محوری نمونه کاربردی پمپ های با جابجایی غیر مثبت می باشد. پمپ های با جا به جایی غیر مثبت (پمپ های دینامیکی) پمپ های با جابجایی مثبت : در این پمپ ها به ازای هر دور چرخش محور مقدار معینی از سیال به سمت خروجی فرستاده می شود و توانایی غلبه بر فشار خروجی و اصطکاک را دارد . این پمپ ها مزیت های بسیاری نسبت به پمپ های با جابه جایی غیر مثبت دارند مانند مانند ابعاد کوچکتر ، بازده حجمی بالا ، انعطاف پذیری مناسب و توانایی کار در فشار های بالا ( حتی بیشتر از psi) 2- پمپ های با جابه جایی مثبت الف)پمپ ها با جابه جایی مثبت از نظر ساختمان : ۱- پمپ های دنده ای
۲ – پمپ های پره ای
۳- پمپ های پیستونی ب)پمپ ها با جابه جایی مثبت از نظر میزان جابه جایی : ۱- پمپ ها با جا به جایی ثابت
۲- پمپ های با جابه جایی متغییر
در یک پمپ با جابه جایی ثابت (Fixed Displacement) میزان سیال پمپ شده به ازای هر یک دور چرخش محور ثابت است در صورتیکه در پمپ های با جابه جایی متغیر (Variable Displacement) مقدار فوق بواسطه تغییر در ارتباط بین اجزاء پمپ قابل کم یا زیاد کردن است. به این پمپ ها ، پمپ ها ی دبی متغیر نیز می گویند. باید بدانیم که پمپ ها ایجاد فشار نمی کنند بلکه تولید جریان می نمایند. در واقع در یک سیستم هیدرولیک فشار بیانگر میزان مقاومت در مقابل خروجی پمپ است اگر خروجی در فشار یک اتمسفر باشد به هیچ وجه فشار خروجی پمپ بیش از یک اتمسفر نخواهد شد .همچنین اگر خروجی در فشار ۱۰۰ اتمسفر باشد برای به جریان افتادن سیال فشاری معادل ۱۰۰ اتمسفر در سیال بوجود می آید. پمپ های دنده ای Gear Pump این پمپ ها به دلیل طراحی آسان ، هزینه ساخت پایین و جثه کوچک و جمع و جور در صنعت کاربرد زیادی پیدا کرده اند . ولی از معایب این پمپ ها می توان به کاهش بازده آنها در اثر فرسایش قطعات به دلیل اصطکاک و خوردگی و در نتیجه نشت روغن در قسمت های داخلی آن اشاره کرد. این افت فشار بیشتر در نواحی بین دنده ها و پوسته و بین دنده ها قابل مشاهده است. ۱- دنده خارجی External Gear Pumps
۲– دنده داخلی Internal Gear Pumps
۳- گوشواره ای Lobe Pumps
۴- پیچی Screw Pumps
۵- ژیروتور Gerotor Pumps دنده خارجی External Gear Pumps در این پمپ ها یکی از چرخ دنده ها به محرک متصل بوده و چرخ دنده دیگر هرزگرد می باشد. با چرخش محور محرک و دور شدن دنده های چرخ دنده ها از هم با ایجاد خلاء نسبی روغن به فضای بین چرخ دنده ها و پوسته کشیده شده و به سمت خروجی رانده می شود.


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

پاورپوینت پرستاری در شکستگی ها

پاورپوینت پرستاری در شکستگی ها

دانلود پاورپوینت پرستاری در شکستگی ها
بررسی پرستاری در شکستگی ها
پاورپوینت جامع و کامل پرستاری در شکستگی ها
کاملترین پاورپوینت پرستاری در شکستگی ها
پکیج پاورپوینت پرستاری در شکستگی ها
مقاله پرستاری در شکستگی ها
تحقیق پرستاری در شکستگی ها
دسته بندی پرستاری
فرمت فایل ppt
حجم فایل 1525 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 37

پاورپوینت پرستاری در شکستگی ها

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 37 صفحه

بسم الله الرحمن الرحیم پرستاری در شکستگی ها مقدمه سلامتی و کارکرد مناسب سیستم عضلانی اسکلتی با نحوه فعالیت سایر دستگاه های بدن ارتباط متقابل دارد .
اجزای استخوانی وظیفه حفاظت از اندام های حیاتی بدن نظیر مغز، قلب و ریه ها را بر عهده دارند.
مفاصل طوری استخوانها را در کنار هم قرار می دهند که امکان تحرک بدن فراهم شود.
عضلات متصل به استخوانها باعث حرکت بدن می شوند و با انقباضات خود گرمای لازم را برای حفظ دمای بدن فراهم میکنند.
بافت زمینه ای استخوان املاح کلسیم ، فسفر، منیزیوم و فلوئور را در خود ذخیره میکند . 98% کلسیم کل بدن در استخوانها جای دارد.
مغز استخوان که در حفرات استخوانی جای دارد محل تولید گلبول قرمز و سفید میباشد . 206 قطعه استخوان در بدن وجود دارد.
استخوانهای بدن 4 گروه هستند :
استخوان بلند مثل ران
استخوان کوتاه مثل کف دست
استخوان پهن مثل جناغ
استخوان نامنظم مثل مهره ها یک استخوان بلند طبیعی یک تنه ( دیافیز) و دو انتها (اپی فیز ابتدایی و انتهایی) دارد.
دیافیز استوانه ای تو خالی از استخوان متراکم است که حفره مدولاری مغز استخوان Marrow را احاطه می کند.
درون این استوانه با یک لایه نازک از بافت پیوندی بنام اندوستئوم Endosteum پوشیده شده است .
زمانی که رشد کامل می شود استخوان جایگزین غضروف اپی فیزی می شود و به دیافیز متصل می شود .
استخوان ها توسط یک لایه بافت پیوندی بنام ضریع Periosteum پوشیده شده اند . از نظر میکروسکوپی استخوان از واحدهای ساختاری به نام استئون Osteon یا سیستم های هاورس ساخته شده است.
هر استئون دارای :
عروق در یک کانال مرکزی
لایه های متحدالمرکز ماتریکس استخوان (Lamellae)
فضاهای کوچک بین لاملاها (Lacunae) که حاوی استئوسیت هاست
مجاری کوچک ( کانالیکولی Canaliculi) است . استخوان دارای سه نوع سلول است : استئوبلاست ها که سلولهای تشکیل دهنده استخوان هستند .
استئوسیت ها که در واقع استئوبلاست هایی هستند که در ماتریکس استخوان یافت می شوند.
استئوکلاست ها که سلولهایی هستند که در طول دوره های رشد یا ترمیم سلولهای پیر یا صدمه دیده را بازجذب می کنند. مراحل ترمیم و التیام شکستگی : هماتوم و التهاب : چند روز طول می کشد و سپس درد و تورم کم می شود .
آنژیوژنزیس Angiogenesis و غضروفی شدن
کلسیفیکاسیون غضروف (تشکیل کال موقت ) 2-6 هفته
برداشت غضروفی
استخوانی شدن
شکل گیری مجدد نکته : بی حرکتی تا زمان تشکیل کالوس و استخوانی شدن آن باید ادامه یابد . انواع شکستگی: در هم رفتهimpacted
مایلoblique
مرضیpathologic
سادهsimple
مارپیچیspiral
استرسstress
عرضیtransverse کندگی avulsion
خردشدگیcomminuted
مرکبcompound
فشردگیcompression
فرو رفتهdepressed
اپی فیزیepiphyseal
ترکه ایgreenstick تظاهرات بالینی: درد ( اسپاسم عضله 20 دقیقه بعد از شکستگی )
از بین رفتن عملکرد عضو
تغییر شکل
کوتاه شده اندام ( بعلت انقباض عضلات متصل به بالا و پایین )
کریپتوس
تورم و تغییر رنگ
الزاماً تمامی این علائم در هر شکستگی دیده نمی شود . درمان فوری شکستگی ها : بی حرکتی ( آتل گذاری )
پانسمان تمیز و استریل در شکستگی های باز
درمان طبی شکستگی ها شامل جا انداختن- بی حرکت کردن و بازگردان عملکرد و قدرت اندام با نوتوانی جا انداختن به دو شکل باز یا بسته انجام میگیرد
پس از جاندازی بسته اندام را در وضعیت مطلوب داخل آتل یا قالب گچی قرار داد
استفاده از تراکشن پوستی یا استخوانی
در جاندازی باز با استفاده از جراحی، قطعات در جای خود قرار گرفته و سپس فیکساسیون داخلی مثل پین ها ، سیم ها ، پیچ ها و میله ها و صفحات فلزی استفاده می شود . بی حرکتی استخوان ها تا زمان جوش خوردگی ادامه می یابد .
استفاده از فیکساسیون داخلی یا خارجی
فیکساسیون خارجی شامل بانداژها، قالب ها ، آتل ها ، تراکشن مداوم یا فیکساتورهای خارجی هستند.


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

پاورپوینت پخت و پز صحیح و معرفی انواع ظروف و کاربرد آنها

پاورپوینت پخت و پز صحیح و معرفی انواع ظروف و کاربرد آنها

دانلود پاورپوینت پخت و پزصحیح و معرفی انواع ظروف و کاربرد آنها
بررسی پخت و پزصحیح و معرفی انواع ظروف و کاربرد آنها
پاورپوینت جامع و کامل پخت و پزصحیح و معرفی انواع ظروف و کاربرد آنها
کاملترین پاورپوینت پخت و پزصحیح و معرفی انواع ظروف و کاربرد آنها
پکیج پاورپوینت پخت و پزصحیح و معرفی انواع ظروف و کاربرد آنها
مقاله پخت و پزصحیح و معرفی انواع ظر
دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 1976 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22

پاورپوینت پخت و پز صحیح و معرفی انواع ظروف و کاربرد آنها

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 22 صفحه

پخت و پزصحیح ظروف مواد غذایی: 1-ظروف آلومینیومی:
– ظروف آلومینیومی سبك هستند و به خوبی گرما را انتقال می دهند
-.بعضی شواهد حاكی از آن است كه آلومینیوم در درازمدت باعث بیماری آلزایمر می شود
–بعضی نظریه ها نیز مطرح است که جوش آوردن آب در کتری های آلومینیومی میتواند باعث بروز بیماریهایی همچون زخم معده،کولیت،خشکی دهان ،یبوست وتغییر رنگ زبان شود.
-افرادی كه هرروز ازظروف آلومینیومی پوشش داده نشده برای پخت و پز و نگهداری مواد غذایی استفاده می كنند ،تقریبا 5/3 میلیگرم آلومینیوم در روز وارد بدن خود می كنند
-البته سازمان بهداشت جهانی تخمین زده است كه بزرگسالان میتوانندبیشتر از 50 میلیگرم را در روز بدون هیچ ضرری دریافت كنند.

-بسیاری از داروهای معمول هم حاوی آلومینیوم هستند،مثلایك قرص آنتی اسید حاوی 50 میلیگرم و یك قرص آسپیرین حاوی 20-10 میلیگرم آلومینیوم است سبزیجات برگی و غذاهای اسیدی یا نمكی همچون
گوجه فرنگی،مركبات وریواس اگر در ظروف آلومینیومی قرار داده شوند بیشترین آلومینیوم را به خود جذب می كنند و باعث میشوند آلومینیوم به مقدار زیاد وارد غذا شود؛ بنابراین پختن این مواد در ظروف آلومینیومی توصیه نمی شود
پختن غذاهای كم اسیدی،نمكی یا قلیایی در ظروف آلومینیومی میتواند باعث سیاه شدن این ظروف شود
.برای برطرف كردن رنگ یا لكه، غوطه ور كردن ظرف در محلول آب و آب لیمو یا سركه مفید است. 2-ظروف مسی: مس هادی بسیار خوب گرماست و با آن به خوبی میتوان دمای پخت و پز را كنترل كرد.تنها با دادن حرارت كم تا متوسط میتوان بهترین نتیجه را از آن گرفت
.مقادیر اندك مس برای سلامتی مفید است ولی مقادیر زیاد آن میتواند مسمومیت زا باشد
مس با غذاهای اسیدی واكنش میدهد و به این خاطر ظروف مسی را معمولا با لایه ای از یك فلز دیگرمثل قلع یا استیل یا نیكل می پوشانند تا از ورود مس به غذا جلوگیری شود
این لایه در هنگام پخت و پز به مقدار كم در غذا حل می شود ، به خصوص اگر غذاهای اسیدی برای مدت طولانی در این ظروف پخته یا نگهداری شوند
همچنین با خراشیدن یا سائیدن این ظروف در
هنگام شست و شو،لایه پوششی محافظ از بین میرود. سازمان غذا و دارو (FDA) در مورد مصرف ظروف مسی بدون پوشش هشدار داده است زیرا این فلز هنگامی كه در مقادیر زیاد وارد غذا میشود باعث تهوع،استفراغ و اسهال میشود. 3-ظروف استیل: (Stainless Steel) این ظروف از تركیب آهن و فلزات دیگر ساخته شده اندو بسیار با دوام و در مقابل فرسودگی مقاوم اند
ظروف استیل حرارت را به طور یكنواخت منتقل نمیكنندو غذا را باید مرتب در آنها هم زد تا یكنواخت حرارت ببیند
برای انتقال بهتر گرما به ته بیشتر این ظروف لایه آلومینیومی یا مسی می دهند
تولید كنندگان این ظروف هشدار می دهند كه غذاهای اسیدی(مثل گوشت ،گوجه فرنگی،آلو ،چغندر و …) و نمكی برای مدت طولانی در ظروف استیل نگهداری نشوند.

4-ظروف نچسب: اگر چه پوشش این ظروف باخراشیدن یا سائیدن كنده میشود،ولی سازمان غذا و دارو تائید كرده كه این ذرات بدون تغییراز بدن عبور می كنند و دفع می شوند و خطری برای سلامتی ندارند
.ظروف نچسب تنها وقتی مضر میشوند كه تا دمای بالاتر از C 350 یاF 650 حرارت داده شوند.این هنگامی رخ میدهد كه یك ماهیتابه خالی روی شعله گذاشته شده است.در این حالت لایه نچسب دودی آزاد می كند كه سمی و آزاردهنده است 5-ظروف ملامین: این ظروف باید دارای مهر استاندارد باشد در غیر این صورت ممكن است از كربنات كلسیم در تهیه آن استفاده شده باشد كه كاملا خطرناك است.
ظروف ملامینی تقلبی اغلب سبك میباشند.
جهت براق نمودن ظروف ملامین از پوشش گلیزر استفاده می شود كه در صورت مناسب نبودن یا استفاده طولانی مدت ممكن است آسیب ببیند. 6-ظروف پیركس: بسیاری از ظروف پیركس مخصوص مایكروویو هستند و میتوانند بدون خطر در مایكروویو به كار برده شوند
بعضی حتی روی گاز هم میتوانند گذاشته شوند.با این وجود بایداز تماس مستقیم این ظروف با المنت های برقی و حرارت مستقیم
خیلی زیاد اجتناب كرد . ظروف پیركس حرارت را خوب ولی به طور غیر یكنواخت منتقل میكنند این ظروف برای پخت و پز در فر و نگهداری مواد غذایی مناسب اند،با غذاهای اسیدی واكنش نمی دهند و تمام انواع غذاها را میتوان به شكل بی خطر در آنها پخت،
برای استفاده روی گاز باید مرتب غذا را در آن هم زد تا حرارت در یكنواخت منتقل …


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

پاورپوینت تشریح الزامات سیستم مدیریت HSE

پاورپوینت تشریح الزامات سیستم مدیریت HSE

دانلود پاورپوینت تشریح الزامات سیستم مدیریت HSE
بررسی تشریح الزامات سیستم مدیریت HSE
پاورپوینت جامع و کامل تشریح الزامات سیستم مدیریت HSE
کاملترین پاورپوینت تشریح الزامات سیستم مدیریت HSE
پکیج پاورپوینت تشریح الزامات سیستم مدیریت HSE
مقاله تشریح الزامات سیستم مدیریت HSE
تحقیق تشریح الزامات سیستم مدیریت HSE
دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 1447 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 189

پاورپوینت تشریح الزامات سیستم مدیریت HSE

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 189 صفحه

تشریح الزامات سیستم مدیریت HSE مقصود و دامنهHSE-MS راهنمای نظام مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست تهیه گردیده، تا : تمامی موضوعات مرتبط با نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست دریك سند «مجموعه» واحد بیان گردد.
درتمامی فعالیتهای یک سازمان صرفنظر از نوع عملیات جاری در آنها مورد استفاده قرارمیگیرد.
ضمن غیراختصاصی بودن موضوعات، قابل انطباق با فعالیت شركتها و فرهنگ‌های مختلف باشد. قابل انطباق با فعالیت‌های پیمانكاران اصلی وفرعی بوده و از نقطه نظر حقوقی نیز قابل قبول واقع شود.
در چارچوب الزامات قانونی موجود، علاوه بر رعایت این الزامات، فعالیت / عملیات را نیز تسهیل نماید.
در صورت نیاز، ارزیابی فعالیتها را نسبت به یك استاندارد ) مجموعه استانداردهای بین المللی) تسهیل نماید.
در این راهنما عناصر مورد نیاز توسعه، استقرار، حفظ ونگهداری یك نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست تشریح می‌گردد. این راهنما میتواند بعنوان الگوئی برای شركتهای تولیدی یا پیمانكاری كه در جستجوی كسب اطمینان از وضعیت خودشان در زمینه HSE و نشان دادن پایبندی خود به این اصول به مراجعی نظیر قانون گذاران، همسایگان، همكاران، مشتریان، بیمه گران و همچنین هدفمند نمودن مساعی خود برای انطباق با خط مشی‌های HSE در قالب یك نظام مدیریت بر مبنای هدف هستند، مورد بهره برداری قرار گیرد. ‌تعاریف‌ و اصطلاحات Hazard : source or situation with a potential for harm in terms of injury or ill health, damage to property, damage to the workplace environment, or a combination تعاریف و اصطلاحات بر اساس استاندارد خطر: موقعیت یا منبع بالقوة ایجاد خسارت و یا بیماری، تخریب اموال، تخریب محیط كار و یا تركیبی از آنها دسته بندی خطرات و عوامل زیان آور محیط كار عوامل زیان آور محیط كار عوامل فیزیكی زیان آور عوامل شیمیائی زیان آور عوامل بیوژلویكی زیان آور عوامل ارگونومیك زیان آور Incident:
رخداد یا زنجیره ای از رویدادهائی است كه سبب می‌شود یا می‌تواند سبب آسیب، بیماری و یا صدمه به سرمایه، محیط زیست یا شخص ثالث گردد.
حادثه به رویدادی اطلاق می شود كه سبب آسیب، بیماری ویا صدمه گردد ودر اصطلاح عامه به بدشانسی معروف شده، در این راهنما از عبارت واقعه كه در برگیرنده حادثه نیز می‌باشد استفاده شده است. رویداد: اتفاقی كه منجر به یك حادثه شده و یا پتانسیل منجر شدن به یك حادثه را داشته باشد. حادثه: اتفاق ناخواسته ای كه منجر به مرگ، بیماری، صدمه، زیان و سایر خسارات گردد. ریسك :
تركیب (یا تابعی ) از احتمال و پیامد(های) ناشی از وقوع یك اتفاق خطرناك مشخص.
R =L x S Risk=Likelihood x Severity

(L & S, if exist, determine need for evaluation) سنجش ریسك : فرآیند كلی برآورد نمودن میزان ریسك و تصمیم گیری در خصوص قابل تحمل بودن ریسك As low as reasonably:
برای كاهش ریسك به سطحی قابل قبول” پائین ترین مقدار ممكن” بایستی ‌با‌ یك نگرش تعادلی نسبت به جنبه‌های مختلف از نظرزمان، نوع مشكل، میزان سختی وهزینه دست‌یابی به آن انجام گیرد. یعنی بكارگیری تمامی امكانات وتوان موجود در سازمان برای كاهش ریسك‌ها که براساس اولویت بندی تعیین شده اند. Company:
به سازمانی كه بعنوان پیمانكار یا كارفرما بطورمستقیم یا غیر مستقیم درحیطه فعالیت‌‌های مختلف (بعنوان مثال مربوط به اكتشاف واستخراج نفت وگاز یا صنایع پتروشیمی) فعالیت می كند اطلاق می‌گردد. Environment:
به محیط، شرایط‌ یا‌ موقعیتی كه یك شركت‌ درآن فعالیت می‌كندیا می‌تواند تحت تاثیر آن قرارگیرد، محیط‌زیست می‌گویند و طبیعتاً شامل موجودات زنده) انسان ودیگر موجودات (كه درآن وجود دارند، نیز می شود. جنبه‌های زیست محیطی (Environmental Aspect) بخشی از فعالیت ها، محصولات یا خدمات یك سازمان كه بتواند با محیط زیست تأثیر متقابل داشته باشد.

یادآوری: جنبه زیست محیطی بارز،‌ آن جنبه زیست محیطی است كه پیامد زیست محیطی بارزی داشته یا بتواند داشته باشد. پیامد های زیست محیطی(Environmental Impact) هرتغییری در محیط زیست، اعم از نامطلوب یا مفید، كه تمام یا بخشی از آن ناشی از فعالیتها، محصولات یا خدمات یك سازمان باشد.

بیانیه اعلام شده توسط سازمان راجع به مقاصد و اصول آن در رابطه با عملكرد زیست محیطی كلی سازمان كه چارچوبی برای اقدام و برای تعیین اهداف كلان و اهداف خرد زیست محیطی آن به دست می دهد.


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

پاورپوینت تحول در نظام های مدیریتی

پاورپوینت تحول در نظام های مدیریتی

دانلود پاورپوینت تحول در نظام های مدیریتی
بررسی تحول در نظام های مدیریتی
پاورپوینت جامع و کامل تحول در نظام های مدیریتی
کاملترین پاورپوینت تحول در نظام های مدیریتی
پکیج پاورپوینت تحول در نظام های مدیریتی
مقاله تحول در نظام های مدیریتی
تحقیق تحول در نظام های مدیریتی
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 1889 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 34

پاورپوینت تحول در نظام های مدیریتی

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 34 صفحه

به نام خدا تحول در نظام های مدیریتی

وظایف مدیر: تا امروز:
برنامه ریزی
سازماندهی
کنترل
تصمیم گیری چند شركت در جهان در یك دوره ده ساله ضریب بازدهی سهامشان حداقل بیست درصد یا بیشتر بوده است؟

در سراسر جهان تنها 24 شركت به چنین شاخص مالی سخت و بلند مرتبه ای دست یافته اند. دریافت 2 نتیجه:
1. نوع صنعت و كار فرقی نمی كند و موضوع محصول مطرح نیست، آن چه كه بیش از همه مهم است نوع رهبری مدیریتی است. زیرا اساسا این 24 مدیر و رهبر شركت های یاد شده بودند كه با بقیه مدیران تفاوت داشتند.
2. این 24 مدیر در حالی كه در مقایسه با دیگران متفاوت هستند در بین خود آنها نیز تفاوت وجود دارد. مصاحبه با مدیران این 24 شرکت: هیچ روش واحدی به عنوان روش رهبری مدیریتی وجود ندارد. هیچ كس قابل مشابه سازی نیست.
و من می بایست روش خود را بیابم.

یك مدیر موفق باید بدون مستهلك كردن خود كارهای بزرگ انجام دهد و سازمانی را بنیان گذارد كه:
مدیر و تمام كاركنان آن به خاطر كار زندگی نمی كنند بلكه به خاطر زندگی كار می كنند.
در نتیجه: www.nikooee.com 1. موفقیت دائم حق انسان است ، اگر چه موفقیت مرا به جائی كه هم اینك هستم رسانده است اما مرا به آن جائی كه می خواهم باشم ، نمی رساند !!!

2.آیا دیگران خطاكار هستند. این مقررات دولتی ، لعنتی هستند كه اصلا مناسب و كامل نیستند؟؟؟
مشکل اساسی سازمان خود من هستم!!! سه حقیقت تلخ راهگشا! بوفالوها حیوانات جالبی هستند، همگی وفادار به یک پیشرو و آنچه را که به آنها گفته میشود، دقیقاً انجام میدهند. آیا این جالب نیست که لحظه ای به این بیاندیشید که شما افرادی دارید که به شما وفا دارند، آیا وفاداری جالب نیست؟ مدیریت به روش بوفالو ها: بوفالو ها: بوفالوها پرسش نمیکنند تا وقتی که به آنها گفته نشود که چکار بکنند، در گوشه ای می ایستند و انتظار میکشند، آنها منتظر دستورات هستند.
اما کافی است قدری توجه کنند که با ایستادن در اطراف و منتظر ماندن برای دریافت دستورات رئیس، چه فرصتهائی را از دست داده اند. غازها پرندگان کوچک و جالبی هستند. هر غازی میداند که باید همان جائی برود که مجموعه قصد رفتن به آنجا را دارد. از آن جا که غاز پیشرو به سبب وزش باد در مسیر زودتر از دیگران خسته میشود به عقب گروه باز میگردد و غاز دیگری از بخش میانی مجموعه به جای او پرواز کرده و در راس سایرین قرار میگیرد. این بدان معناست که هر غازی دقیقاً میداند که دسته غازها به کجا میرود. هر غازی میباید آماده باشد تا در صورت ضرورت گام پیش نهاده و مسئولیت جلو دار بودن را بپذیرد. حقیقت این است که غازها نسبت به وضعیت یکدیگر حساس هستند . و اما غاز ها: هر غازی دقیقا می داند كه دسته غازها به كجا می رود، آیا اكثر سازمان ها چنین هستند و می دانند كل سازمان به كجا می رود؟
هر غازی می باید آماده باشد تا در صورت ضرورت گام پیش نهاده و مسئولیت جلو دار بودن را بپذیرد ، آیا این در سازمان ها واقعیت دارد؟
حقیقت این است كه غازها نسبت به وضعیت یكدیگر حساس هستند.آیا اكثر سازمان ها چنین هستند؟ بیشتر سازمان ها همانند افراد بیگانه ای هستند كه هریك سعی دارند به شكل بدی اهداف شخصی خود را محقق سازند. حقیقت این است كه در زمینه تشكیلات و سازماندهی هنوز هم به اندازه غازها هوشیار نیستیم. مدیریت به روش غازها: مجموعه غازها از طریق همكاری متقابل اعضاء حركت می كنند به طوری كه نسبت پیشرفت مجموعه غازها به سمت مقصد می تواند 171% بیش از حركت فردی غازها باشد. 1. موفقیت دائم حق انسان است.
2. مشکل اساسی سازمان خود من هستم.

3. برای تغییر در سازمان ، قبل از هر چیز من باید تغییر كنم.
بزرگ ترین مانع در مسیر تغییر دیگران نیستند،
بلكه من هستم! سه حقیقت تلخ راهگشا! آیا شما می دانید چه كسی در جاده گرد و خاك ایجاد می كند؟ ماشین جلویی
چه كسی خاك می خورد؟ آن كس كه در عقب حركت می كند.


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

پاورپوینت تحلیل پوششی داده ها

پاورپوینت تحلیل پوششی داده ها

دانلود پاورپوینت تحلیل پوششی داده ها
بررسی تحلیل پوششی داده ها
پاورپوینت جامع و کامل تحلیل پوششی داده ها
کاملترین پاورپوینت تحلیل پوششی داده ها
پکیج پاورپوینت تحلیل پوششی داده ها
مقاله تحلیل پوششی داده ها
تحقیق تحلیل پوششی داده ها
دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 1704 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 79

پاورپوینت تحلیل پوششی داده ها

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 79 صفحه

کارگاه آموزشی تحلیل پوششی داده ها بسم الله الرحمن الرحیم
تحلیل پوششی داده ها

12/12/2017 Page 2 فهرست تحلیل پوششی داده ها چیست؟
معرفی مدل های کارایی
کاربرد مدل های کارایی
رتبه بندی
تخصیص منابع با استفاده از تحلیل پوششی داده ها
کارایی هزینه، درآمد
کاربرد کارایی هزینه، درآمد
12/12/2017 Page 3 تحلیل پوششی داده ها تحلیل پوششی داده ها یک روش برنامه ریزی خطی برای ارزیابی کارایی واحد تصمیم گیرنده(DMU) است.
برای ارزیابی عملکرد یک واحد تصمیم گیرنده نیاز به تابع تولید داریم.
تابع تولید تابعی است که برای هر ترکیب از ورودی ها ماکزیمم خروجی را بدهد.
در واقع تحلیل پوششی داده ها یک روش ناپارامتری است و تقریبی از مرز تابع تولید را برآورد می کند.
12/12/2017 Page 4 کارایی: در مسائل تصمیم گیری کارایی یعنی خوب کار کردن حاصل مقایسه شاخص های درون سازمانی است.
کارایی هر واحد حاصل مقایسه شاخص های آن واحد با استاندارد ها می باشد.

12/12/2017 Page 5 استانداردها بیرون جامعه داخل جامعه کارایی مطلق کارایی نسبی 12/12/2017 Page 6 DMU1 DMU i DMU n 12/12/2017 Page 7 7 اطلاعات حاصل ازتحلیل پوششی داده ها محاسبه نمره کارایی برای هر واحد تصمیم گیرنده
مجموعه مرجع برای واحد های ناکارا را معرفی می کند
معرفی واحد تصمیم گیرنده بهبود یافته برای واحد های نا کارا
تعیین میزان ورودی هدر رفته
تعیین میزان کمبود تولید

12/12/2017 Page 8 تحلیل پوششی داده ها چیست؟
معرفی مدل های کارایی
کاربرد مدل های کارایی
رتبه بندی
تخصیص منابع با استفاده از تحلیل پوششی داده ها
کارایی هزینه، درآمد
کاربرد کارایی هزینه، درآمد
12/12/2017 Page 9 مدل CCR اولین مدل ارائه شده در تحلیل پوششی داده ها مدل CCR است.
در واقع با استفاده از مشاهدات و اصول زیر، مجموعه ای به نام مجموعه امکان تولید ساخته میشود ومرز آن را تقریبی از تابع تولید در نظر می گیرند.
1. اصل بازده به مقیاس ثابت
2. اصل تحدب
3. اصل امکان پذیری
4. اصل شمول مشاهدات
12/12/2017 Page 10 اصول CCR اصل شمول مشاهدات: به ازای هر
اصل بیکرانی اشعه: به ازای هر و به ازای هر عدد ثابت داریم: اصطلاحاً به این اصل، اصل بازده به مقیاس ثابت می گویند.
اصل امکان پذیری: اگر و آنگاه
اصل تحدب: اگر و و آنگاه: 12/12/2017 Page 11 12/12/2017 Page 12 X Y تقریبی از تابع تولید مدل CCR 12/12/2017 Page 13 12/12/2017 Page 14 X Y TCCR مدل CCR ماهیت ورودی 12/12/2017 Page 15 12/12/2017 Page 16 X Y TCCR مقدار ورودی هدر رفته:
واحد کارا است واحد نا کارا است مدل CCR ماهیت خروجی 12/12/2017 Page 17 12/12/2017 Page 18 X Y TCCR مقدار کمبود تولید:
واحد کارا است واحد نا کارا است مدل CCR ماهیت ترکیبی 12/12/2017 Page 19 12/12/2017 Page 20 X Y TCCR مقدار ورودی هدر رفته:
مقدار کمبود تولید:
واحد کارا است واحد نا کارا است الگو برای واحد های ناکارا 12/12/2017 Page 21 Benchmarking مثال عددی 12/12/2017 Page 22 مدل BCC دومین مدل ارائه شده در تحلیل پوششی داده ها مدل BCC است.
در واقع تقریبی از تابع تولید در مدل BCC با استفاده از اصول زیر ساخته می شود:
1. اصل تحدب
2. اصل امکان پذیری
3. اصل شمول مشاهدات
12/12/2017 Page 23 12/12/2017 Page 24 X Y تقریبی از تابع تولید مدل BCC 12/12/2017 Page 25 12/12/2017 Page 26 X Y TBCC ساختن مدل CCR با استفاده از تعریف کارایی نسبی 12/12/2017 Page 27 تبدیل مدل فوق به مدل خطی: 12/12/2017 Page 28 مثال عددی 12/12/2017 Page 29 مدل وزن مشترک و حل آن با استفاده از برنامه ریزی آرمانی 5 تحلیل پوششی داده ها چیست؟
معرفی مدل های کارایی
کاربرد مدل های کارایی
رتبه بندی
تخصیص منابع با استفاده از تحلیل پوششی داده ها
کارایی هزینه، درآمد
کاربرد کارایی هزینه، درآمد
12/12/2017 Page 31 كاربرد تحلیل پوششی داد ه ها (DEA) در تعیین پرتفویی از كارآترین شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران متغیرهای ورودی و خروجی
12/12/2017 Page 32 محاسبه کارایی 1


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

پاورپوینت تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی

پاورپوینت تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی

دانلود پاورپوینت تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی
بررسی تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی
پاورپوینت جامع و کامل تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی
کاملترین پاورپوینت تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی
پکیج پاورپوینت تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی
مقاله تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی
دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 1769 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22

پاورپوینت تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 22 صفحه

تجارت الكترونیكی و كسب و كار الكترونیكی دراین تحقیق در خصوص موارد زیر مطالبی بیان می شود:

– تعریف تجارت الكترونیكی
– دو بخش اصلی تجارت الكترونیكی
– توضیح هفت مزیت تجارت الكترونیكی در مقایسه با تجارت سنتی
– تجارت بنگاه به مشتری و معرفی 4 نوع از این تجارت
– توضیح زنجیره تأمین
– تداركات الكترونیكی
– اهداف تبادلات الكترونیكی تجارت الكترونیكی – تعریف :
تجارت الكترونیكی راه و روش جدید كسب و كار بصورت الكترونیكی و با استفاده از شبكه ها و اینترنت می باشد. در این روش فرآیند خرید و فروش یا تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق شبكه های كامپیوتری و مخابراتی از جمله اینترنت صورت می گیرد.
به صورت ساده هر گونه خرید و فروش هر نوع كالا اعم از كالای فیزیكی یا دیجیتالی بر روی شبكه های مخابراتی (اینترنت) را تجارت الكترونیكی گویند.
در تجارت الكترونیكی محیط تبادل به دو محیط فیزیكی و الكترونیكی تقسیم می شود و كالاها نیز به همین صورت فیزیكی و یا دیجیتالی مبادله می شوند بعنوان مثال كالای دیجیتال : خرید و فروش موزیك بر روی اینترنت و خرید و فروش كتاب بعنوان كالای فیزیكی می باشد. كسب و كار الكترونیكی : كسب و كار الكترونیكی تعریفی گسترده و عمیق از تجارت الكترونیكی است . در كسب و كار الكترونیكی نه تنها خرید و فروش محصولات و خدمات بر روی شبكه انجام می شود بلكه ارائه خدمات به مشتریان ، مشاركت شركای كسب و كاری، آموزش الكترونیكی و مبادلات الكترونیكی درون سازمانی را نیز شامل می شود. تجارت الكترونیكی – مزایا و نقاط قوت:
تجارت الكترونیكی – مدل ها :
مدل بنگاه به بنگاه (B2B) : در صورتی كه تبادلات تجاری بین بنگاه ها صورت گیرد آن را تجارت بنگاه به بنگاه نامند. به عنوان مثال در صورتیكه شركتی معدنی زغال سنگ را به شركت ذوب فلزات بر روی شبكه بفروشد تجارت B2B انجام گرفته است. مدل بنگاه به بنگاه (B2C) : در این نوع تجارت الكترونیكی یك طرف سازمان و بنگاه و در طرف دیگر مشتریان (افراد) قرار دارند. مثلا شما از كتابفروشی آمازون بر روی اینترنت كتابی را خریداری می كنید آمازون بنگاه(B) و شما مشتری (C) می باشید. مدل بنگاه به بنگاه به مشتری (B2B2C) : در مدل بنگاه به بنگاه به مشتری شركت تولید كننده ، محصولات خود را به مشتریان یك شركت دیگر ارائه می كند و در حقیقت بنگاه دوم نقش واسطه را دارد با این تفاوت كه واسطه هیچ ارزش افزوده ای به محصول اضافه نكرده و فقط محصول را به مشتریان ارائه می نماید. مدل مشتری به مشتری (C2C) : دراین مدل خریداران و فروشندگان افراد می باشند. فروش ماشین و لوازم منزل و خدمات شخصی در اینترنت و فروش دانش و مهارت مثال هایی از این نوع می باشند. مدل بنگاه به كارمند (B2E) : این مدل نوعی از تجارت درون سازمانی است به این صورت كه سازمان محصولات خود شامل خدمات و اطلاعات را به‌كارمندان خودمنتقل می‌كند. مثال : آموزش الكترونیكی تجارت الكترونیكی – مدل ها :
تجارت الكترونیكی – مدل ها :
تجارت الكترونیكی – تعاریف:
تجارت الكترونیكی – تعاریف:
مزایده :‌ خریداران برای تعیین قیمت كالای خاص دعوت شده و به جای استفاده از قیمت های از پیش تعیین شده (كارشناسی) قیمت های پیشنهادی (بالاترین قیمت) به عنوان قیمت كالا اعلام می شود كه به آن حراج مستقیم نیز می گویند. روش دیگر مزایده معكوس نام دارد بدین صورت كه پیشنهاد دهندگان لیست كالاها و یا خدمات مورد نیاز خود به همراه بالاترین قیمتی كه توان پرداختی آن را دارند برای فروشندگان ارسال نموده و فروشندگان بالقوه كه توان تأمین كالا و یا خدمات را دارند لیست ها را برای یكدیگر ارسال و نهایتا لیست نهایی را برای خریداران ارسال می نمایند در این روش بهترین قیمت حاصل می شود. مزایده هلندی :‌ در بازارهای الکترونیکی، اپراتور بازار برای یك كالای خاص قیمت بالایی را روی تابلو اعلانات اعلام كرده و خریداران را دعوت به خرید می نماید . در فواصل تعیین شده در بازار این قیمت شكسته شده و به قدری كاسته می شود كه خریداران بتوانند از عهده پرداخت آن برآیند.


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

پاورپوینت بیوگرافی استاد شهریار

پاورپوینت بیوگرافی استاد شهریار

دانلود پاورپوینت بیوگرافی استاد شهریار
بررسی بیوگرافی استاد شهریار
پاورپوینت جامع و کامل بیوگرافی استاد شهریار
کاملترین پاورپوینت بیوگرافی استاد شهریار
پکیج پاورپوینت بیوگرافی استاد شهریار
مقاله بیوگرافی استاد شهریار
تحقیق بیوگرافی استاد شهریار
دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 39 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 13

پاورپوینت بیوگرافی استاد شهریار

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 13 صفحه

بسم الله الرحمن الرحیم بیوگرافی استاد شهریار فهرست محمد حسین شهریار…………………………………..1
حکایت گلستان……………………………………….3
برگزیده اشعار سعدی…………………………………4
مخزن الاسرار………………………………………..5
خوشرویی در قرآن…………………………………..6
کتاب شازده کوچولو………………………………….8 محمدحسین شهریار
برای دیگر معانی به شهریار (ابهام‌زدایی) رجوع نمائید.
محمدحسین شهریار
زمینه فعالیت شاعر و ادیب
تولد ۱۲۸۵
تبریز، ایران
مرگ ۱۳۶۷
تهران
سید محمدحسین بهجت تبریزی (۱۲۸۵ – ۲۷ شهریور ۱۳۶۷) متخلص به شهریار (قبل از آن بهجت) شاعر ایرانی بود که شعرهایی به زبان‌های فارسی و ترکی آذربایجانی دارد. از شعرهای معروف او می‌توان به «علی ای همای رحمت» و «آمدی جانم به قربانت» به فارسی و «حیدر بابایه سلام» (به معنی سلام بر حیدر بابا) به ترکی آذربایجانی اشاره کرد. روز وفات این شاعر در ایران روز ملی شعر نام‌گذاری شده‌است.
زندگی
شهریار به سال ۱۲۸۵ درتبریز متولد شد.دوران طفولیت خود را در روستای مادری قایش قورشاق و روستای پدری خشکناب در بخش قره‌چمن آذربایجان ایران سپری نمود . پدرش حاج میر آقا خشکنابی نام داشت که در تبریز وکیل بود. پس از پایان سیکل اول متوسطه در تبریز در سال ۱۳۰۰ برای ادامهٔ تحصیل از تبریز به تهران رفت و در مدرسهٔ دارالفنون (تا ۱۳۰۳) و پس از آن در رشتهٔ پزشکی ادامهٔ تحصیل داد. حدود شش ماه پیش از گرفتن مدرک دکتری «به علل عشقی و ناراحتی خیال و پیش‌آمدهای دیگر» ترک تحصیل کرد (زاهدی ۱۳۳۷، ص ۵۹). پس از سفری چهارساله به خراسان برای کار در ادارهٔ ثبت اسناد مشهد و نیشابور، شهریار به تهران بازگشت و به سال ۱۳۱۵ در بانک کشاورزی استخدام و پس از مدتی به تبریز منتقل شد. بعدها دانشگاه تبریز وی را یکی از پاسداران شعر و ادب میهن خواند و عنوان استاد افتخاری دانشکده ادبیات تبریز را نیز به وی اعطا نمود شهریار پس از انقلاب ۱۳۵۷، شعرهایی در مدح نظام جمهوری اسلامی و مسئولین آن، از جمله روح الله خمینی و سید علی خامنه‌ای و نیز اکبر هاشمی رفسنجانی (انتشار پس از مرگ شهریار)سرود. 1 شهریار در روزهای آخر عمر به دلیل بیماری در بیمارستان مهر تهران بستری شد و پس از مرگ در ۱۳۶۷، بنا به وصیت خود در مقبرةالشعرا در تبریز دفن شد. شهریار دو دختر به نام‌های شهرزاد و مریم و یک پسر به نام هادی داشت.
عشق و شعر
مقبره شهریار در مقبره الشعرای تبریز
شهریار در جوانیگفته می‌شود، شهریار سال آخر رشته پزشکی بود که عاشق دختری شد.پس از مدتی خواستگاری نیز از سوی دربار برای دختر پیدا می‌شود. گویا خانواده دختر با توجه به وضع مالی محمدحسین تصمیم می‌گیرند که دختر خود را به خواستگار مرفه‌تر بدهند. این شکست عشقی بر شهریار بسیار گران آمد و با این که فقط یک سال به پایان دوره ۷ ساله رشته پزشکی مانده بود ترک تحصیل کرد. غم عشق حتی باعث مریضی و بستری شدن وی در بیمارستان می‌شود. ماجرای بیماری شهریار به گوش دختر می‌رسد و همراه شوهرش به عیادت محمد در بیمارستان می‌رود. شهریار پس از این دیدار در بیمارستان شعری را که دو بیت آن در زیر آمده است، در بستر می‌سراید. این شعر بعد ها با صدای غلامحسین بنان به صورت آواز خوانده شد.
آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا
بی وفا حالا که من افتاده‌ام از پا چرا

نازنینا ما به ناز تو جوانی داده‌ایم
دیگر اکنون با جوانان ناز کن با ما چرا
شهریار بعد از این شکست عشقی که منجر به ترک تحصیل وی می شود به صورت جدی به شعر روی می آورد و منظومه های زیادی را می سراید. وی اولین دفتر شعر خود را در سال ۱۳۰۸ با مقدمه ملک‌الشعرای بهار، سعید نفیسی و پژمان بختیاری منتشر کرد. بسیاری از اشعار او به فارسی و ترکی آذربایجانی، جز آثار ماندگار این زبان‌هاست. منظومه حیدربابایه سلام، سروده شده به سال ۱۳۳۳، از مهم‌ترین آثار ادبی ترکی آذربایجانی شناخته می‌شود.
2 حكایت از گلستان


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

پاورپوینت بهبودی یا نابودی اندیشه های مدیریتی جک ولش

پاورپوینت بهبودی یا نابودی اندیشه های مدیریتی جک ولش

دانلود پاورپوینت بهبودی یا نابودی اندیشه های مدیریتی جک ولش
بررسی بهبودی یا نابودی اندیشه های مدیریتی جک ولش
پاورپوینت جامع و کامل بهبودی یا نابودی اندیشه های مدیریتی جک ولش
کاملترین پاورپوینت بهبودی یا نابودی اندیشه های مدیریتی جک ولش
پکیج پاورپوینت بهبودی یا نابودی اندیشه های مدیریتی جک ولش
مقاله بهبودی یا نابودی اندیشه های مدیریتی جک ولش

دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 370 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 39

پاورپوینت بهبودی یا نابودی اندیشه های مدیریتی جک ولش

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 39 صفحه

بهبودی یا نابودی اندیشه های مدیریتی جک ولش

مطالب عنوان شده در كتابی تحت عنوان بهبودی یا نابودی آورده شده است كه یك فرایند مرحله به مرحله از ابتدای راه با ولش همراه شده و اقدامات او را به ترتیب در 29 فصل، تحت عنوان رازهای مدیریتی به تصویر كشیده است. از آنجا كه این كتاب كلیه نوآوری ها و ابتكارات مدیریتی جك ولش را از سال 1981 تا 2001 شامل می شود، می توان گفت كاملترین كتابی است كه تا به حال درباره اصول مدیریت ولش تدوین شده است.
اسلاتر نویسنده كتاب حاضر كه بارها جلسات متعددی را درباره طرز تفكر و روشهای خاص مدیریتی جك ولش با او داشته معتقد است كه این كتاب، كاملترین كتابی است كه تا به حال درباره اصول مدیریتی ولش نگاشتــــه شده است.

جك ولش كه در اواخر سال 2001 با سمت ریاست جنرال الكتریك بازنشسته گردید ، یكی از پر ارج ترین مدیران دهة 1990بود و غالباً او را از موفق ترین مدیران عامل در آمریكا و حتی در دنیا می دانند . جنرال الكتریك یكی از معتبرترین شركتهای دنیا می باشد . موفقیت ولش در طول نزدیك به 35 سال نه به علت هوش و نوآوری و یا بینش استراتژیك وی ، و نه به علت شیوه رهبری او می باشد بلكه بیشتر بخاطر رقابت سادة مدیریتی او است . ولش آنچه انجام می داد به بهترین شكل و معمولاً بهتر از رقبایش انجام می داد . مسیر شغلی ولش نشان دهنده این است كه توانایی او در تمركز بر اصول و سخت كوشی ، یكی از مزایای قدرتمند رقابتی وی در دنیای تجارت و بازرگانی می باشد .

در سال 1977 به ریاست جنرال الكتریك پلاستیك منصوب گردید . ولش باعث شد این شركت به یك شركت بزرگ در زمینه فعالیت خود تبدیل شود و گردش مالی سالیانه آن بالغ بر یك میلیارد دلار گردد . پس از اینكه ولش بعنوان یك ستارة درخشان شناخته شد ، به سمت معاونت جنرال الكتریك منصوب گردید و در سال 1981 هنگامیكه در سن 46 سالگی بسر می برد ، به سمت ریاست هیأت مدیره جنرال الكتریك منصوب شد . هنگامیكه وی به ریاست جنرال الكتریك رسید ، این شركت یكی از بزرگترین شركتهای آمریكا با سودی در حدود 7/1 میلیارد دلار بود . ولش به توسعه شركت ادامه داد بطوریكه جنرال الكتریك در صدر جدول لیگ شركتهای آمریكایی قرار گرفت . در سال 2000 سود جنرال الكتریك از 12 میلیارد دلار فراتر رفت و سرمایه گذاری این شركت در طول 20 سال از 12 میلیارد دلار به بیش از 200 میلیارد دلار افزایش یافت .

29 راز مدیریتی جک ولش در جنرال الکتریک:

اول: قدرت تغییرات را مهار كنید

از میان تمام ایده ها و دستورالعمل های جك ولش هیچیك مهمتر از این دستور ساده نیستند: «تغییر كنید قبل از آنكه خیلی دیر شود». برخلاف سایر مدیران تجاری، ولش عاشق ایجاد تغییرات بود. او این كار را هیجان انگیز و متهورانه می دانست. یكی از ابتكارات وی، «تمرین تدبیر» نام داشت و این ابتكار یك برنامه 10 ساله برای استفاده از تفكرات كارمندان بود. تمرین تدبیر طراحی شده بود تا كارمندان بتوانند دانش خود را در شركت مطرح و از آن استفاده كنند.
پذیرای تغییرات باشید، اجتناب از تغییرات آسان است. اطمینان حاصل كنید كه كارمندان از تغییرات با آغوش باز استقبال می كنند.

دوم: با واقعیت روبرو شوید

معنای روبرو شدن با واقعیت این بود كه به تجارت های جنرال الكتریك با نگرشی كاملاً جدید توجه شود. ولش این فرایند را «بازسازی» نامید. منظور از بازسازی این بود كه با یك نگاه واقع بینانه به سراسر كمپانی نگریسته شود و سپس همه قسمتهای موجود به شكلی دوباره چیده شده و براساس این نگرش با هم ارتباط داده شوند.

سوم: مدیریت كمتر مساویست با مدیریت بهتر

او از مدیران می خواست تا در امور جزئی برای كارمندان خود مزاحمت ایجاد نكنند. تمــــام آنچه كه جك ولش به مدیران می گــــوید در قالب این كلمات ساده بیان شده اند:
آرامش خود را حفظ كنید.
به زیردستان خود كمی آزادی بدهید.
اجازه بدهید كه آنها خودشان به انجام امور بپردازند.
سعی كنید كمتر مدیریت كنید.


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

پاورپوینت برندسازی شخصی در ورزش بایدها و نبایدها

پاورپوینت برندسازی شخصی در ورزش بایدها و نبایدها

دانلود پاورپوینت برندسازی شخصی در ورزش بایدها و نبایدها
بررسی برندسازی شخصی در ورزش بایدها و نبایدها
پاورپوینت جامع و کامل برندسازی شخصی در ورزش بایدها و نبایدها
کاملترین پاورپوینت برندسازی شخصی در ورزش بایدها و نبایدها
پکیج پاورپوینت برندسازی شخصی در ورزش بایدها و نبایدها
مقاله برندسازی شخصی در ورزش بایدها و نبایدها
تحقیق برندسازی شخصی در و
دسته بندی تربیت بدنی
فرمت فایل ppt
حجم فایل 1761 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 63

پاورپوینت برندسازی شخصی در ورزش بایدها و نبایدها

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 63 صفحه

1 برندسازی شخصی در ورزش: بایدها و نبایدها 1000،0000،0000،000 ریال
=
؟ 3 1000،0000،0000،000 ریال
=
یک اسم 4 5 6 احساس شما از شنیدن نام باشگاه فوتبال رئال مادرید چیست؟
اولین چیزی که به ذهن‌تان می‌رسد چه چیزی است؟ 7 8 9 برند برند در واقع جایگاهی است که شما در ذهن مشتریان دارید و هرچه این جایگاه قوی تر و مستحکم تر باشد موفقیت شما بیشتر خواهد بود.
10

برندسازی دانشی است که با برتری دادن به یک نام تجاری یا برند باعث افزایش اعتبار و شهرت آن در بازار رقابت میشود

11 انواع برندسازی در ورزش 12 برند یک مکان ورزشی 13 برند شهر و استان 14 برند یک باشگاه ورزشی 15 برند یک شرکت ورزشی 16 برند یک شخص 17 برند سازی شخصی چیست؟ 18 19 برند سازی شخصی چیست؟ برند شخصی افراد عبارت از ادراک ذهنی مخاطبان از ویژگی‌ها، تجربیات و شایستگی های یک شخص است. 20 برند شخصی نشان دهنده ارزشها، توانایی ها و اقداماتی است که شما طرفدار آنها هستید 21 انواع برند شخصی مدیران ورزشی
سیاسیون ورزشی
اساتید علوم ورزشی
دانشجویان علوم ورزشی
مربیان
داوران
ورزشکاران حرفه ای 22 حقایقی در خصوص برند شخصی 23 برند شخصی ساختنی است
24 شما نسازید، می سازند 25 برندسازی شخصی، راهی طولانی می طلبد 26 در برندسازی شخصی موفق، ابتدا مردم به سمت شخص می‌آیند و نه اینکه شخص به سمت مردم برود.
27 شما همانند یک محصول می باشید 28 از بین بردن فاصله، میان آنچه ارائه می‌شود و آنچه در واقع هستیم‌
29 برندسازی شخصی، با ایستادن کنار افراد صاحب نام و صاحب برند،‌ تفاوت دارد. 30 7 گام برای برند سازی شخصی 31 1. خودتان را کشف کنید 32 33 2. یک گوشه دنج در بازار بیابیم 34 3. برند خود را بسازید
35 ایجاد برند سازی معادل ایجاد یک کسب و کار است
اولین
تنهاترین
متفاوت ترین 36 4. کانال های ارتباطی خود را بیابید 37 5. محتوی سازی کنید 38 6. شبکه‌سازی کنید
39 40 7. به پیام ها گوش دهید و کنترل کنید 41 برند ورزشکاران حرفه ای 42 یک مدل برند سازی متجانس

برند شخصی- باشگاهی = برند شخصی * آ + برند باشگاهی * ب
43 یک تحقیق 44 45 عوامل اثرگذار بر تصویر برند ورزشکاران حرفه ای عوامل داخل زمین
عوامل خارج زمین 46 عوامل داخل زمین رفتار جوانمردانه 47 عوامل داخل زمین مهارت
48 عوامل داخل زمین سبک رقابت
49 عوامل داخل زمین پیروزی ها
50 عوامل خارج زمین جذابیت 51 عوامل خارج زمین داستان زندگی 52 عوامل خارج زمین اعتماد 53 عوامل خارج زمین ارتباطات 54 عوامل خارج زمین مسئولیت اجتماعی 55 56 ماحصل موضوع برندسازی شخصی یعنی احساس و ادراک دیگران از ما
درک حقایق موجود برندسازی شخصی


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

پاورپوینت برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از منابع محدود آب

پاورپوینت برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از منابع محدود آب

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از منابع محدود آب
بررسی برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از منابع محدود آب
پاورپوینت جامع و کامل برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از منابع محدود آب
کاملترین پاورپوینت برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از منابع محدود آب
پکیج پاورپوینت برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از منابع محدود آب
مقاله برنامه ریزی جهت است
دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 1491 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22

پاورپوینت برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از منابع محدود آب

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 22 صفحه

برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از منابع محدود آب استخراج پتانسیل ها و محدودیت های آب پتانسیل ها:
استفاده از منابع کافی آبهای نامتعارف با پراکنش مناسب بر اساس برنامه توسعه پایدار فضای سبز
بهره مندی از مراجع علمی، مراکز تحقیقاتی، شرکتهای مشاور و پیمانکاران خبره
تغییر نگرش مدیریت آب در شهرداری اصفهان بر اساس طرح جامع و لزوم ایجاد حداکثر بهره وری در استفاده از منابع آب
تهیه بانک اطلاعات و آمار مناسب جهت اجرای طرح ها
افزایش استفاده از گونه های مقاوم به خشکی در طرح های توسعه فضای سبز با رویکرد کاهش مصارف آب
توسعه پایدار فضای سبز (انجام عملیات به زراعی در هنگام توسعه)
تغییر نگرش بهره برداران نسبت به سیستم های آبیاری تحت فشار
محدودیت ها:
عدم تخصیص اعتبارات کافی جهت اجرای طرح های جامع آب و پساب
عدم پایداری سیستم های آبیاری مدرن به دلیل وجود مشکلات اجتماعی و فرهنگی
وجود گونه های گیاهی متنوع از لحاظ نیاز آبی و هزینه بالای اجرای سیستم های آبیاری در این عرصه ها
عدم پایداری منابع آب خام اعم از آب زیرزمینی و آب سطحی
عدم تخصیص تعرفه کشاورزی به هزینه های برق ایستگاههای پمپاژ و انتقال آب و همچنین حذف یارانه های برق
تخریب سفره های عمیق و نیمه عمیق به دلیل فرونشست زمین بر اثر افت سفره های آب زیر زمینی
تداخل سفرهای آب شور و شیرین به دلیل برداشت بی رویه از چاهها
استهلاک سیستم های پمپاژ و شبکه لوله ها و هدرروی آب و اتلاف انرژی
راندمان پایین کاربرد آب در عرصه های مصرف
استخراج پتانسیل ها و محدودیت های آب منابع آب فضای سبز در وضع کنونی فضای سبز شهری : آب های زیرزمینی ( چاهها)

فضای سبز حاشیه ای شهر : آبهای سطحی ( رودخانه و کانال ها ) و آب های زیرزمینی ( چاهها)

فضای سبز حاشیه مادی ها: رودخانه نیاز آبی روزانه فضای سبز شهر اصفهان در فصل تابستان جمع کل نیاز آبی = 7/5 مترمکعب در ثانیه در شبانه روز تخمین موجودی آب روزانه فضای سبز شهر اصفهان
در شرایط کنونی جمع کل موجودی آب = 183,888 مترمکعب در شبانه روز= 2/1 مترمکعب در ثانیه = 28% نیاز کل نتیجه فضای سبز شهر اصفهان بر اثر تداوم خشکسالی در چند سال اخیر با 72% کاهش منابع آب شامل 40% کاهش آبهای زیرزمینی (چاهها) 100% کاهش آبهای سطحی ( رودخانه و کانالها) مواجه شده است.

اقدامات عملی جهت کاهش اثرات خشکسالی با شروع دوره دوم خشکسالی، شهرداری وسازمان پارکها و فضای سبز شهر اصفهان از ابتدای سال 87 جهت مقابله با تبعات سوء ناشی از پدیده خشکسالی با استفاده از تمامی پتانسیلهای موجود اقداماتی را در دو زمینه زیر آغاز نموده است :
1-اقدامات ستادی
2- اقدامات اجرائی

1- اقدامات ستادی 1-1- طرح های تحقیقاتی مرتبط با آبیاری
1-2- کمیته ها و کارگروه های تخصصی
1-3- ارائه خدمات مهندسی توسط واحد آب سازمان ( طراحی و نظارت)

2-1- فعالیت های به زراعی

2-2- مدیریت آبیاری

2- اقدامات اجرائی 2-1- فعالیت های به زراعی 1- استفاده از گونه های گیاهی مقاوم به کم آبی در عرصه های فضای سبز 2- استفاده از مواد جاذب رطوبت جهت افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک 3- استفاده از تکنیکهای افزایش نفوذ پذیری خاک و جلوگیری از تبخیر از سطح خاک در درختان و درختچه های زینتی و استفاده از پوششهای پلاستیکی4- روشهای تغذیه گیاهان در مقابله با تنشهای کم آبی و محیطی 5- کشت چمن های مقاوم به کم آبی و شوری
1-5- انتخاب و معرفی گونه های چمن سازگار با تنش های محیطی2-5- مدیریت نگهداری چمن 6- استفاده از کودهای پتاسه جهت افزایش مقاومت گیاهان به تنش کم آبی7- استفاده از انواع مالچ های آلی و معدنی آمار برخی از فعالیت های به زراعی جهت مقابله با بحران خشكسالی 2-2- مدیریت آبیاری 1-افزایش فواصل زمانی آبیاری
2-خرید بخشی از پساب تصفیه خانه های جنوب، شاهین شهر و شرق اصفهان
3- اتصال خطوط لوله چاههای آب فضای سبز( به منظور کاهش ریسک خشک شدن چاهها)


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک دانش

پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک دانش

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک دانش
بررسی برنامه ریزی استراتژیک دانش
پاورپوینت جامع و کامل برنامه ریزی استراتژیک دانش
کاملترین پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک دانش
پکیج پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک دانش
مقاله برنامه ریزی استراتژیک دانش
تحقیق برنامه ریزی استراتژیک دانش
دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 155 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 10

پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک دانش

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 10 صفحه

مدیریت استراتژیک صنعتی
موضوع ارائه : برنامه ریزی استراتژیک دانش
Young-Gul Kim,Sung-Ho Yu,Jang-Hwan Michael.H.Zack Martin Schulz,Liold A.Jobe
معماری مدیریت دانش
معماری دانش : شامل نقشه های دانش
معماری فرایند مدیریت دانش : مشخص نمودن فعالیتهای چرخه حیات دانش(خلق/کسب، ثبت/ذخیره سازی، تسهیم/استفاده، به روز کردن/پایان)، انعکاس سیاستها، قوانین و رویه های سازمانی
معماری سازمان : ایجاد ساختارسازمانی مناسب و برنامه های منابع انسانی برای اجرا
معماری فناوری اطلاعات : ایجاد یک زیربنای تکنیکی برای اجرای استراتژی همردیف سازی
فهم اولویتهای استراتژیک مدیریت سطح بالا
همردیف سازی استراتژیهای دانش با برنامه استراتژیک سازمان
تطابق اهداف مدیریت دانش با اهداف سازمانی در حال تغییر
ایجاد فهم دوجانبه با مدیریت ارشد بر روی نقش مدیریت دانش در پشتیبانی از استراتژیها
تطابق تکنولوژی با تغییرات استراتژیک Young-Gul Kim,Sung-Ho Yu,Jang-Hwan منابع
Kim. Y. G. & Yu. S. H. & Hwan. J. (2004). Knowledge Strategy Programming.

Schulze, M. & A.Jobe, L, (2001). Codification And Tacitness As Knowledge Management Strategies An Impirical Exploration, Journal of High Technology Management Research.12:139-165.

Zack, M.H, (1999). Developing a Knowledge Strategy. California Management Review. 41:125-147.


توجه: متن بالا محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

پاورپوینت بررسی مدل الماس پورتر (با بیان چند نمونه)

پاورپوینت بررسی مدل الماس پورتر (با بیان چند نمونه)

دانلود پاورپوینت بررسی مدل الماس پورتر (با بیان چند نمونه)
بررسی بررسی مدل الماس پورتر (با بیان چند نمونه)
پاورپوینت جامع و کامل بررسی مدل الماس پورتر (با بیان چند نمونه)
کاملترین پاورپوینت بررسی مدل الماس پورتر (با بیان چند نمونه)
پکیج پاورپوینت بررسی مدل الماس پورتر (با بیان چند نمونه)
مقاله بررسی مدل الماس پورتر (با بیان چند نمونه)
تحقیق
دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 1736 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 28

پاورپوینت بررسی مدل الماس پورتر (با بیان چند نمونه)

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 28 صفحه

بررسی مدل الماس پورتر (با بیان چند نمونه) چرا برخی كشورها در رقابت بین‌الملل از دیگران موفق‌ترند؟ این پرسش اقتصادی در عصر حاضر، ذهن اغلب اقتصاددانان، مدیران صنایع و شركت‌ها و حتی دولتمردان را به خود مشغول ساخته است. به بیان دیگر، بحث رقابت‌پذیری یكی از مهم‌ترین دغدغه‌های تجارت و فعالیت در محیط پویا و رقابتی امروز است. نظریه‌ای كه بتواند بیشتر نیازها و شرایط فوق را پاسخگو باشد، مدل “الماس مزیت رقابت ملی” مایكل پورتر است. بااینکه این مدل با انتقاداتی از طرف صاحبنظران روبروشده که منجر به انجام اصلاحاتی در این مدل و ایجاد الماس مضاعف شده است ولی این مدل به ایجاد بینشی عمیق در بین مدیران، اقتصاددانان و سیاست‌گذاران برای تنظیم مناسب‌ترین استراتژی به منظور ارتقای موفقیت رقابتی در سطح بین‌المللی كمك می‌كند.مفهوم و پیام اصلی این مدل، چگونگی شكل‌دهی به محیط اقتصادی كشورها در راستای دستیابی به موفقیت‌های جهانی می‌باشد. در این مقاله مدل الماس پورتر و همچنین پاره ای از انتقادات وارد بر این مدل توضیح داده شده است. در پایان نیز نمونه هایی که از این مدل در صنایع مختلف استفاده کرده اند، گنجانده شده است.
رقابت‌پذیری : توانایی اقتصادی بنگاه برای ثابت نگه‌داشتن یا افزایش سهم بازار خود در هر بازار و فعالیتی است به گونه‌ای كه با افزایش درآمد واقعی، استانداردهای زندگی و سود افزایش‌یافته و یا اینكه حداقل كاهش پیدا نكند.رقابت‌پذیری متأثر از عوامل متعدد، اقتصادی، اجتماعی و… است و در سایه برنامه‌های ملی و هدایت اقتصاد دولت‌ها حاصل می‌شود و به مفهوم اجتماع ساده بنگاه‌های منفرد رقابت‌پذیر نیست. برای بررسی اینکه چرا ملل در صنایع خاصی از مزیت رقابتی و استدلالاتی برای استراتژی کمپانی و اقتصاد ملی نائل میشوند، پورتر ، استاد دانشكده مدیریت بازرگانی دانشگاه هاروارد، تحقیقی 4 ساله در 10 کشور تجاری مهم یعنی دانمارک، آلمان، ایتالیا، ژاپن، کره، سنگاپور، سوئد، سوئیس، انگلستان و آمریکا انجام داد. وی به همراه تیمی که شامل 30 پژوهشگر بود، که بیشتر آنان بومی کشورهای مورد بررسی بودند، این پژوهش را انجام داد.
.پورتر نتیجه این پژوهش را به طور کامل در کتاب “مزیت رقابتی ملل” در سال 1990 و ارایه مدل الماس بیان نمود. مدل الماس رقابت ملی پورتر نگرش پورتر، مزیت رقابتی یك كشور در صنعتی خاص عبارت است از: “توانایی و قابلیت آن كشور برای ترغیب شركت‌ها به استفاده از كشورشان به عنوان سكویی برای انجام فعالیت‌های تجاری”.
در نهایت پورتر به “چهار مشخصه كلی یك كشور” اشاره می‌كند كه برحسب ویژگی‌هایشان، می‌توانند مزیت رقابتی ایجاد كنند یا مانع آن شوند. این چهار عامل عبارتند از:

1- شرایط عوامل تولید(درونی)
2- شرایط تقاضا
3- صنایع مرتبط و پشتیبان
4- استراتژی، ساختار و رقابت‌پذیری شركت مدل الماس پورتر
(پورتر، 1999، ص211) 1- شرایط عوامل تولید(درونی) وضعیت یك كشور براساس عوامل تولید نظیر نیروی كار یا زیرساختارهای یك كشور (منطقه) كه برای رقابت در یك صنعت معین ضروری است. پورتر فاکتورهای درونی را در دو دسته تقسیم بندی می‌کند:- فاکتورهای عمومی شامل مواردی مانند مواد اولیه، انرژی، نیروی انسانی بدون مهارت خاص
– فاکتورهای تخصصی شامل مواردی مانند نیروی انسانی ماهر و متخصص، دانش فنی پیشرفته و فناوری پیشرفته. – فاکتورهای تخصصی در مقایسه با فاکتورهای عمومی مزیت رقابتی پایدارتری را ایجاد می كند 2- شرایط تقاضا ماهیت تقاضای داخلی برای محصولات یا خدمات یك صنعت است . اندازه و رشد تقاضا در رقابت‌پذیری صنایع تاثیر بسزایی دارد. پورتر معتقد است که وجود بازار داخلی بزرگ و در حال رشد موجب تشویق سرمایه گذاران برای توسعه فناوری و بهبود بهره‌وری گردیده و این مسئله به عنوان مزیت رقابتی برای آن ملت محسوب می‌گردد. در مقابل، بازارهای داخلی کوچک که دارای رشد پایینی هستند شرکتها و صنایع را به دنبال فرصتهای صادراتی می‌کشاند .


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

پاورپوینت بررسی قوانین و مقررات مالیاتی در قانون جدید مالیاتها

پاورپوینت بررسی قوانین و مقررات مالیاتی در قانون جدید مالیاتها

دانلود پاورپوینت بررسی قوانین و مقررات مالیاتی در قانون جدید مالیاتها
بررسی بررسی قوانین و مقررات مالیاتی در قانون جدید مالیاتها
پاورپوینت جامع و کامل بررسی قوانین و مقررات مالیاتی در قانون جدید مالیاتها
کاملترین پاورپوینت بررسی قوانین و مقررات مالیاتی در قانون جدید مالیاتها
پکیج پاورپوینت بررسی قوانین و مقررات مالیاتی در قانون جدید مالیاتها

دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 246 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 34

پاورپوینت بررسی قوانین و مقررات مالیاتی در قانون جدید مالیاتها

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 34 صفحه

بررسی قوانین و مقررات مالیاتی در قانون جدید مالیاتها

نحوه رسیدگی به درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی
صاحبان مشاغل( اشخاص حقیقی و حقوقی ) از نظر قانون مالیاتهای مستقیم به سه گروه تقسیم می‌شوند:الف) اشخاصی كه بموجب قانون مكلف به ثبت فعالیت در دفاتر روزنامه و كل می‌باشند.ب) اشخاصی كه بموجب قانون مكلف به ثبت فعالیت در دفتر درآمد و هزینه می‌باشند.ج) اشخاصی كه بموجب قانون مكلفند خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط ارائه نمایند نحوه رسیدگی به درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی مطابق ماده 97 قانون در موارد زیر درآمد مشمول مالیات از طریق علی‌الراس تعیین می‌گردد
1- عدم تسلیم حساب سود و زیان یا درآمد هزینه حسب مورد در مهلت مقرر

2 – عدم ارائه دفاتر و مدارك حساب

3 – تایید هیات سه نفره منتخب رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن یا عدم رعایت موازین قانونی و آئین نامه تحریر دفاتر در دفاتر ، اسناد و مدارك

برگ تشخیص مالیات )روش تعیین مالیات( مالیات بر مبنای روش علی الراس

مالیات بر مبنای روش رسیدگی به دفاتر

مالیات مقطوع

مالیات بر مبنای روش علی الراس الف) استفاده از قرائن

خرید سالانه
فروش سالانه
درآمد نا ویژه
میزان تولید
ارزش حق واگذاری
وجوه دریافتی
سایر عوامل به تشخیص كمیسیون تعیین ضرائب

ب ) استفاده از ضرائب

ج) رسیدگی به اسناد و مدارك

مالیات بر مبنای روش رسیدگی به دفاتر قبول درآمد مشمول مالیات ابرازی
برگشت هزینه
افزایش درآمد
-از محل سودو زیان سنواتی
-از محل سایر حسابها

ارائه فهرست معاملات خرید، فروش، خدمات، قراردادهای موضوع ماده 104
ارائه خلاصه عملیات سه ماهه (درخصوص استفاده كنندگان از نرم افزارهای مالی)
ارائه لیست حقوق
ارائه فهرست فروش یا خدمات جهت مالیات تجمیع عوارض
تحریر دفاتر مطابق آئین نامه تحریر دفاتر
پرداخت مالیاتهای مقطوع
پرداخت مالیاتهای تکلیفی
تکالیف ضمن سال مالی
كیفیت پلمب و نگهداری دفاتر
نحوه ثبت یا عدم ثبت وقایع مالی و پولی و محاسباتی

بستانكار شدن حسابها ی نقدی وبانكی
غیر قابل رسیدگی بودن حسابها ، به دلیل :
نوع ثبت / عدم ارائه مدارك تكمیلی
عدم ارائه دستور كار نرم افزارها
عدم ارائه خلاصه عملیات سه ماهه
موارد رد دفاتر درحدود متعارف متكی به اسناد و مدارك باشد

مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط

در حد نصاب‌های مقرر باشد

بموجب قانون پرداخت شده باشد

مصوب هیات وزیران بوده و پرداخت شده باشد

هزینه های قابل قبول در مقررات مالیاتی و استهلاکات هزینه‌های تحقیقاتی آزمایشگاهی، مطابق آئین نامه هزینه‌‌های مربوطه جبران خسارت، مطابق آئین نامه هزینه رفاهی ورزشی ، پرداختی به وزارت كار(حداكثر معادل 000/10ریال) ذخیره مطالبات مشكوك الوصول، مطابق آئین نامه زیان سنوات قبل حمل و نقل، ایاب و ذهاب ، پذیرایی و انبارداری
هزینه های قابل قبول در مقررات مالیاتی و استهلاکات قیمت خرید كالای فروخته شده یا مصرف شده .
هزینه‌های استخدامی :
مزد یا حقوق اصلی و مزایای مستمر
مزایای غیر مستمر مطابق آئین نامه
هزینه درمانی و بهداشتی و حق بیمه پرداختی بابت بیمه
حقوق بازنشستگی پایان خدمت وظیفه
پرداخت بیمه سازمان تامین اجتماعی
ذخیره یك ماه آخرین حقوق و دستمزد و تعدیل سنواتی
كرایه محل و هزینه‌های جزیی مربوط
اجاره ماشین آلات
مخارج سوخت و برق و..
بیمه مربوط به عملیات و اموال
عوارض حق االامتیازهای پرداختی


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

پاورپوینت بررسی سیر تکامل و پیدایش تفکر مدیریت

پاورپوینت بررسی سیر تکامل و پیدایش تفکر مدیریت

دانلود پاورپوینت بررسی سیر تکامل و پیدایش تفکر مدیریت
بررسی بررسی سیر تکامل و پیدایش تفکر مدیریت
پاورپوینت جامع و کامل بررسی سیر تکامل و پیدایش تفکر مدیریت
کاملترین پاورپوینت بررسی سیر تکامل و پیدایش تفکر مدیریت
پکیج پاورپوینت بررسی سیر تکامل و پیدایش تفکر مدیریت
مقاله بررسی سیر تکامل و پیدایش تفکر مدیریت
تحقیق بررسی سیر تکامل و پیدایش تفکر
دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 169 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 35

پاورپوینت بررسی سیر تکامل و پیدایش تفکر مدیریت

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 35 صفحه

بررسی سیر تکامل و پیدایش تفکر مدیریت در اوایل قرن بیستم ، نتایج انقلاب صنعتی که در حدود سال 1790 اغاز گردیده بود به تدریج به ثمر رسید . یکی از مشخصات بارز انقلاب صنعتی ماشینی کردن تولید بود که زندگی اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جوامع صنعتی اروپا و امریکا را دگرگون ساخت . برخی از اثار و عواقب انقلاب مزبور را می توان به شرح زیر خلاصه نمود :
رشد صنایع و توسعه بازرگانی
گسترش شهر نشینی و ازدیاد جمعیت شهر ها
تولید انبوهی و توسعه بازار فروش در نتیجه ازدیاد مصرف
پیشرفت تکنولوژی و استفاده از نتایج تحقیقات علمی در صنایع
از سوی دیگر ، بر دامنه قدرت و اختیارات حکومت به سرعت افزوده شد ، زیرا علاوه بر حفظ نظم و امنیت ملی ، تصدی اموری مانند حمل و نقل ، اموزش و پرورش و رفاه عمومی و همچنین تنظیم و کنترل فعالیتهای سازمانهای غیر انتفاعی در بخش خصوصی برای نخستین بار جزو وظایف اساسی دولت به شمار امد .
تحولات مزبور ایجاب می کرد که نظام سازمانی نوینی که منطبق با نیازهای زمان و گسترش روزافزون دستگاههای دولتی و خصوصی باشد ایجاد شود .
بدین ترتیب ، دانشمندان اروپایی و امریکایی در دو سوی اقیانوس اطلس ، مطالعات و بررسی های علمی خود را در جهت پایه گذاری نظام سازمانی مزبور متمرکز ساختند .
در این مقاله اصول و عقاید برخی از دانشمندان مزبور در قالب نظریه های مدیریتی مورد بررسی قرار می گیرد . مقدمه : مدیریت علمی ( از سال 1898 تا زمان عاضر ) : نظریه مدیرت علمی در واقع از سال 1832 یعنی زمانی که چارلز ببج نویسنده انگلیسی کتاب خود را تحت عنوان ” صرفه جویی صاحبان صنایع ” به چاپ رساند آغاز گردید . در حدود پنجاه سال بعد یکی از صاحبان صنایع آمریکا به نام هنری تاون فنون و روشهای جدیدی را در اداره امور موسسه صنعتی خود به کار برد که مورد توجه مهندسان و مدیران هم عصر وی واقع گردید .

1. Charles babbage 2. Henry Taown 3. Fredrick winslow taylor ولی تا قبل از سال 1903 علم جدید مدیریت شکل و حالت مشخصی به خود نگرفته بود ، در این سال فردریک وینسلو تیلور رساله ای درباره اصول مدیریت کارگاه های صنعتی در انجمن مهندسان مکانیک آمریکا قرائت کرد که مقدمه تدوین و تکمیل یکرشته رساله های بعدی پیرامون فنون و نظریه های علمی مدیریت به شمار می رود . و از این رو تیلور به علت مطالعاتش در این باب به عنوان پدر مدیریت علمی شناخته شده است . سیستم تیلور که به نام ” مدیریت علمی ” معروف است شامل دو عنصر اساسی است : کشف تجربی بهترین طریقه انجام دادن هر عمل و اجزاء متشکله ان ، تعیین مدت زمان لازم برای انجام عمل ، تشخیص بهترین ابزار و ادوات لازم برای عمل و چگونگی به کار بردن انها در مراحل معینی از پیشرفت فنون و بالاخره تعیین بهترین طریقه جریان کار و توالی اجرای عملیات .
تقسیم کار بین مدیران و کارکنان به نحوی که مسئولیت کشف بهترین طریق انجام دادن عملیات و طرح ریزی انها ، بهترین ابزار و ادوات لازم ، قرار دادن مواد و وسایل مورد نیاز در دسترسی کارکنان به مقدار مطلوب و در زمان و مکان مناسب ، و صدور دستورات و ایجاد تسهیلات مورد لزوم دیگر به عهده مدیران باشد .
به عقیده تیلور فایده اساسی بکار بردن سیستم مذکور بالا بردن سطح تولید است که با جلوگیری از اتلاف وقت کارکنان و صرفه جویی در کار ماشین و وسایل تولید از طریق حذف عملیات زائد و هماهنگی امور مختلف تولیدی حاصل می شود . فردریک تیلور در آخر کتاب خود به عنوان ” اصول مدیریت علمی ” که در سال 1903 منتشر کرد چنین می نویسد : ” مدیریت علمی لزوما ً مستلزم اختراع بزرگ و یا کشف حقایقی شگرف نیست ، ولی مسئله مهم ترکیب عناصری است که در گذشته هم وجود داشته است . موضوع مهم جمع اوری اطلاعات گذشته و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی انها به صورت اصول و موازین علمی است ” مدیریت علمی عنصر واحدی به شمار نمی رود بلکه فلسفه ای است که عناصر متشکله ان عبارتند از : علم به جای تجربه محض

هماهنگی به جای افتراق

همکاری به جای استقلال فکری
حداکثر تولید به جای محدودیت محصول
منافع کارکنان هیچگونه مغایرتی با مقاصد مدیران ندارد ، و منافع مشترک این دو دسته در صورتی تامین می شود که کارفرمایان قادر باشند در اثر افزایش بازده و نیروی تولیدی کارکنان ، میزان سود خود را بالا ببرند و به این ترتیب بر مقدار مزد کارگران بیافزایند .


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

پاورپوینت انرژی و تبدیل های آن

پاورپوینت انرژی و تبدیل های آن

دانلود پاورپوینت انرژی و تبدیل های آن
بررسی انرژی و تبدیل های آن
پاورپوینت جامع و کامل انرژی و تبدیل های آن
کاملترین پاورپوینت انرژی و تبدیل های آن
پکیج پاورپوینت انرژی و تبدیل های آن
مقاله انرژی و تبدیل های آن
تحقیق انرژی و تبدیل های آن
دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 2180 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 35

پاورپوینت انرژی و تبدیل های آن

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 35 صفحه

بنام خدا
انرژی وتبدیل های آن اهداف درس 1 ))آشنایی با مفهوم کار وعامل موثر در آن

2 ))آشنایی با انرژی جنبشی وپتانسیل وعوام آن

3))آشنایی باقانون پایستگی انرژی

4))آشنایی با انرژی ذخیره شده درمواد غذایی انرژی وتبدیل های آن کار انرژی را منتقل میکند.عا مل نیرو که به جسم وارد میشود سبب حالت ها ی زیر می شود 1))شروع حرکت

2))سریع تر شدن حرکت

3 ))کند شدن حرکت عوامل دیگر در انجام کار 1)) تو قف در حرکت ایجاد شود

2))تغییر شکل شود

3))تغییر جهت حرکت آن شود اگر نیرو بر جهت جابجایی جسم عمود باشد کار انجام نمی شود حرکت ماهواره به دور زمین نیروی جاذبه زمین روی ماهوار ه کاری انجام نمیدهد.
در شکل روبرو جابجایی ونیرویی که فرد بر جعبه وارد میکند برهم عمود هستند وکار انجام نمی شود عوامل مهم کار 1)) نیرو بر حسب نیوتن ( N )

2) جا بجایی بر حسب متر(m )

وا حد اندازه گیری کار ژول است (J )

انجام کاردر دوحالت 1 )) نیروی عمودی سبب جابجایی عمودی جسم شده است

2 )) نیروی افقی سبب جابجایی افقی جسم شده است آیا این شخص کار ی انجام داده است (با توجه به شکل) چون بزرگی نیرو انقدر نیست که سبب جابجایی دیوار شود بنابر این کاری انجام نشده است.
حال نیروی فرد چه میشود؟ در شکل قبل دیدیم نیرو با عث جابجایی نشد ونیرو: چون منشاء نیرو انرژی شیمیایی ذخیره شده دربدن است به صورت گرمایی در دیوار وبدن تلف میشود. تعریف کار برای تعریف کار : حالتی که بزرگی نیرو وارد شده به جسم ثابت باشد .
نیرو ×جا بجایی=کار
این رابطه نشان میدهد که اندازه کار به بزرگی نیرو وجابجایی بستگی دارد.
در کدام حالت کار بیشتری انجام می شود.آزمایش کنیدص78و79 مثال: وزنه برداری با نیرویی به اندازه 2000نیوتن تا ارتفاع 1/5متری سرش بالا می برد کار انجام شده توسط شخص چقدر است؟
نیرو×جابجایی=کار
2000N×1/5m=3000 J مثال وتمرین پیشنهادی: یک کارگر فرودگاه تعدادی چرخ دستی را با وارد کردن نیروی افقی به بزرگی 150نیوتن پس ازچندمتر جابجایی کارانجام شده روی چرخ دستی به 1800ژول میرسد؟ مقدارکار انجام شده در شکل زیر حساب کنید؟ نیروافقی=325نیوتن

جابجایی در امتداد نیرو=2متر

کار=؟ هرچیزی که حرکت کند انرژی دارد. هر جسمی که حرکت می کند دارای انرژی جنبشی است مانند توپ در حال حرکت انرژی جنبشی به دو عامل جرم وسرعت جسم بستگی دارد .انرژی جنبشی شکل های زیر را با هم مقایسه کنید؟ انرژی جنبشی کامیون بیشتر است یا اتومبیل چرا؟

با توجه به شکل هردو اتومبیل مشابه ولی اتومبیل سبز تندتر از اتومبیل قرمزرنگ است؟ وقتی جسمی شروع به حرکت کند دارای انرژی جنبشی می شودوکار انجام میدهد. کار انجام شده روی جسم به شکل انرژی جنبشی در جسم تبدیل میشود وهر جسم در حال حرکت می تواند انرژی خود رابه اجسام دیگر منتقل کنند وروی آنها کار انجام دهد. انرژی می تواند ذخیره شود کار انجام شده روی یک جسم میتواند به شکل انرژی پتانسیل گرانشی درآن ذخیره شود.
مثال:کتابی که به آرامی از طبقه پایین کتابخانه به طبقه بالای جابجا شده که در آن انرژی پتانسیل گرانشی دران ذخیره شده است. آزمایش 1)) از چند ارتفاع مختلف گلوله آونگ وبرخورد آن به قطع چوب بررسی کنید.

2)) درمرحله بعدی گلوله ها با جرم های متفاوت از ارتفاع یکسان مقایسه کنید. نتیجه:انرژی پتانسیل گرانشی به وزن وارتفاع جسم از سطح زمین دارد(جرم جسم هرچه بیشتر باشد وزن جسم نیزبیشتر میشود ارتفاع جسم از سطح زمین ×وزن جسم=انرژی
پتانسیل گرانشی
وزن جسم بر حسب نیوتن N

ارتفاع بر حسب مترm مثال:توپی به وزن 5نیوتن در ارتفاع 4متر نسبت به سطح زمین انرژی پتانسیل گرانشی توپ را بدست اورید؟ وزن×ارتفاع=انرژی
پتانسیل گرانشی
5N×4m=20J تبدیل انرژی پتانسیل گرانشی به انرژی جنبشی کمان کشیده شده دارای انرژی پتانسیل کشسانی وبا رها کردن زه کمان انرژی پتانسیل ذخیره شده به انرژی جنبشی تبدیل میشود وقتی ورزشکاربه طرف مانع می دود انرژی شیمیایی به انرژی جنبشی تبدیل میشود ووقتی ورزشکار ازطرف دیکر پایین انرژی پتانسیل گرانشی به جنبشی تبدیل می شود. انرژی پتانسیل به حالت های زیر درمواد ذخیره میشود 1))انرژی پتانسیل گرانشی


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

پاورپوینت افسردگی و سلامتی

پاورپوینت افسردگی و سلامتی

دانلود پاورپوینت افسردگی و سلامتی
بررسی افسردگی و سلامتی
پاورپوینت جامع و کامل افسردگی و سلامتی
کاملترین پاورپوینت افسردگی و سلامتی
پکیج پاورپوینت افسردگی و سلامتی
مقاله افسردگی و سلامتی
تحقیق افسردگی و سلامتی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل ppt
حجم فایل 667 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 34

پاورپوینت افسردگی و سلامتی

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 34 صفحه

افسردگی و سلامتی در زندگی لحظاتی وجود دارد که انسان احساس یاس و ناامیدی می کند، در بعضی اوقات این احساس بسیار شدید شده و تبدیل به یک بیماری جدی می شود.

در حقیقت تمام انسانها این احساسات را تجربه کرده اند. اما به سختی می توان فهمید که چه موقع این احساسات تنها غم و غصه ی روزمره و چه وقت نشانه ی یک بیماری جدی است.
شما با شناخت نشانه های زود رس افسردگی می توانید به موقع آن را شناسایی کرده و درصدد درمان آن برایند. بیشتر افراد ی که دچار افسردگی هسنتند قبول نمی کنند که دچار این بیماری هستند.آنان احساس ناراحتی و ناخوشی بیش از حدی دارند . این افرا د دچار ناامیدی می شوند و هیچ راه حلی برای بهبودی و تغییر وضعیت خود ندارند.

بیشتر مردم طرز تفکر صحیحی نسبت به افسردگی به عنوان یک بیماری ندارند. افسردگی مشکل شماره یک سلامتی در دنیا است!هر ساله از هر 10 مرد یک نفر و از هر 10 زن دو نفر به افسردگی دچار می شوند.افسردگی می تواند یک بیماری باشد!افسردگی، فقط غمگینی نیست!شناخت افسردگی اولین قدم به سوی درمان است! افسردگی چیست؟ میزان شیوع افسردگی در حد 15 در صد در مردان و 25 درصد در زنان برای طول عمر می باشد.

حدود 25 درصد مراجعان به پزشکان عمومی را بیماران افسرده تشخیص می دهند.
حجم مشکلات ناشی از افسردگی تشخیص افسردگی معمولا بسیار کمتر از میزان واقعی است
(WHO 50% میزان واقعی)
افسردگی چهارمین اختلال هزینه بر جهان تا 1990 بوده و

دومین اختلال هزینه بر جهان تا سال 2015 خواهد بود.

افسردگی به عنوان شروع کننده یا دوام دهنده خیلی از بیماری های جسمی عمل می کند.

عوارض افسردگی بسیار مهم و ناتوان کننده بوده و ماه ها دوام دارند.
افت کارائی
ازدست دادن توانائی کار ، شغل و درآمد
مخصوصا اگر بیمار افسرده سرپرست خانواده باشد واقعا مخرب است.
سازمان بهداشت جهانی
افسردگی رابحران بهداشت جهانی آینده اعلام کرد.

‌ بطوری که افسردگی در سال 2030 به تنهایی بزرگترین بار بهداشتی را بر جامعه تحمیل خواهد کرد.

با این حال بیشتر کشورهای در حال توسعه کمتر از دو درصد بودجه ملی خود را صرف سلامت روان می‌کنند رتبه بندی اختلالات به تفکیک جنس و نوع بیماری در مردان سوء مصرف مواد بعد از سوانح و بیماریهای اسکمیک قلبی رتبه سوم را دارد.

در زنان اختلالات افسردگی رتبه اول را به خود اختصاص داده است. افسردگی افسردگی بالینی نوعی بیماری است که افکار، احساسات و فعالیت های شخص را تغییر می دهد.

این بیماری در طرز فکر، رفتار و جسم فرد اثر می گذارد. در این وضعیت کارهایی که انجام آنها همیشه برای فرد آسان یا لذت بخش بوده است، مانند بودن در کنار دوستان یا خانواده، مطالعه یا رفتن به سینما انرژی و حوصله بیشتری می خواهد. حتی مواردی مثل خوردن و خوابیدن هم با مشکل مواجه می شود . خصائص بالینی حملات افسردگی : خلق افسرده و بی علاقگی یا عدم احساس لذت علائم کلیدی افسردگی است.
بیمار ممکن است از احساس اندوه ، ناامیدی ، غمگینی یا بی ارزشی شاکی باشد.
از نظر بیمار خلق افسرده واجد کیفیت مشخص است که آن را از احساس طبیعی دلتنگی یا سوگ متمایز می کند.
بیمار اغلب علائم افسردگی را علائم نوعی درد مشقت بار روحی توصیف میکند و گاه از آن شکایت می کند که نمی تواند گریه کند ، علامتی که با بهبود بیمار رفع می شود. حدود 66.6% از کل بیماران افسرده به فکر خودکشی می افتند و حدود 15-10% از آنها نیز دست به خودکشی می زنند. بیمارانی که اخیرا به خاطر فکرکردن یا دست زدن به خودکشی بستری شده اند در مقایسه با بیمارانی که هرگز بستری نبوده اند ، در طول عمر خود با خطر بیشتری از نظر احتمال خودکشی موفق روبه رو هستند.در عین حال گاه به نظر میرسد که بیماران افسرده از افسردگیشان خبری ندارند و شکایتی از داشتن خلق افسرده نمی کنند و لو از خانواده ، دوستان و فعالیتهایی که سابقا مورد علاقه شان بوده ، کنار گرفته باشند. تقریبا همه بیماران افسرده ( حدود 97% آنها ) از کم شدن انرژی خود که موجب می شود نتوانند وظایف خود را به راحتی انجام دهند ، از نظر تحصیلی و شغلی اختلال ایجاد میکند و انگیزه شان را برای قبول مسئولیت جدید کم می کند ، شکایت میکنند.


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

پاورپوینت اعمال یداوی و جراحیهای صغیر (فصد، سل و بتر)

پاورپوینت اعمال یداوی و جراحیهای صغیر (فصد، سل و بتر)

دانلود پاورپوینت اعمال یداوی و جراحیهای صغیر (فصد، سل و بتر)
بررسی اعمال یداوی و جراحیهای صغیر (فصد، سل و بتر)
پاورپوینت جامع و کامل اعمال یداوی و جراحیهای صغیر (فصد، سل و بتر)
کاملترین پاورپوینت اعمال یداوی و جراحیهای صغیر (فصد، سل و بتر)
پکیج پاورپوینت اعمال یداوی و جراحیهای صغیر (فصد، سل و بتر)
مقاله اعمال یداوی و جراحیهای صغیر (فصد، سل و
دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 1747 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 42

پاورپوینت اعمال یداوی و جراحیهای صغیر (فصد، سل و بتر)

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 42 صفحه

جلسه اول

اعمال یداوی و جراحیهای صغیر(فصد، سل و بتر)

تعریف فصد: فصد استفراغی است کلی که در آن اخلاط اربعه به طریق تفریق اتصال معتدل عروق، در اثر نیشتر خارج می گردند. دلائل برتری فصد بر سایر استفراغات : 1.فصد امری اختیاری است و در هر زمان و از هر رگ یا عضو خاص و به هر مقدار که لازم باشد می توانند خارج نمایند.2.میزان اخلاط خارج شده بر حسب ضرورت قابل تغییر است.3.چون فصد قابل کنترل و اختیاری است به راحتی می توان آن را قطع کرد. چه کسانی شایسته خروج خون می باشند؟ کسانیکه مبتلا به امراض دمویه باشند که در این صورت اخراج خون واجب و ضروری است.

کسانیکه مستعد و آماده بروز امراض دمویه به دلیل کثرت و یا تغییر خون باشند.

کسانیکه از ترس ایجاد مرض و آفتی عظیم بدون کثرت خون و تغییر آن فصد می شوند. اندیکاسیون نسبی فصد : در غیر از 3 گروه بالا در بقیه افراد اخراج خون ضروری نیست مگر هنگام ایجاد بعضی از بیماریها از جمله صرع و سکته و خناق و رمد و ذات الجنب و اختناق رحم و….. . کنتراندیکاسیون فصد : سوء مزاج سرد
در سرزمینهای خیلی سرد
درد شدید
بعد از جماع
بعد از حمام محلل
افراد لاغر کم خون
در سنین کهنسالی
سن کمتر از چهارده سال افراد چاق شحمی (متخلخل-پف آلود)
سفید پوستان و زرد پوستان کم خون
در بیماریهای مزمن و طول کشیده
در حالت سیری معده از غذا و یا روده ها از فضولات
کسانیکه فم معده ذکی الحس و یا ضعیف دارند و یا افزایش صفرا در فم معده دارند
در مسمومیتها یا گزش حیوانات سمی چه کسانی باید قبل از فصد منضج دریافت کنند: اندیکاسیون لزوم فصد در مرحله انحطاط بیماری (وقتی که بیماری رو به بهبود است): ماده بیماری خون نباشد ولی با وجود این، غلبه خون نیز وجود دارد به حدیکه ترس از ضرر باشد.
ماده مرض خون باشد و با تطفیه و تسکین آن بیماری از شدت افتد اما چون ماده مرض باقی است ترس از عود مجدد وجود دارد. اندیکاسیون فصد وسیع : ماده غلیظ و لزج باشد.
ماده غلیظ و سوداوی باشد.
جهت استظهار خون (نمونه برداری جهت تشخیص نوع و رنگ و قوام آن) اندیکاسیون فصد ضیق : هنگامی که هدف خروج ماده باشد در مریضی که غلبه دم ندارد (قلیل الامتلاء)
در افراد لاغر و حامله
کسانیکه عروق باریک دارند
در فصل گرما
کسانیکه احتمال بروز غش دارند
جهت بند آوردن خونریزی در مریضی که خونریزی حاد دارد (اماله ماده) خصوصیات فصدی که هدف از آن بند آوردن خونریزی باشد : در هر مرتبه تکرار، از دفعه قبل خون کمتری باید گرفته شود.
در اینگونه فصدها باید ابتدا خون کمی گرفته و چند ثانیه خون را با انگشت بند آورده و سپس رها کرد
این فصد باید بسیار تنگ باشد زیرا مقصود اماله ماده است نه تنقیه آن.
احکام تثنیه فصد : تثنیه فصد یعنی تکرار فصد از یک موضع. برای این کار باید رگ را در طول و روی مفصل به صورت وسیع گشود تا حرکت مفصل مانع از التیام محل فصد شود، با این وجود اگر قرار باشد تکرار بعد از چند روز صورت بگیرد برای جلوگیری از بسته شدن رگ، پارچه را با روغن زیتون و نمک آغشته و تا نموده روی محل فصد می گذارند و می بندند تا زخم جوش نخورد زیرا روغن زیتون مانع از به هم رسیدن دو لبه زخم و نمک مانع عفونت می شود. اندیكاسیون تأخیر در تثنیه فصد: وقتی بنیه مریض تحمل گرفتن خون یكباره را ندارد.
ماده ای كه باید خارج شود هنوز نضج كامل نیافته باشد.
ماده ای كه باید خارج گردد در اندام دوری باشد كه نتوان آن را فصد كرد.
خون فاسد بسیار و خون صالح كم باشد. انتخاب نوع برش در ورید: در ورید اگر برش روی مفصل باشد به دلیل حركت مفصل، برش طولی دیرتر از برش مورب و برش مورب دیرتر از عرضی التیام می یابد. اما اگر در محلی غیرمفصلی یا نزدیك آن با شد برعكس است. انتخاب نوع برش در شریان: اگر تثنیه فصد با فاصله زمان كوتاه منظور باشد برش عرضی و اگر زمان طولانی تر ولی در همان روز باشد مورب و اگر به دفعات و با فاصله بیشتر باشد برش طولی بهتر است زیرا برش عرضی زودتر التیام یافته و بعد مورب و بعد طولی است و این در مورد برش روی شریان است زیرا اكثر الیاف شریان در عرض آن واقع است پس در برش طولی بدلیل پارگی الیاف بیشتر دیرتر التیام می یابد. همچنین شریان هنگام ضربان به صورت عرضی گشاد می شود و این باعث بازشدن لبه های زخم و دیر التیام یافتن برش طولی می شود.


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

پاورپوینت اصول مهندسی پزشکی Principles of Biomedical Engineering

پاورپوینت اصول مهندسی پزشکی Principles of Biomedical Engineering

دانلود پاورپوینت اصول مهندسی پزشکی Principles of Biomedical Engineering
بررسی اصول مهندسی پزشکی Principles of Biomedical Engineering
پاورپوینت جامع و کامل اصول مهندسی پزشکی Principles of Biomedical Engineering
کاملترین پاورپوینت اصول مهندسی پزشکی Principles of Biomedical Engineering
پکیج پاورپوینت اصول مهندسی پزشکی Principles of Biomedical Eng
دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 454 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 12

پاورپوینت اصول مهندسی پزشکی Principles of Biomedical Engineering

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 12 صفحه

اصول مهندسی پزشکی
Principles of Biomedical Engineering رئوس مطالب

1- توصیف اجمالی
2- نقش‌های مهندسان پزشکی
3- تاریخچه‌ی مهندسی پزشکی

1-1- توصیف اجمالی
مهندس پزشکی بکارگیرنده‌ی مفاهیم مهندسی و طراحی در پزشکی و زیست‌شناسی با هدف بهبود کلی بهداشت عمومی جامعه است
علم مهندسی پزشکی ریشه در علوم حیاتی، شیمی، ریاضی، فیزیک، برق، کامپیوتر، مکانیک و غیره دارد
مهندس پزشکی طراح ابزار دقیق پزشکی، قطعات، ابزارهای محاسباتی، مطالعات آماری و جستجو جهت ایجاد دانش برای مسایل جدید است
1-2- نقش‌های مهندسان پزشکی
ابزار دقیق پزشکی: بکارگیری اندازه‌گیری الکتریکی با مفاهیم مهندسی الکترونیک جهت توسعه دستگاه‌های مورد استفاده برای تشخیص و درمان؛ ضربان‌ساز قلبی- دیفیبریلاتور- ایمپلنت‌های گوش- کلیه‌ی مصنوعی- اکسیژن‌ساز خون- مفاصل- بازوها و پاها
بیومواد: استفاده از مواد طبیعی و ترکیبی در طراحی قطعات کاشتنی و بیرون بدن، یکی از سخت‌ترین کارهایی که مهندس پزشکی جهت انتخاب ماده‌ی مناسب قابل کاشت در بدن دارد. مواد باید غیرسمی، از نظر شیمیایی خنثی، پایدار، و از نظر مکانیکی مقاوم باشند بیومکانیک: فهم بهتر از تاثیر نیروها روی بدن، اثر بارگذاری روی ساختارهای ویژه، و مکانیک بیوموادی که می‌توانند در پروتزها بکار روند.
مهندسی سلولی: دربرگیرنده‌ی مسایل بیومدیکال در سطح سلول و زیرسلول که از طبیعت مولکولی برخوردارند نظیر سلول، پروتیین، اسیدهای چرب. توسعه قطعات برای کاهش خطرپذیری در پیوند مغز استخوان، و سلول درمانی‌های دیگر جهت درمان بیماری‌ها
مهندسی کلینیکی: کاربرد تکنولوژی برای مراقبت عمومی در بیمارستان یا صنعت که وظیفه‌ی آزمایش، تعمیر، و نگهداری تجهیزات تشخیصی و درمانی را بعهده دارد.
تصویربرداری پزشکی: توسعه‌ی تکنیک‌های تصویربرداری مختلف در کاربردهای‌پزشکی، فیزیولوژی، و تحقیقات زیستی. تکنیک‌های تصویربرداری شامل تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI)، توموگرافی کامپیوتری اشعه ایکس (CT)، توموگرافی انتشار پوزیترون (PET) از ابزارهای مهم جهت تشخیص زودرس بیماری می‌باشند.
مهندسی توانبخشی: کاربرد سیستمی مهندسی برای طراحی، توسعه، و … جهت بهبود وضعیت معلولین در جامعه و زندگی مستقل آنها.
مدل‌های فیزیولوژیک: مرتبط با توسعه‌ی استراتژیکی، تکنیکی، و مدل‌های (ریاضی و فیزیکی) جهت درک عملکرد ارگان‌های زنده از باکتری تا انسان. مدلسازی محاسباتی برای تحلیل داده‌ی تجربی و توصیف ریاضی از رویدادهای فیزیولوژیک. تولید دانش از سطح مولکول تا سیستم‌های ارگانیک. ایفای نقش مهم در توسعه و اجرای مدلهای محاسباتی از سیستمهای فیزیولوژیک، روشهای تشخیصی نوین بویژه روشهای نیازمند به تحلیل مهندسی برای تعیین پارامترهای غیرقابل دسترس بطور مستقیم 1-3- تاریخچه‌ی مهندسی پزشکی
1-3-1- توسعه‌ی تصویربرداری پزشکی
اولین تصویر اشعه‌ی ایکس از دست چپ خانم رونتگن توسط رونتگن در 1895
نرولوژیست اتریشی دوسیک در 1942 از التراسوند جهت تشخیص استفاده نمود
تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) توسط دانشمندان آمریکایی برای تصویربرداری از بدن استفاده شد. این روش از یک میدان مغناطیسی قوی بهمراه سیگنال رادیویی جهت تحریک اتم‌های بدن استفاده می‌کند تا سیگنال‌های رادیویی با فرکانس‌های مختلف را ارسال نمایند.
در دهه‌ی 70، دامادیان محقق آمریکایی متوجه تفاوت فرکانس بافت و تومور از هم شد و اولین ماشین MRI را نیز ساخت.
بهبود MRI با طراحی سیستم روباز جهت افرادی که از رفتن در فضای تنگ می‌ترسند. بدلیل استفاده از مغناطیس ضعیف‌تر یا آهنربای دایم، دقت تصاویر دریافتی کمتر است
بکارگیری کامپیوتر بهمراه اشعه‌ی ایکس (CT) توسط هانسفیلد انگلیسی برای تولید تصاویر سه بعدی از بدن کشف افزایش میدان مغناطیسی توسط هموگلوبین دی اکسیژنه توسط اوگاوای ژاپنی منجر به ساخت MRI عملکردی یا (fMRI) گردید. امکان تصویربرداری از یک ارگان در حال فعالیت فراهم شد.
تکنیکهای PET و SPECT، پیشرفت ابزارهای نوری برای استفاده در تصویربرداری از بدن
بدلیل فقدان یک روش کامل، دستگاه‌های مختلف تصویربرداری مکمل همدیگر می‌باشند 1-3-2- توسعه‌ی دیالیز


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

پاورپوینت اصلاح ساختار سازمانی تبیین چشم انداز ماموریت و استراتژی

پاورپوینت اصلاح ساختار سازمانی تبیین چشم انداز ماموریت و استراتژی

دانلود پاورپوینت اصلاح ساختار سازمانی تبیین چشم انداز ماموریت و استراتژی
بررسی اصلاح ساختار سازمانی تبیین چشم انداز ماموریت و استراتژی
پاورپوینت جامع و کامل اصلاح ساختار سازمانی تبیین چشم انداز ماموریت و استراتژی
کاملترین پاورپوینت اصلاح ساختار سازمانی تبیین چشم انداز ماموریت و استراتژی
پکیج پاورپوینت اصلاح ساختار سازمانی تبیین چشم انداز مامور
دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 599 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 49

پاورپوینت اصلاح ساختار سازمانی تبیین چشم انداز ماموریت و استراتژی

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 49 صفحه

اصلاح ساختار سازمانی
تبیین چشم انداز/ ماموریت و استراتژی الف- تبیین مبانی نظری(چشم انداز و جهت گیری های اصلی)
ب- الزامات قانونی.
ج- گزینه منتخب . مجمع عمومی هیئت مدیره قائم مقام مدیر عامل دفتر برنامه ‌ریزی ‌و بودجه دفتر مدیر عامل دفتر مدیریت عملکرد اداره کل حراست معاونت توسعه مدیریت
و منابع معاونت فنی و زیربنایی اداره‌كل‌ واگنها اداره كل تداركات و پشتیبانی دفتر حقوقی اداره كل امور مالی و اموال اداره‌كل ‌‌ایمنی و
نظارت بر شبکه اداره كل سیر و حركت اداره كل منابع انسانی و رفاه حسابرس – بازرس قانونی معاونت بهره برداری و
سیر و حرکت مركز تحقیقات
و آموزش معاونت ناوگان گزینش اداره ‌كل ‌ارتباطات‌
و علائم‌ الكتریكی اداره كل خط و
سازه های فنی اداره كل ساختمان
و تاسیسات اداره کل بازرگانی
و بازاریابی اداره كل نیروی کشش اداره کل تجعیز منابع مالی و وصول مطالبات دفتر سرمایه گذاری
و امور بین الملل ذیحسابی طرحهای عمرانی ادارات کل راه آهن مناطق معاونت مسافری اداره کل تنظیم و
نظارت بر بازار اداره کل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات مسافری دفتر مهندسی و نظارت تاسیسات زیر بنایی دفتر مهندسی و نظارت
ناوگان دفتر تشکیلات و روشها دفتر فن آوری ارتباطات و اطلاعات رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل نمودار سازمانی شركت سهامی راه آهن ج.ا.ا معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل دفتر روابط عمومی ملاحظات یک تصویر مطلوب از ساختار سازمانی
1- تبیین مبانی نظری (الزامات قانونی – تعیین چشم انداز- ماموریت و استراتژی شرکت).

2- تعیین مدل های مطلوب متناسب با تحقق اهداف و انتظارات ذی نفعان.

3- مهندسی و اصلاح ساختار ( تنظیم قانون تجدید ساختار با ابعاد حقوقی- نیروی انسانی – سازمانی- مالی و معاملاتی).

مبانی تصمیم گیری:(جهت گیری های اصلی در اصلاح ساختار شرکت راه آهن ج.ا.ا) چشم انداز و جهت گیریهای اصلی: اصلاح ساختار سازمانی در حد تكفل امور حاكمیتی (شركت زیرساخت ریلی) با رویكرد جدا سازی امور زیربنایی (متولی امور زیر بنایی- شركت زیر ساخت ریلی) از امور بهره برداری و واگذاری كلیه امور بهره برداری به بخش های غیر دولتی ، استقرارسیستم مدیریت فرآیند ها و سیستمهای نوین مدیریتی در سطح شركت متناسب با :

انتظارات ذینفعان.
ارتقاء مستمر سطح كیفی خدمات.
تغییرات فن آوری و روش های نوین حمل و نقل ریلی.

ماموریت اصلی: توسعه كمی و كیفی حمل و نقل ریلی، بستر سازی و تسهیل در تولید و عرضه خدمات حمل و نقل ریلی )دسترس آسان) با رعایت اصل عدم تبعیض به بخشهای متقاضی، تخصیص و مدیریت بهینه ظرفیت شبكه مبتنی بر اساس كاركرد تجاری، ایجاد و توسعه فضای رقابتی در صنعت از طریق تدوین سیاست ها و استانداردهای عملكردی و نظارتهای مستمر و نظام مند (الزامات اصل 44 و قانون دسترسی آزاد) مبانی تصمیم گیری:(جهت گیری های اصلی در اصلاح ساختار شرکت راه آهن ج.ا.ا) مبانی تصمیم گیری :(اهداف کمی و کیفی در اصلاح ساختار شرکت راه آهن ج.ا.ا) اهداف کمی و کیفی: 1- رعایت اصل یکپارچگی در زیر بخش ریلی(فعالیتها و فرآیندهای متنوع و پیچیده) با رویکرد ارتقاء بهره وری و اثر بخشی در عملکرد، کاهش مدیریت ریسک .
2- فراهم نمودن بستر مشارکت بخش غیر دولتی( آزاد سازی، تعریف بازار کسب و کار مناسب و..
3- تحقق بسته حمایتی در ابعاد(سال 1396):
3-1- جایجایی حمل بار معادل 43/6 میلیارد تن – کیلبومتر.
3-2- جابجایی مسافر معادل23/7 میلیارد نفر – کیلومتر.
3-3 – سرمایه گذاری معادل 113،955 میلیارد ریال در بخش توسعه ظرفیت زیر ساخت.
3-4- سرمایه گذاری معادل 72،500 میلیارد ریال در بخش نوسازی و افزایش ظرفیت ناوگان. مبانی تصمیم گیری :(اهداف کمی و کیفی در اصلاح ساختار شرکت راه آهن ج.ا.ا) 3-5- افزایش سهم حمل و نقل ریلی از حمل و نقل زمینی.


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

پاورپوینت در مورد استان ایلام

پاورپوینت در مورد استان ایلام

دانلود پاورپوینت استان ایلام
بررسی استان ایلام
پاورپوینت جامع و کامل استان ایلام
کاملترین پاورپوینت استان ایلام
پکیج پاورپوینت استان ایلام
مقاله استان ایلام
تحقیق استان ایلام
دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 531 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 20

پاورپوینت در مورد استان ایلام

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 20 صفحه

بسمه تعالی استان ایلام این استان با 19086 کیلومتر مربع ، حدود 1.4 درصد مساحت کل کشور را تشکیل میدهد.
استان ایلام در غرب دامنه سلسله جبال زاگرس قرار گرفته است.
از جنوب با خوزستان ، از شرق با لرستان ، از شمال با کرمانشاه و از سمت غرب با کشور عراق همجوار است.

مرکز این استان شهر ایلام است که به علت زیبایی های طبیعی فراوانی که دارد، عروس زاگرس نام گرفته است. استان ایلام دارای هشت شهرستان به این شرح است: آبدانان، ایلام، ایوان، دره شهر، دهلران، شیروان و چرداول، ملکشاهی و مهران.
ایلام تاسال ۱۳۴۲ بخشی از استان کرمانشاه بود اما بر اساس تقسیمات کشوری آن سال به استان تبدیل شد. طی این تقسیمات، بخش‌هایی از لرستان و خوزستان به ایلام ملحق شدند. این ملحقات شامل دره‌شهر از لرستان و موسیان از خوزستان می‌شد.
نقاط شهری استان ایلام عبارت‌اند از: آبدانان، آسمان‌آباد، ارکواز، ایلام، ایوان، بدره، پهله، توحید، چوار، دره‌شهر، دهلران، زرنه، سرابله، صالح آباد، لومار، مورموری، موسیان، مهران و میمه. استان ایلام به طور کلی دارای سه منطقه آب و هوایی است :
1- آب و هوای سرد کوهستانی در ارتفاعات بیش از 2 هزار متر در ناحیه ی شمال و شمال شرقی استان .

2 -آب و هوای معتدل کوهستانی در نواحی کوهستانی و دامنه ی شرق و شمال شرقی.

3 – آب وهوای بیابانی و نیمه بیابانی در حاشیه ی غربی وجنوبی استان .

در استان ایلام میانگین بارش سالانه در شمال و شمال شرقی 700 میلی متر و در نواحی پست جنوبی 250 میلی متر است . رودخانه ها:

به علت وجود کوههای بلند و متعدد که بیشتر آنها مدت زیادی پوشیده از برف هستند و فراوانی باران وشیبهای تند ، بخش زیادی از این نزولات به صورت سیلاب و رودخانه وارد دشتهای کم ارتفاع می شوند و این رودخانه ها و سیلابها از ارتفاعات شمال شرقی به طرف دشتهای غرب و جنوب غربی جریان دارند .
مهم ترین رودخانه های استان ایلام عبارتند از :
رودخانه سیمره : که از کوه الوند همدان سرچشمه می گیرد
رودخانه هایی که به سیمره می ریزند شامل ، سرآبله ، چرداول ، سراب کلان ، سراب زنجیره ، کلم ، سیکان و شیخ مکان .
رودخانه گدارخوش ، در کوههای غربی ایلام .
رودخانه چنگوله ، در دامنه های غربی کبیر کوه .
رودخانه میمه در زرین آباد و دشتهای دهلران .
رودخانه گاوی در مهران . ارتفاعات:

شمال و شمال شرقی استان ایلام کوهستانی و نواحی مغرب و جنوب غربی آن را اراضی پست و کم ارتفاع تشکیل داده اند.

مهمترین ارتفاعات استان کبیر کوه و دینار کوه و مهمترین دشتهای آن دشت عباس و دشت مهران ، دهلران است. موقعیت اقتصادی و اجتماعی:
در این استان بیشتر فعالیت اقتصادی بر روی دامداری و کشاورزی متمرکز شده‌است و زمینه‌های مساعدی نیز جهت پرورش زنبور عسل دارد. بخش صنعت در این استان سهم بسیار ناچیزی از اشتغال را نسبت به بخشهای کشاورزی و خدمات به خود اختصاص داده‌است.البته باتوجه به گشایش مرز مشترک با عراق در شهرستان مهران افق های روشنی برای توسعه تجارت و توریسم بین المللی و ترانزیت کالا و مسافر وجود دارد. از نظر منابع معدنی نیز عمدتاً شامل کانی‌های غیر فلزی می‌باشداین استان از نظر ذخایر نفت و گاز غنی می‌باشدودارای پتانسیل زیاد. زبان ومذهب:
اکثر ساکنان ایلام مسلمان بوده و پیرو مذهب شیعه دوازده‌امامی هستند.

زبان رایج مردم ایلام کردی فیلی است.

.طوایف و ایلات مختلف نیز در تمامی شهرستانهای استان با تفاوت اندک در ادای الفاظ و کلمات به این گویش کردی تکلم می‌کنند.

بناهای یادبود تاریخی

1- گردنه بهرام چوبین – دره شهر 2-آتشکده دره شهر 3-پل گاومیشان ، دره شهر 4-دژ شیخ مکان ، دره شهر 5-کتیبه تخته خان ، ایلام 6-قلعه والی ، ایلام

بناهای یادبود مذهبی
1-امامزاده صالح ، دره شهر 2-آرامگاه جابر ، دره شهر جاذبه های طبیعی
1- دریاچه سیاه گاو جمعیت استان:
بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت استان ایلام در سال ۱۳۸۵ برابر با ۵۴۵۷۸۷ نفر بوده‌است.

که از این میان ۲۷۸۵۶۶ نفر مرد و بقیه زن بوده‌اند. این استان ۱۱۱۵۵۹ خانوار دارد.


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

پاورپوینت ارزیابی تست های تشخیصی

پاورپوینت ارزیابی تست های تشخیصی

دانلود پاورپوینت ارزیابی تست های تشخیصی
بررسی ارزیابی تست های تشخیصی
پاورپوینت جامع و کامل ارزیابی تست های تشخیصی
کاملترین پاورپوینت ارزیابی تست های تشخیصی
پکیج پاورپوینت ارزیابی تست های تشخیصی
مقاله ارزیابی تست های تشخیصی
تحقیق ارزیابی تست های تشخیصی
دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 179 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 26

پاورپوینت ارزیابی تست های تشخیصی

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 26 صفحه

ارزیابی تست های تشخیصی ماجرای راننده من! شرح داستان!
سوال: تعریف دیابت چیه؟
تعریف WHO:
گلوکز خون بالای 7mmol/L درحالت ناشتا
گلوکز خون بالای 11mmol/L بعد از خوردن 100 gr گلوکز
(glucose tolerance test)
مفهوم gold standard
بر میگردیم سر تست ادرار: چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟
نتیجه داستان: تست منفی لزوما به معنی نداشتن بیماری نیست! چرا همیشه از gold standard استفاده نمی کنیم؟
گران است
زمان بر است
سخت است ( تهاجمی است! )
گاهی اوقات امکان ندارد
پس فهمیدیم چرا اون دکتره از تست گلوکز ادرار استفاده کرده بود
ماجرای آقا دزده! سوال: دزد ماشین به نظر شما کیه؟!
جواب: کسی که بره توی ماشین پشت فرمون، ماشین رو روشن کنه و یا علی!
سوال: می خواین اگه دزد خواست ماشینتون رو بدزده مچشو بگیرین! شرایط gold standard این که یه آدمو به عنوان دزد بگیرین چیه؟
نگهبان ماشین: راه خوبیه؟!
راه حل ارزان تر: نصب دزدگیر( با shock sensor) روی ماشین آیا دزدگیر هر دزدی رو می گیره؟ آیا هر کی دزد نیست نمی گیره؟!
انتخاب shock sensor بر حسب شرایط:
محله ای زندگی می کنین که دزد زیاده و ماشینتون یه Cadillac Sixteen ه! به چنین shock sensor ی می گن sensitive ماشینتون یه پیکانه و تو محله ای زندگی می کنین که محله ی آدمای باکلاسه! به این راحتی نمیشه به کسی انگ دزد چسبوند
به چنین shock sensor ی می گن specific تمرین یکی طاعون تنفسی داره میارنش بیمارستان. طبق معمول وقتی طاعون رو تشخیص میدن که کلی تو بیمارستان گردوندنش و با کلی آدم در تماس بوده. به شما که رئیس بیمارستان هستین اطلاع میدن. چه می کنین؟
اگه حتی یه نفر طاعونی(مریض) از بیمارستان خارج بشه کلی آدم دیگه رو مبتلا می کنه
آیا می شه از تست gold standard استفاده کرد؟
اگه کسی سالم باشه و اشتباهی مریض تشخیص داده بشه اتفاق بدی نمی افته! تمرین برای تست تشخیص AIDS (با فرض اینکه درمان موثری براش نداریم) تست sensitive استفاده می کنیم یا specific؟
اگه به کسی اشتباهی انگ ایدزی بزنیم چی می شه؟
اگه کسی ایدز داشته باشه و ما ردش کنیم بره خونه اتفاق بدی می افته؟
سوال: sensitivity و specificity رو این طوری میگن: بالا و پایین؟! یا عدد میگن؟ عددها از کجا میان؟ Validating studies مطالعات توصیفی که با آنها عددهای تست ها را در می آورند.
نحوه کار:
نمونه گیری
عبور جامعه نمونه از دو غربال gold standard و test
مثال بنائی: هیچ فرق غربال آمریکایی رو با غربال ایرانی میدونین؟
غربال آمریکایی = gold standard
غربال ایرانی = test مورد آزمایش a b c d Sensitivity تعریف sensitivity:
مریض یاب
فقط مریضها رو از دست نده، سالم ها به ما چه!
How good is the test in picking up people who have the condition?
محاسبه

مریضهایی که تست گفته مریض
کل مریض ها
a b c d a
a+c مثال عددی کاربرد maternal serum alpha feto protein در تشخیص ناهنجاریهای جنینی
1000 نفر را مورد بررسی قرار دادیم
پس ازتولد دیدیم 200 تا ناهنجاری دارن و 800 تا سالم هستن
در دوران بارداری از اون 200 معیوب تا 68 تا MSAFP بالا داشته بودن!
در دوران باارداری از اون 800 تا سالم 120 تا MSAFP بالا داشته بودن
Sensitivity یه MSAFP رو حساب کنین
68 120 132 680 200 800 68
200 = 34% Specificity سالم یاب
فقط سالم ها رو در کنه برن خونه، مریضها به ما چه!
How good is the test at correctly excluding people without condition
محاسبه
a b c d d
d+b سالمهایی که تست گفته سالم
کل سالم ها مثال عددی کاربرد maternal serum alpha feto protein در تشخیص ناهنجاریهای جنینی
1000 نفر را مورد بررسی قرار دادیم
پس ازتولد دیدیم 200 تا ناهنجاری دارن و 800 تا سالم هستن
در دوران بارداری از اون 200 معیوب تا 68 تا MSAFP بالا داشته بودن!


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

پاورپوینت آنالیز روغن

پاورپوینت آنالیز روغن

دانلود پاورپوینت آنالیز روغن
بررسی آنالیز روغن
پاورپوینت جامع و کامل آنالیز روغن
کاملترین پاورپوینت آنالیز روغن
پکیج پاورپوینت آنالیز روغن
مقاله آنالیز روغن
تحقیق آنالیز روغن
دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 1099 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 44

پاورپوینت آنالیز روغن

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 44 صفحه

آنالیز روغن مقدمه امروزه در بسیاری از شركت ها، تلاش بر این است تا اطلاعات جامع تری از تجهیزات را بصورت طبقه بندی شده در اختیار داشته باشند و با كنترل اطلاعات و شرایط لازم از بوجود آمدن توقف های غیر منتظره جلوگیری كنند.
با توسعه تكنولوژی و پیشرفت صنایع، كنترل تجهیزات ماشین آلات و روانكارها به یك برنامه مدرن آنالیز روغن تبدیل شده كه نتیجه آن مراقبت و نگهداری بهینه تجهیزات،‌ صرفه جویی در مصرف انرژی و افزایش عمر ماشین آلات خواهد بود. تعریف آنالیز روغن ” آنالیز روغن” از خانواده برنامه های PM، یك برنامه اجرایی نگهداری و تعمیرات بر پایه مراقبت وضعیت شرایط روانكار است كه با تمركز بر وضعیت روانكار و انجام آزمایش های گوناگون در محل كار با استفاده از تجهیزات و آزمایشگاه های معتبر صورت می گیرد.
در كل، اساس کار آنالیز روغن عبارتست از: انعکاس وضعیت دقیق ماشین برای یک دوره زمانی معین از طریق نشان دادن وضعیت دستگاههای مکانیکی در حال کار.
مواد خارجی موجود در داخل روغن 1 – موادی که در اثر تغییرات فیزیکی و شیمیایی روغن- از قبیل اکسیداسیون در روغن – به وجود می‌آیند.2 – مواد خارجی از قبیل ضدیخ و سوخت و آب که وارد روغن می‌شوند. 3 – مواد حاصل از سایش قطعات ماشین که وارد روغن می‌شوند. رقیق شدن روغن در اثر اختلاط با سوخت در این حالت کیفیت روانکاری کاهش یافته و باعث افزایش ساییدگی قطعات و بالا رفتن دمای کار موتور می‌شود. روغن، سطوح فلزی موتور را از هم جدا کرده، آب‌بندی بین محفظه احتراق و محفظه میل لنگ را فراهم آورده و وظیفه انتقال حرارت در موتور را نیز بر عهده دارد که در صورت رقیق شدن، این وظایف را به خوبی انجام نداده و باعث ایجاد عیوب دیگری در موتور می‌شود.. دلایل رقیق شدن روغن 1) نشتی یا معیوب بودن انژکتورها
2) در جا کار کردن بیش از حد
3) تراکم ناقص
4) رینگ‌ها یا واشرهای فرسوده
5) تایمینگ نامناسب (تنظیم نبودن زمانی سوپاپ‌های موتور)
6) اپراتور یا راننده‌های کم تجربه
7) شرایط محیطی کار
8) نشتی از پمپ سوخت واشر آن
9) نسبت نامناسب هوا به سوخت كیفیت پایین سوخت
10) استفاده از موتور به جز مواردی كه موتور برای آن طراحی شده آلودگی با آب یا ضدیخ آزمایش آنالیز روغن هرگز مقدار آب موجود در روغن موتور را نشان نمی‌دهد، زیرا روغن موتور به قدری داغ است که آب موجود در آن بخار می‌شود، بنابراین آنالیز آب فقط در سیستم‌های هیدرولیک، گیربکس‌ها و… استفاده می‌شود. آنالیز روغن عناصر شیمیایی ضد یخ موجود در روغن را برحسب جزء در میلیون سدیم و پتاسیم نشان دهد. زمانی که مقادیر سدیم و پتاسیم در روغن محفظه میل لنگ مشاهده شد، مشخص می‌شود که آلودگی ضد یخ اتفاق افتاده است دلایل بروز این پدیده 1) دمای کار پایین موتور
2) وجود سوراخ یا حفره در واشرها
3) آلودگی در حین سرویس
4) ماشین کار نامناسب سطوح سیلندر و سر سیلندر
5) آب‌بندی نامناسب
6)آلودگی روغن نو
7)انبار کردن نامناسب روغن نو
8)محصولات محفظه احتراق
9) آب‌بندی نامناسب خنک‌کننده روغن
10)آچارکشی نامناسب سرسیلندر
11)آلودگی نمونه در حین نمونه‌برداری معایب رخداد 1)به خرابی موتور
2)روغن‌کاری غیرموثر
3) دمای کار بالا
4) اتلاف انرژی
5)سایش فلزی
6)از بین رفتن اثر افزودنی‌های روغن
7) به وجود آمدن ترکیبات اسیدی
8)افزایش مقدار فلزات ساییده شده
8)افزایش ویسکوزیته
9) اتلاف مایع خنک ‌کننده افزودنی‌های روغن بر: واسطه‌ ی ضد سایش، ضد اکسید، از اجزای روغن‌های بدون بو
کلسیم: پاک‌کننده‌ها، انتشار دهنده‌ ها، خنثی‌کننده‌های اسید
باریم: مواد بازدانده خوردگی، پاک‌کننده‌ها، مواد بازدارنده زنگ زدگی
روی: ضد‌اکسیدها، مواد بازدارنده خوردگی، افزودنی‌های ضد سایش، پاک‌کننده‌ها، افزودنی‌های فشار بحرانی
فسفر: واسطه‌های ضد زنگ، شمع جرقه و کاهنده حجم محفظه احتراق.
نقش روانکار روانکار بسیاری از آلودگی ها را از محیط عملکرد قطعات دور نموده و مواد مورد نیاز آنها را از قبیل مواد جلوگیری کننده از سایش، مواد مقاوم در برابر فشارهای بالا ، EP، مواد محافظت کننده در برابر خوردگی و غیره را در اختیار قطعات قرار می دهد.
روغن با اجزای مکانیکی در تماس بوده، مواد خارجی آلاینده و ذرات و براده های فلزی ساییده شده از قطعات مكانیكی را گرفته و به صورت معلق در خود نگاه میدارد.


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

پاورپوینت FDI در نانوتکنولوژی

پاورپوینت FDI در نانوتکنولوژی

دانلود پاورپوینت FDI در نانوتکنولوژی
بررسی FDI در نانوتکنولوژی
پاورپوینت جامع و کامل FDI در نانوتکنولوژی
کاملترین پاورپوینت FDI در نانوتکنولوژی
پکیج پاورپوینت FDI در نانوتکنولوژی
مقاله FDI در نانوتکنولوژی
تحقیق FDI در نانوتکنولوژی
دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 1342 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 27

پاورپوینت FDI در نانوتکنولوژی

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 27 صفحه

FDI در نانوتکنولوژی به نام خدا نانوتکنولوژی فناوری‌نانو، ایجاد و بهره برداری از مواد، قطعات و سیستم‌ها از طریق کنترل ماده در مقیاس نانومتری _ یعنی همان سطح اتمی و مولکولی _ می‌باشد.
اولین بار، متخصص کوانتوم نظری و دارنده جایزه نوبل، ریچارد فایمن، در سال 1959 طی یک سخنرانی با عنوان « آن پایین، فضای بسیاری هست‌» ایده فناوری‌نانو را مطرح ساخت.
فناوری‌نانو از جمله فناوری‌های عام نوظهور می‌باشد. کاربردهای فناوری‌نانو فراگیر بوده و شامل حوزه‌هایی از قبیل: مواد و ساخت و تولید، نانوالکترونیک و فناوری کامپیوتر، فناوری اطلاعات، پزشکی و بهداشت، هوانوردی و اکتشافات فضایی، محیط زیست و انرژی، امنیت ملی و … می‌شود. چه کسانی در تحقیق و توسعه نانوتکنولوژی سرمایهجگذاری می کند سرمایه گذاری تحقیق و توسعه جهانی نانوتکنولوژی در حدود 6/8 میلیارد دلار در سال 2004 بود.

دولت های ملی و محلی، 6/4 میلیارد دلار
شرکت های بزرگ، 8/3 میلیارد دلار
سرمایه گذاران ریسک پذیر، 200 میلیون دلار نانوتکنولوژی کمتر از 2% سرمایه گذاری ریسک پذیر ایالت متحده را به خود اختصاص داده است. زیرا VCها این زمینه را به طور کامل (آنچنان که IT و علوم زیستی را درک کردند) درک نکرده اند.
انتظار می رود که سال 2004 آخرین سالی باشد که در آن سرمایه گذاری دولت در نانوتکنولوژی بیشتر از شرکت های بزرگ باشد. سرمایه گذاری کشورها چه کشورهای دیگری؟ در 29 دسامبر 2004 اکونومیست لیستی را منتشر نمود که در آن به «کشورهای پیش بینی نشده» که به میزان زیادی در نانوتکنولوژی فعال بوده اند، اشاره شده بود:
چین شیلی رومانی
سوئیس آرژانتین روسیه
کره جنوبی جمهوری چک آفریقای جنوبی
برزیل مکزیک کاستاریکا سرمایه گذاری شرکت ها در سال 2004 شرکت ها 44 درصد از سهم جهانی در تحقیق و توسعه نانوتکنولوژی را به خود اختصاص داده اند.
شرکت های چندملیتی ایالات متحده سرمایه گذاری زیادی در تحقیق و توسعه نانوتکنولوژی نموده اند. بزرگترین سرمایه گذاران شرکت هایی همچون 3M،IBM،HP می باشند که در حدود یک سوم بودجه R&D خود را به نانوتکنولوژی تخصیص داده اند. سرمایهججگذاری به وسیله سرمایه گذاران ریسک پذیر سرمایه گذاری VCها در نانوتکنولوژی واقعا محدود بوده است:
2002: 386 میلیون دلار
2003: 325 میلیون دلار
2004: 200 میلیون دلار
1200 شرکت از 1500 شرکتی که برنامه R&D نانوتکنولوژی خود را اعلام نموده اند، زایشی بودهجاند.
چرا شرکت های ایالات متحده در R&Dهای خارج از کشور سرمایه گذاری می کنند؟ در اواخر دهه 90، R&D خارجی در ایالات متحده از R&D ایالات متحده در کشورهای خارجی بیشتر می باشد. اما تعداد درجه های دکترای علوم طبیعی و مهندسی در ایالات متحده اخیرا کاهش یافته است.
هنگامی که فرصت های تجاری برخواسته از علوم آکادمیک سریع رشدکننده باشد، اقتصادی تر است که آزمایشگاه های تجاری و حتی تسهیلات تولیدی را نزدیک دانشگاه ها ایجاد کنیم تا اینکه تلاش کنیم دانشمندان و شبکه هایشان را به محل شرکت موجود انتقال دهیم. سرمایه گذاری R&D جهانی دو دلیل واقعی برای R&D به طور جهانی عبارتند از:
ارتباط با مشتریان
اطمینان از اینکه از بهترین استعدادهای دنیا بهره گرفته می شود تلاش کشورها برای جذب FDI کشورهای بسیاری برای توسعه تجارت نانوتکنولوژی خود سعی در جذب سرمایه های خارجی دارند از آن جمله می توان به کشور استرالیا اشاره نمود که در این امر نسبتا به نتایجی نیز رسیده است.
در ادامه به بررسی سیاست ها و مزیت هایی می پردازیم که این کشور با تاکید بر آنها سعی نموده مشوق هایی را برای سرمایه گذاران خارجی نمایان سازد. ده دلیل برای سرمایه گذاری در استرالیا اقتصاد قوی Source: OECD, Economic Outlook 73, June 2003 پایداری سیاسی و محیط دموکراتیک

نمودار ریسک تزلزل سیاسی ده دلیل برای سرمایه گذاری در استرالیا 10= پایین

0= بالا Source: World Competitiveness Yearbook 2003 ده دلیل برای سرمایه گذاری در استرالیا نیروی کار ماهر وچندزبانی

استرالیایی هایی که به دو زبان صحبت می کنند Source: ABS Census Data – 2001 جایگاه رقابتی هزینه: هزینه نیروی کار پایین

میانگین دستمزد مدیرعامل(CEO) ده دلیل برای سرمایه گذاری در استرالیا Source


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

طراحی مخازن نفت براساس استاندارد API

طراحی مخازن نفت براساس استاندارد API

طراحی مخازن نفت براساس استاندارد API
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل pdf
حجم فایل 11906 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 172

طراحی مخازن نفت براساس استاندارد API

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
-1-1مقدمه 2
-1-1-1تاریخچه ذخیره سازی نفت و مخازن 2
فصل دوم: آشنایی با مخازن
-1-2انواع مخازن از نظر شکل ظاهری 7
-1-1-2مخازن کروی و شبه کره 7
-2-1-2مخازن پلاستیکی 8
-3-1-2مخازن استوانهای 8
-4-1-2دریچه ها 24
-2-2طرح و تهیه ورقهای مخزن 25
-1-2-2طرح مخازن 25
-2-2-2تهیه ورقهای مخزن 26
-3-2-2فلز مبنا 27
-3-2فوندانسیون مخازن 28
-1-3-2پیسازی با توجه به وضع زمین 28
-2-3-2پیسازی با توجه به ظرفیت مخازن 31
-3-3-2پیسازی با توجه به کیفیت فرآورده 31
-4-3-2پیسازی با توجه به نوع مخزن 32
-5-3-2محاسبات لازم برای پیچهای نگهدارنده مخزن روی فوندانسیون 32

فصل سوم: نصب مخازن
-1-3طراحی ورق کف 38
-2-3طراحی ورقهای اتصالی کف به بدنه 39
-3-3طراحی پیوسته 39
-4-3محاسبه نیروی ناشی از باد روی مخازن 42
-5-3محاسبات طراحی 35
-1-5-3طراحی کف 35
-2-5-3طراحی سیلندر 46
-3-5-3محاسبه تعداد ورقهای حلقوی کف برای مقاومت در برابر باد و زلزله 52
-4-5-3محاسبه ضخامت ورقههای حلقوی 53
-5-5-3طراحی فلنجها 52
-6-5-3طراحی دریچه ورود شخص به مخزن 57
-7-5-3طراحی دریچه ورود شخص به داخل مخزن در سقف 60
-6-3طراحی سقفهای مثلثی خود نگهدارنده 62
-1-6-3طراحی فلنج سقف 65
-2-6-3محاسبه ضخامت مورد نیاز برای اینکه ورق سقف تغییر شکل ندهد 67
-7-3طراحی مخازن برای مقاومت در برابر باد 70
-8-3طراحی مخزن برای مقاومت در برابر زلزله 73
-9-3پله مخازن 75
-10-3طراحی استحکامات محکم کننده بدنه مخزن 76
-11-3پایه های سقف شناور 78
فصل چهارم: تأیید جوشکاری
-1-4اتصالات 80
-2-4تخلیههای اولیه سقف 86
-3-4دستگاههای مرکزیاب و ضدچرخش 87
-4-4ساخت 88
-5-4نصب مخازن 90
-1-5-4نصب مخازن کف مخزن 90
-2-5-4نصب بدنه مخزن 93
-6-4دستورالعمل جوشکاری 98
-7-4دستورالعمل نصب و ترتیب جوشکاری مخزن 102
102 – نصب1-7-4
-2-7-4ترتیب جوشکاری 109
-3-7-4ترتیب کلی 116
-8-4جزئیات جوشکاری 118
فصل پنجم: بازرسی مخازن
-1-5آزمایش خلاء 125
-2-5بازرسی جوشهای کف مخزن 126
-3-5بازرسی جوشهای ورق تقویتی 127
-4-5آزمایش بدنه 127
عنوان صفحه
-5-5آزمایش سقف 128
-6-5تعمیر جوشها 129
-7-5تلرانس ابعادی 129
-1-7-5شاقولی بودن 130
-2-7-5گرد بودن 130
-3-7-5انحرافات موضعی 131
-4-7-5فونداسیون 131
-8-5روشهای بازرسی اتصالات 132
-1-8-5روش پرتونگاری 132
-2-8-5کاربرد 132
-3-8-5تعداد و محل فیلمها 133
-4-8-5فن پرتونگاری 135
-5-8-5آزمایش ذره مغناطیسی 138
-6-8-5آزمایش التراسونیک 138
-7-8-5آزمایش با مایع نافذ 139
-8-8-5بازرسی چشمی 140
-9-5دستورالعمل آزمایش هیدرواستاتیک مخزن ذخیره 141
-1-9-5پر کردن مخزن با آب 141
-2-9-5نرخ پر کردن 141
-3-9-5اندازهگیری نشت 142

عنوان صفحه
-4-9-5شاقولی 142
-5-9-5تعمیرات 142
143 – فرمها6-9-5
-10-5دستورالعمل آزمایش و کنترل کیفیت مخزن 143
-1-10-5مشخصات روش جوشکاری 143
-2-10-5آزمایش تعیین صلاحیت جوشکار 143
-3-10-5کنترل فونداسیون 144
-4-10-5شیببندی و تراکم ماسه قیری یا آسفالت 144
144 – ورق کف5-10-5
-6-10-5ورق دور کف 144
-7-10-5ورق بدنه 145
-8-10-5ورق تقویتی دو دریچه 145
145 – قاب سقف9-10-5
-10-10-5ورقهای سقف 146
-11-10-5موارد متفرقه 146
-12-10-5بازرسی چشمی جوش 146
-13-10-5اتصال بدنه به کف 146
-14-10-5پرتونگاری جوشهای افقی و عمودی بدنه 146
-15-10-5چاله تخلیه )نازل تخلیه( 147
-16-10-5تعمیر جوشها 147

-17-10-5آزمایش هیدرواستاتیک 147
فصل ششم: تأیید صلاحیت دستورالعمل جوشکاری
-1-6تأیید صلاحیت دستورالعمل جوشکاری و جوشکار 150
-1-1-6آزمایش ضربه 150
-2-1-6آزمون جوشکار 151
-3-1-6شناسایی اتصالات جوش 152
-2-6نشانگذاری و پلاک شناسایی 152
-3-6تقسیم مسئولیت 154
-4-6صدور گواهی 154
فصل هفتم: تعمیرات مخازن
-1-7تعمیر و رفع نواقص مخزن 156
-1-1-7تعمیر کف مخزن 156
-2-1-7تعمیر سقف 158
منابع و مراجع

جزوه چیلر تراکمی

جزوه چیلر تراکمی

جزوه چیلر تراکمی
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل pdf
حجم فایل 2509 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 63

جزوه چیلر تراکمی

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

فصل اول: شناخت اجزا چیلر

فصل دوم: نصب و راه اندازی چیلر

فصل سوم: جدول عیب یابی چیلر آبی

جزوه خنک کاری پره های توربین

جزوه خنک کاری پره های توربین

جزوه خنک کاری پره های توربین
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل pdf
حجم فایل 4065 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 44

جزوه خنک کاری پره های توربین

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

روش های خنک کاری

خنک سازی با آب

خنک سازی با هوا

خنک سازی همرفتی

خنک سازی نفوذی

خنک سازی برخوردی

خنک سازی فیلمی

توربین v94.2

خنک سازی پره ثابت

خنک سازی پره متحرک

دستورالعمل جامع بازرسی و کنترل کیفی (QC Plan)

دستورالعمل جامع بازرسی و کنترل کیفی (QC Plan)

دستورالعمل جامع بازرسی و کنترل کیفی ( QC Plan)
دسته بندی صنایع نفت و گاز
فرمت فایل pdf
حجم فایل 3009 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 79

دستورالعمل جامع بازرسی و کنترل کیفی (QC Plan)

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

فهرست
عنوان شماره صفحه
متریال پایه و مواد مصرفی جوشکاری
مشخصات فلز پایه
مواد مصرفی جوشکاری
شناسایی مواد مصرفی
اتصالات جوشکاری
شناسایی اتصالات و محل جوشکاری در سازه
جزئیات آماده سازی اتصالات
مشخصات فنی اتصالات جوشکاری
شناسایی محل اتصالات موقت
دستورالعملها و رویه ها
دستورالعملهای جوشکاری() WPS
تائید رویه های جوشکاری () PQR
ردیابی دستورالعمل جوشکاری
دستورالعمل تعمیر جوش
دستورالعملهای آزمایش غیر مخرب
دستورالعملهای عملیات حرارتی
نتایج عملیت حرارتی بعد از جوشکاری
ارجاع به دستورالعمل جوشکاری
ارجاع به دستورالعمل های بازرسی
پرسنل جوشکاری
تائید صلاحیت جوشکاران و اپراتورهای جوشکاری
ردیابی جوشکارها و اپراتورهای جوشکاری
شناسایی کارکنان و دستورالعملهایآزمایش غیر مخرب
تائید صلاحیت بازرسان کنترل کیفی و پرسنل NDT
شناسایی کارکنان و دستورالعملهای آزمایش غیر مخرب
فعالیتهای جوشکاری
جانمایی یا فلوچارت خط تولید
ترتیب و توالی ساخت سازه
شناسایی فرآیندهای ساخت سازه
شناسایی برنامههای تولید
شناسایی کارتهای مسیر یابی
الزامات کیفی و معیارهای کمی پذیرش جوشها
موقعیت، ترتیب و توالی جوشها
مکان اجرای جوشکاری
شرایط محیطی جوشکاری
ردیابی جوشها
ردیابی تجهیزات جوشکاری
شناسایی محل تعمیرات
فعالیتهای بازرسی و کنترل کیفی
جانمایی ایستگاه های بازرسی
تشریح ایستگاه های بازرسی
بازرسی قبل از جوشکاری
بازرسی حین جوشکاری
بازرسی بعد از جوشکاری
بازرسی چشمی جوشها
کنترل ترکیب، شکل و ابعاد سازه
آزمایش با استفاده از مایعات نافذPT
آزمایش با استفاده از ذرات مغناطیسی

جزوه موازنه جرم و انرژی

جزوه موازنه جرم و انرژی

جزوه موازنه جرم و انرژی
دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 3061 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 162

جزوه موازنه جرم و انرژی

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

عناوین مطالب

فصل اول

اصول محاسبات در مهندسی شیمی

کمیت ها و واحد ها

انواع کمیت ها

مفهوم gc

مول

جرم اتمی و جرم مولکولی

جرم حجمی

وزن مخصوص (چگالی)

حجم مخصوص

دبی ( شدت جریان )

محاسبه دبی جرمی ، مولی و حجمی

جز عو جرمی ، مولی و حجمی

آنالیز ( تجزیه )

مبنا

دما

فشار

فشار نسبی و مطلق

برقراری تعادل در لوله های حاوی سیالات

محاسبات استوکیومتری

درجه تکمیل واکنش

میزان تبدیل

تولید انتخابی

بازده فصل دوم

موازنه مادہ

تعاریف و مفاهیم موازنه ماده

بررسی سیستم های بدون واکنش

بررسی سیستم های همراه با واکنش

انواع فرآیندهای شیمیایی در صنعت

برنامه ریزی برای تجزیه تحلیل مسائل موازنه مواد

سیستم های شامل زیر سیستم مسائل موازنه مواد با حل مستقیم موازنه مواد با استفاده از روش های جبری جریان برگشتی

جریان کنار گذر

جریان زدایشی

فصل سوم

خواص سیالات گازها

معادله حالت گاز ایده آل

ثابت عمومی گازها

جرم ویژه و چگالی قانون دالتون

محاسبه فشار جزئی

قانون آماگات

محاسبه حجم جزئی

گازهای حقیقی

معادله واندروالس

معادله حالت تراکم پذیری برای گاز حقیقی

نمودار دما

فشار برای مواد خالص

نقطه بحرانی

مخلوط گازهای حقیقی

معادلات حالت متوسط

ثابت هادر

معادلات حالت متوسط

ضریب تراکم پذیری

مشخصات شبه بحرانی

فشار بخار

نکاتی پیرامون نمودار دما

فشار برای مواد خالص

حالت اشباع

جداول بخار

اشباع تشخیص حالت

اشباع ( یا مادون اشباع و یا مافوق اشباع)

ارتباط مول ، فشار، حجم هوا و بخار آب

تعادل گاز

مایع در سیستم

فصل چهارم

موازنه ی انرژی انواع اصلی انرژی کار (W) گرما

(Q) انرژی داخلی

آنتالپی

انرژی پتانسیل

انرژی جنبشی

قانون اول ترمودینامیک

بیان ریاضی قانون اول ترمودینامیک

استفاده از ظرفیت حرارتی متوسط در محاسبه آنتالپی

محاسبه آنتالپی برای مخلوط ها

محاسبه آنتالپی با استفاده از جداول آنتالپی

پیدا کردن آنتالپی از جداول بخار

موازنه عمومی انرژی

موازنه انرژی همراه با واکنش های شیمیایی

نحوه لحاظ کردن تغییرات انرژی حاصل از واکنش در موازنه انرژی

ارزش حرارتی سوخت

ارتباط بین گرمای واکنش در فشار ثابت و گرمای واکنش در حجم ثابت

مقاله صوت و صدا در تاسیسات

مقاله صوت و صدا در تاسیسات

مقاله صوت و صدا در تاسیسات
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل pdf
حجم فایل 2627 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 14

مقاله صوت و صدا در تاسیسات

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

-1مقدمه

-۲موج

-1-۲امواج مکانیکی

-۳چگونگی تولید صوت

-4سرعت موج صوتی

-5امپدانس صوتی

-6کمیات اندازهگیری صوت

-Aکمیات فیزیکی

-Bکمیات لگاریتمی

-7منابع تولید ارتعاش و صدا در سامانه های تهویه

-1-7صدای ناشی از نیروهای آیرودینامیکی

۲-7صدای ناشی از مجرای انتقال هوا

-8کنترل صدا

-Aکنترل در منبع صوتی

روشهای عمده کنترل صدا در منبع

-A-1انتخاب صحیح دستگاهها

-A-۲نگهداری صحیح دستگاهها

-A-۳کنتــرل ارتعاش

-A-4محصور کردن دســتگاه

-Bکنترل در مسیر انتشار صوت

-B-1مجزا نمودن منابع اصلی صدا از ســایر منابع

-B-۲کنترل صدای مبتنی بــر جذب صدا

جزوه تلرانس هندسی

جزوه تلرانس هندسی

جزوه تلرانس هندسی
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1109 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 30

جزوه تلرانس هندسی

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

تلرانس فرم

تلرانس موقعیت

اصطلاحات

خواص و کاربرد تلرانس های هندسی

روش های کنترل مستقیم بودن

خط کش مستقیمی

تراز

اتوکالیماتور

تخت بودن

ساعت اندازه گیری

شیشه اپتیک

تراز

دایره ای بودن

ارزیابی خطا

استوانه ای بودن

تعامد

توازی

تحقیق معماری معاصر ایران پهلوی دوم و بعد از انقلاب

تحقیق معماری معاصر ایران پهلوی دوم و بعد از انقلاب

معماری معاصر ایران پهلوی دوم و بعد از انقلاب
دسته بندی معماری
فرمت فایل doc
حجم فایل 21 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 23

تحقیق معماری معاصر ایران پهلوی دوم و بعد از انقلاب

فروشنده فایل

کد کاربری 7612

معماری معاصر ایران پهلوی دوم و بعد از انقلاب

مقدمه

شروع معماری معاصر ایران را می توان از حدود سال 1300 به بعد دانست این زمان است كه در اثر تحولات سیاسی و اجتماعی جریان زندگی اجتماعی و اقتصادی ایران تغییر كرد سیمای شهرهای ایران محول شد و بناهای لازم برای زندگی جدید مانند ادارات ، كارخانه ها ، بانكها ، ایستگاههای راه آهن ، دانشگاه و غیره و همچنین واحدها و مجموعه های مسكونی جدید در شهرها بوجود آمدند . این بناها برخلاف بناهای پیشین كه معماران سنتی طراحی شده اند كه در ابتدا غیر ایرانی بودند و بتدریج ایرانیانی كه در مدارس معماری خارج از ایران تحصیل كرده بودند و به دنبال آن فارغ التحصیلان اولین مدرسه معماری در ایران در حدود سال 1320 نیز به آنها اضافه شدند . از همان ابتدا و از طراحی اولین آثار در معماری ایران دو جریان موازی هم پدید آمد یك جریان كه هیچگونه توجهی به میراث فرهنگی گذشته ایران نداشت و جریانهای معماری معاصر جهان را با یك دوره تاخیر و به صورتی غیر ماهرانه تقلید می كرد و جریان دیگری كه كوشش داشت هر چند سطحی اما رابطه خود را با معماری گذشته ایران باقی نگاه دارد . البته هر دوی این جریانها كه تا به امروز در ایران ادامه دارند موفقیت چندانی بدست نیاوره اند . آن بخش از معماری كه دنباله روی جریانهای معماری معاصر جهان بودند به علت عدم ارتباطی كه با آن داشتند و با توجه به تاخیری كه در انتقال مبانی و اصول این معماری به ایران صورت می گرفت و بالاخره به علت عدم تسلط بر این اصول و بد فهمی آن صرفا به تقلید ناشیانه جریانهای معماری معاصر جهان پرداختند و جریان دیگری كه معماری گذشته ایران و پیوند با آن را مطرح می كرد نیز عمدتا به تقلید سطحی و ساده لوحانه و در مواردی زننده از معماری گذشته ایران بسنده كرد .

به طور كلی معماری ایران را در این دوران معاصر می توان به چند دوره تقسیم كرد :

آثار مهم معماری در دوره اول ( سالهای 1300 تا 1320 ) كه پهلوی اول بر ایران حاكم بود عمدتا توسط حكومت ایجاد شدند توجه به معماری گذشته به صورت تكرار سطحی و ظاهری بناهای معماری ایران به خصوص در دوره های قبل از اسلام یعنی هخامنشی و ساسانی ظاهر می شد و این امر از خود بزرگ بینی حكومت ایران در آن زمان ناشی می شد كه خود را وارث امپراتوریهای با عظمت گذشته ای می دانست بدین ترتیب ساختمانهای دولتی و بناهای عمومی كه نمود تحكیم قدرت مركزی و دولت بود بیشتر فضاها و میادین جای گرفتند كه از ویژگیهای فضای شهری نئوكلاسیك بهره داشتند . در كنار این آثار كارهای معماری دیگری نیز بودند كه به صورت التقاطی عناصری از معماری ایران بعد از اسلام را با عناصر وام گرفته شده از معماری اروپایی و در هم آمیخته بود به هر حال این آثار از نظر معماری منحط و فاقد ارزش بودند از آن جمله بانك ملی شهربانی ، پست و تلگراف و تلفن . بعد از جنگ جهانی دوم ایران آرام آرام به سوی شهر نشینی مدرن روی آورد . احداث خیابانهای سراسری و شبكه جدولی شهری بافت شهری سنتی را دچار دگرگونی كرد و قطعات مالكیت منظم و مستطیل شكل بوجود آورد با این تغییرات در شكل شهر به دوران معماری درون گرا با حیاط مركزی پایان داده شد و معماران به الگوی تك بناهای جدید از یكدیگر روی آوردند و مسكن جدید از جانب از جانب گروه اجتماعی محدود و روشنفكر آن زمان ساخته می شد كه می خواستند با آداب زندگی فرنگی زندگی كنند بخصوص در تهران این افراد متمكن متمایل به ترك مركز مسكونی و تجاری شهر ( بازار و محله اطراف ) شدند و به تدریج خانه های خود را در شمال شهر در دامنه كوه البرز بنا نهادند . در اختیار داشتن قطعات بزرگ زمین و نبودن یك ساخت شهری پیشین برای شكل دادن به این قطعات بزرگ زمین موجب شد كه محله های جدید تهران به صورت یك استخوان بندی شهری بلكه پیرو الگوی شبیه به حومه شهرهای آمریكا شكل گیرند . در واقع باید پذیرفت پس از به وجود آمدن محورهایی مانند خیابان امام خمینی و فردوسی و انقلاب مكانهای شهری موفقی كه قادر باشند مركزیت و خصوصیات ویژه ای برای تهران تامین كنند بوجود نیامد . مركز شهر در محدوده ای كه بین دو جمگ ایجاد شده بود باقی ماند و بخشهای مسكونی پراكنده در خارج آن شروع به شكل گرفتن كرد . در جریان این مهاجرت خطی به سمت دامنه البرز معماری تهران با مسئله تك خانه روبرو بود تكخانه ای كه هیچگونه گفتگوی معمارانه با یك بافت شهری موجود در برابر خود نداشت .

از سالهای 1320 به بعد سیاست ایجاد فعالیت ساختمانی در شهرها جهت بالا بردن اشتغال از اولویت خاص برخوردار شد فعالیتهای ساختمانی مربوط به منازل توسط خود مردم ضرورت میگرفت لیكن فعالیتهای ساختمانی به عهده مشاوران خارجی یا آرشیتكتهای ایرانی فرنگ رفته انجام می گرفت كه این گروه با انجام این كارها فرصتی یافتند تا افكار جدید خودشان را پیاده نمایند . معهذا آنچه به صورت حاوی تا قبل از فعالیت این گروه و حتی در اوائل فعالیت این معماران مشاهده می شود وجود راه حلهای جدید معماری در رابطه با تحولات موجود و رواج تقلیدهای صرف و بی محتوا از معماری دوران گذشته بود ولی رفته رفته رویكرد دیگری به معماری گذشته ایران روی آورد كه از كیفیت بهتری برخوردار بود و صرفا به تقلید عناصر معماری گذشته ایران نمی پرداخت و كوشش می كرد كه از عناصر معماری ایران به صورت سمبلیك ( نمادین ) استفاده كند و به جای تقلید عناصر این معماری از هندسه آن استفاده كند لكن نتایجی كه این دوره معماری به دست داد نیز ارزش مهمی نبوده و ره به جائی نبرد . وارتان دیگر از نخستین معماران تحصیلكرده ایران در سال 1325 در مجله آرشیتكت این گونه اظهار می كند :

« راجع به مبارزه بین نسل جدید و قدیم باید گفت كه این مبارزه در كلیه شئون زندگی و در هر موقع وجود داشته و خواهد داشت و انتخاب راه درست از این میان و انتخاب معماری مدرن و یا معماری سنتی فقط با در نظر گرفتن تمام عوامل موثر در معماری امكان پذیر می باشد با توجه به پیشرفتهائی كه از نظر مصالح ساختمانی ، اسلوب بناسازی ، رعایت تناسب و اصل هماهنگی شكل ظاهری حجم دیوارها و ضخامت دیوارها صورت گرفته و شرایط فوق در حال حاضر تفاوت یافته است پذیرفتن عوامل فوق در معماری عصر حاضر درست به نظر نمی رسد این عصر ما را به تكاپو و امید دارد و اثرات آن در تمام شئون پیداست . در عین حال استفاده از اسلوب قدیم و مدرن نشان دادن آن توسط تزئینات زائد نیز مضحك می باشد و در صورت ادامه این روش می توان گفت كه ما روح این قرن را نفهمیده ایم . در مورد اسلوب فعلی ساختمان می توان گفت كه در پیدایش این اسلوب غیر از عوامل فرهنگی و زندگی اجتماعی پیشرفت صنعت و ظهور مصالح ساختمانی جدید از قبیل آهن و سیمان موثر بوده اند و استعمال سیمان در عمارت بتن آرمه كمك زیادی در به حقیقت پیوستن اسلوب جدید معماری نموده است از نمونه كارهائی كه با این شیوه در این دوره انجام گرفته می توان هنرستان دختران ( كاروارطان ) را نام برد . »

غربی شدن و سبك بین المللی 1356-1321

هر چند معماران دوران مدرنیزاسیون در تهران تا حد زیادی مدیون كاركردگرایی معماری اروپایی هستند آغاز غربی شدن معماری اروپائی در تهران را می توان حدودا سال 1325 و ساختن وزارت مالیه به وسیله فروغی دانست . نمای اصلی این بنا به سبك بوزار است و جناحهای ساختمان كاملا سبك مدرن دارند . به دنبال ساخته شدن این بنا چندین بنای مدرنیستی برای اداره رایو و ایستگاههای قطار و نیز ادارات و بانكها طراحی شد .

بدین ترتیب بود كه سیحون باك سپه مركزی را با بتن و بدون تزئینات طراحی كرد ( 1332 ) فروغی و غیاثی ساختمان مدرنیستی مجلس سنا را طراحی كردند ( 1338 ) و ساختمان مركزی شركت ملی نفت ایران در سال 1340 بر اساس طرحهای اتحادیه و فرمانفرئیان ساخته شد . ساختمان شركت ملی نفت ایران كه تكنولوژی دال بتنی ساخته شده بیش از هر بنای دیگری تجسم پیروزی سبك بین المللی است كه در سالهای بعد در ساختمان ادارات بی شماری به كار گرفته شد .

زیبا شناسی كاركردی و مهندسی در سازه هایی چون استادیوم ورزشی فرح آباد كار درویش (1345 ) نیز به چشم می خورد و تالار رودكی هم به سبك مدرنیستی توسط آفتاندالیان طراحی شد و در سال 1346 بنای آن به پایان رسید البته در پرداختهای فضای داخلی این بنا از موتیفهای زیگورات استفاده شده است وزارت كشاورزی ( فرمانفرمائیان 1345 ) هم ادامه دهنده همان سبك بین المللی است كه ویژگی اصلی این بنا هاست . مشابه این سازه ها را در پایتخت های متعددی در جهان می توان یافت اما آنها را معماران تحصیلكرده غرب در تهران ساخته بودند . سبك بین المللی در آن دوره رواجی تام داشت و فرم از كاركرد تبعیت می كرد و روزبه روز بر تعداد بناهایی كه به زیبایی شناسی مهندسی وفادار بودند افزوده می شد اما در همان زمان روند دیگری داشت در كنار روند بالا ظهور می كرد كه همانا به دست دادن تعبیری دوباره از میراث معماری ایران در سازه های مدرن بود كه معماران ایران تحصیلكرده وطن و خارج از كشور طراحی می كردند .

مدرنیسم ایرانی ( 1373- 1350 )

از سال 1350 به بعد كه معماری مدرن سالهای آخر خود را می گذراند و اصولا در این معماری نیز یك جریان تاریخ گرا پدید آمده بود چنانچه قبلا ذكر شد چند معمار ایرانی نیز كوشیدند آثاری در پیوند با معماری گذشته ایران پدید آوردند كه كیفیت بالاتری از آثار مشابه به پیش داشت لكن این آثار نیز روح و اصول معماری ایران را به درستی درك نكرده بودند و به خصوص اینكه در یك مرحله تكاملی نسبت به معماری گذشته ایران قرار نداشتند .

معماری این دوره با استفاده از تكنولوژیهای مدرن ساخت و زیبایی شناسی مدرنیستی درصد برآمدند تا تعبیری دیگری از معماری سنتی ایران به دست دهند شاید برجسته ترین بنا در میان نخستین بناهای به سبك مدرن ایرانی بنای یاد بود میدان آزادی باشد كه امانت آنرا در سال 1350 طراحی كرد . طرح این بنا كه به شكل تاق پیروزی ساخته شده از تاق كسری در تیسفون الهام گرفته كه با بیانی مدرن با موتیفهای اسلامی همراه شده است .

در همین زمان « سردار افخمی » و شركا تئاتر شهر ( 1350 ) را ساختند و الهامبخش

« داض » در طراحی موزهای هنرهای معاصر (1356 ) نیز معماری بوی كویر بود . طراحی مركز بین المللی پژوهش مدیریت را اردلان در سال 1359 انجام داد كه نقطه حركتش معماری شهرهای كویری بود و در ساختمان (1359 ) امانت هم تعبیری دوباره از بازار دیده می شود این بنا در حال حاضر محل سازمان میراث فرهنگی است .

این روند به كارگیری معماری سنتی ایران در پلان ، نما ، تزئینات و كل پرداخت در چهارچوب زیبایی شناسی مدرن شاید مهمترین روند در تاریخ اخیر معماری باشد . تجلی آنرا می توان در كار دیبا در فرهنگسرای نیاوران هم دید و در كار فرمانفرمائیان در استادیوم آزادی ( 1353 ) در كار مظلوم در سازمان حج زیارت ( 1369 ) و نیز طرحهای اخیر برای كتابخانه ملك (1374 ) كه آستان رضوی عهده دار آن شده است . این روند نشانگر احیای علاقه به تاریخ معماری كشور است و در آن زیبایی شناسی ایران با ذوقی مدرنیستی در هم آمیخته است .

پس از شروع جریان فرا مدرن ( Post Modern) در معماری جهان كه با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران همزمان بود دو موضوع به موازات هم دوره جدید معماری را در ایران به وجود آورد و یكی اینكه اصولا پس از پیروزی انقلاب معماران ایران سعی كردند معماری ایران را به سوی یك معماری با هویت مستقل و متكی بر میراث معماری گذشته خود هدایت كنند و دیگر اینكه مبانی نظری معماری فرامدرن نیز توجه جدی به معماری گذشته سرزمینها را مطرح می كرد این دو موضوع دست به دست هم دادند و آثاری در ایران به وجود آمدند كه سبك و سلیقه معماری فرامدرن را با توجه به عناصر معماری گذشته ایران ( به خصوص معماری بعد از اسلام ) در خود داشتند لكن برخورد آنها به معماری گذشته ایران یك برخورد سطحی و ظاهری بود و عناصر كلیشه ای معماری فرامدرن نیز به وفور و به صورت تصنعی در این آثار به كار گرفته شده اند .

معماری مسكونی

تا پیش از دوره مدرن تحول سبكهای معماری به صورت كاملا مستقل از معماری مسكونی صورت می گرفت خانه سازی همواره مقوله ای مجزا از ساختن ابنیه خاص تلقی می شد اگر چه در ایران فاصله گونه شناسانه و سبك شناسانه ابنیه عمومی و خصوصی كمتر از كشورهای اروپایی مسكن معمولی كمتر مورد توجه معماران قرار می گرفت آزمایشگاه تجربه هایی كه در زمینه هایی زیبایی شناسی ، سبك شناسی یا گونه شناسی صورت می گرفت بیشتر كلیساها ، كاخها و ابنیه عمومی مهم بود . در دوره معاصر و خصوصا معماری هم از زمان تاسیس دانشكده هنرهای زیبا تا امروز مقوله خانه سازی یكی از مباحث بسیار مهم معماری بوده است نیاز مدام به مسكن كه یكی از مسائل مهم سیاسی و اجتماعی كشور را تشكیل می دهد گاه سبب می شود به این موضوع بیشتر از دید فنی اجرایی و كمی توجه شود تا از دید كیفی .

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره نگرش مذهبی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره نگرش مذهبی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره نگرش مذهبی منابع فارسی و انگلیسی دارد ارجاع و پاورقی استاندارد دارد رفرنس دهی استاندارد دارد کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق گارانتی بازگشت وجه دارد
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 37 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 29

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره نگرش مذهبی

فروشنده فایل

کد کاربری 7243

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره نگرش مذهبی

خصوصیات محصول:

  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره نگرش مذهبی

فرمت : doc

تعداد صفحات : 29

بخشی از متن :

دینداری

پدیده دینداری[1] از موضوعات قابل توجهی است که اهمیت آن را از کثرت تلاش هایی می توان دریافت که در سال های اخیر برای ساخت و به کارگیری سنجه های دینداری مصروف شده است. این تلاش ها از دل اقتضائات و ضرورت های قابل درکی بیرون آمده است که نمی توانست بدون پاسخ باقی بماند. ضرورت این مطالعات به طور عام برخواسته از نفوذ و اعتباری است که هنوز دین برای انسان و اجتماع دارد (شجاعی زند،35:1384). دین اصل وحدت بخش و زمینه مشترکی را فراهم ساخته و به انسان اجازه می دهد تا با فائق آمدن بر تمایلات خودخواهانه اشان و به خاطر عشق به همنوعانشان فراتر از این خودخواهی ها عمل کنند. دین سنگ بنای سامان اجتماعی است و منبعی برای ارزشهای اجتماعی است و بر گزینشهای فردی و بسیاری از زمینه های زندگی روزمره تأثیر می گذارد و همچنین به عنوان تجلّی روح جمعی و عامل همبستگی و یکپارچگی جامعه محسوب میشود. امروزه پدیده هایی همچون مهاجرت روستایی، ورود ابزار و وسایل ارتباط جمعی، آموزش و پرورش گسترده و غیره ارزش ها و روابط سنتی را مورد پرسش قرار داده و تغییراتی را در دینداری نسل جدید به وجود آوردهاند وپژوهشگران ناگزیرند تا به بررسی عوامل مؤثر بر تغییر ارزشهای دینی جوانان از سویی و ارائه راهکارهایی برای غلبه بر آن از سوی دیگر بپردازند.تحلیل های نظری بیانگر آن است که در جوامع در حال گذار دینداری یکی از متغیرهای اجتماعی است که دستخوش تحولات گسترده ای می شود (دورکیم،1381 و 1383؛ برگر و لاکمن،1697) برگر در تعریف دین می نویسد “دین کوشش جسورانهای است برای آنکه سراسر گیتی برای انسان معنی دار شود” (همیلتون،273:1387). به عقیده وی دین نظم اجتماعی را مشروع می کند و مفاهیم دینی جهان را با یک رشته فرایندهای خاصی که به تعبیر برگر “ساختار موجه نمایی” را می سازند اعتبارشان را حفظ و تحکیم می کنند. اینها همان فرایندهایی هستند که عقاید مذهبی از طریق آن ها تقویت،ترویج،دفاعیه فرض می شوند. اگر این ساختار موجه نمایی تضعیف شود یا از بین برود، تسلط اعتقادات دینی بر اذهان انسانها به آسانی از دست میرود(همان،274). تامس لاکمن نیز بر نقش دین در ساخت معنا تأکید دارد.به عقیده وی دین،دوشادوش زندگی اجتماعی حرکت می کند. به اعتقاد وی، روند جامعه نوین غربی به سوی دنیاگرایی، تنها به دلیل سستی گرفتن صورت ها و نهادهای دینی سنتی پیش آمده است،نه آنکه خود دین سست شده باشد(همیلتون،275:1387)

2-1-1 نگرش های مذهبی

پرورش مذهب در حقیقت مجموعه دگرگونی هایی است که در فکر و عقیده فرد به منظور ایجاد نوعی خاص از عمل و رفتار که متکی بر ضوابط مذهب باشد انجام میشود. به عبارت دیگر در سایه دگرگونی هایی که در فکر و عقیده فرد ایجاد میگردد اخلاق و عادات، آداب و رفتار، روابط فردی و اجتماعی و صورت مذهبی و شرعی میگیرند و مذهب به عنوان عامل مسلط بر زندگی فرد و جنبه های آن خودنمایی می کند ضوابط مذهبی برای روابط انسانی ضروری تر از هر گونه ضوابط دیگر است زیرا در جهان امروز که صنعت تمام جوانب زندگی بشر را تحت الشعاع قرار داده، به زحمت میتوان گفت که فرد دارای وظایفی نسبت به جامعه است. مگر زیگموند فروید گمان نمیکرد که جامعه نیازی به مذهب ندارد. در عصر ما که بیماری های روانی و اضطراب ها و نگرانی ها، قربانی های متعددی از خیل آدمیان میگیرند و ضوابط مذهبی بهترین داروی شفابخش و نجات دهنده بشر از نگرانی هاست. به عقیده آدلر که از تجارب 30 ساله ی روانکاوی خود سخن میگفت: کلیه بیماران روانی که حس مذهبی خود را باز نیافتند فقط درمان نشدند (افروز، 1375).

معنویت به عنوان یکی از ابعاد انسانیت شامل آگاهی وخودشناسی می شود ، این آگاهی ممکن است منجر به تجربه ای شود که فراتر از خودمان است ،ایمونز تلاش کرد معنویت را براساس تعریف گاردنر از هوش ،در چارچوب هوش مطرح نماید ومعتقد است معنویت می تواند شکلی از هوش تلقی شود زیرا عملکرد وسازگاری فرد را پیش بینی می کند وقابلیت هایی را مطرح می کند که افراد را قادر می سازد به حل مسائل بپردازند وبه اهدافشان دسترسی داشته باشد.گاردنر ،ایمونز را مورد انتقاد قرار می دهد ومعتقد است که باید جنبه هایی از معنویت که مربوط به تجربه های پدیدار شناختی هستند(مثل تجربه تقدس یا حالات متعالی)از جنبه های عقلانی ،حل مسئله وپردازش اطلاعات جدا کرد (آمرام،2005).می توان علت مخالفت محققانی مانند گاردنر را به نگاه شناخت گرایانه آنان از هوش نسبت داد(نازل ،2004).

معنویت دارای سه بعد است:1- معنا: معنویت شامل جستجوی معنا وهدف به شیوه ای است که به وجودی مقدس یا واقعیتی غایی ارتباط پیدا می کند ،معمولاً این امر موجب پاسخ به این سوال می شود که «چطور دیدگاه من در مورد وجودی مقدس یا واقعیتی غایی به زندگی ام معنا می بخشد؟ معنا ممکن است دربرگیرنده ی اصول اخلاقی وارزش های متعالی نیز شود ، بخصوص که چنین جنبه های زندگی سرچشمه گرفته از دیدگاه ما نسبت به وجودی مقدس یا واقعیت غایی است .2- تعالی : این واژه به تجربیات فراشخصی یا وحدت بخش اشاره می کند که ارتباطی فراسوی خود شخصی مان را فراهم می سازد وشامل ارتباط با وجودی مقدی یا واقعیتی غایی می گردد.3- عشق : عشق منعکس کننده ی بعد اخلاقی معنویت می باشد ، بخصوص زمانی که توسط باورهای مربوط به واقعیتی غایی یا وجودی مقدس برانگیخته شده باشد. بسیاری از آموزگاران معنوی همچون دالایی اما، عشق را به مثابه ی جوهره ی معنویت می دانند ومعنویت را با ویژگی هایی از روح انسان همچون عشق ،شفقت ،صبر ،تحمل ،بخشایش،رضایت خاطر ،احساس مسئولیت وحس سازگاری که شادمانی را برای خود ودیگران به ارمغان می آورد ،مرتبط می دانند.از نظر هارتز ،اینکه بتوانیم عشق بورزیم یا نه منعکس کننده ی این موضوع است که دو بعد دیگر معنویت(معنا وتعالی )را، تاچه اندازه جدی می گیریم ،منظور از عشق صرفا یک احساس نیست ،عشق می تواند مستلزم انجام دادن کاری باشد که بیشترین فایده را برای خود و دیگران در پی داشته باشد(هارتز[2]،ترجمه ی کامگار وجعفری،1387).


[1] religiusity

[2] Hartez

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره نگرش مذهبی

منابع فارسی

-اتکینسون، ریتال. و همکاران (1378). زمینة روان شناسی هیلگارد، ج 1 ترجمة گروه مترجمان زیر نظر محمد نقی براهنی، تهران: انتشارات رشد.

-باقری، ا. (1383). رابطه كیفیت زناشویی با موقعیت اقتصادی، حمایت اجتماعی. فصلنامه خانواده و پژوهش، پژوهشكده اولیاء و مربیان، سال اول، شماره6.

-بریری، ماهرخ (1384). بررسی رضایت شغلی و صفات شخصیت در افسران پلیس دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

-بشریه، حسین(1378). جامعه شناسی سیاسی تهران، نشر نی.

-به پژوه،احمد؛خانجانی،مهدی؛حیدری،محمد، و شکوهی یکتا،محسن،(1386).بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر عزت نفس دانش آموزان نابینا.مجلات پژوهش در سلامت روان شناختی، دانشگاه تربیت معلم تهران: قطب علمی روان شناسی استرس، دوره اول، شماره سوم.

-پرتو عین الدین، مسلم .(1387). رابطۀ حمایت اجتماعی ادراک شده، حرمت خود و افسردگی در دانش آموزان دورۀ متوسطه شهر تهران، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

-تیرگری، ع.؛ اصغرنژاد، ع. ا.؛ بیان زاده، س.ا. و عابدین،ع. ر.(1385). مقایسه سطح هوش هیجانی. ورضامندی زناشویی و رابطه ساختاری آنها در زوجین ناسازگار و سازگار شهرستان ساری. مجله دانشگاه علوم پزشكی مازندران، دوره شانزدهم، شماره 55.

-حكیمی جوادی، س.؛ نامداری، م.؛ شریف عسگری، ف. و اسلامی دهكردی، م. (1388). بررسی ارتباط بین انگیزش پیشرفت و رضایت شغلی كاركنان سازمان آب و فاضلاب استان تهران. مجموعه مقالات دومین همایش سراسری دانشجویی مشاوره، رشد و پویایی دانشگاه الزهرا (س).

-زندی پور، طیبه و مومنی جاوید، مهرآور (1390). بررسی رابطه رضایت زناشویی و رضایت شغلی در كاركنان شركت آب و فاضلاب استان تهران. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره سوم / شماره 7 / تابستان 1390.

-شکرکن،حسین و نیسی،عبدالکاظم ،(1373). تاثیر عزت نفس بر عملکرد دانش آموزان پسر و دختر دبیرستانی. مجلات علوم تربیتی و روان شناسی، دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، چاپ اول،شماره ی اول.

-شیهان،ایلین،(1988).عزت نفس. ترجمه: مالک میرهاشمی و مهدی گنجی(1383).ناشر: ویرایش.

-گل رضایی، محمدحسین .(1391).ارتباط بین پیشینۀ اجتماعی اقتصادی، حمایت اجتماعی، عزت نفس

-میرشهیدی،محمدعلی(1389). بررسی رابطه بین رضایت شغلی وبهره وری کارکنان. كارشناس مدیریت صنعتی،مجله شركت بازرگانی سایپا یدك دفتر منطقه ای مشهد.

-ناتانیل،(1380) .روانشناسی عزت نفس، ترجمه مهدی قراچه داغی، تهران، انتشارات نخستین.

-همیلتون،ملکم(1381). جامعه شناسی دین،ترجمه حسین ثلاثی،تهران،موسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان،چاپ دوم.

-احمدی، سید احمد. (1388). مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره. تهران: سمت.

-آرون، ریمون (1386). مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه شناسی ، ترجمه، محسن ثلاثی ، تهران: علمی و فرهنگی.

-اسمیت، فیلیپ دانیل (1383). ” درآمدی بر نظریه فرهنگی”، ترجمه، حسن پویان، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی؛ مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها

-اینگلهارت، رونالد (1373)، ” تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی”، ترجمه، مریم وتر، تهران: نشر کویری

-به پژوه، احمد. (1386). آسیب شناسی ازدواج و خانواده. تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان.

-جعفری، فروغ. (1381). میزان اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی زوجین پیش از ازدواج بر افزایش رضایت زناشویی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

-دورکیم، امیل. (1381). تقسیم کار اجتماعی. (مترجم. باقر پرهام). تهران: مرکز.

-شجاعی زند، علیرضا. (1384). مدلی برای سنجش دینداری. نامه جامعه شناسی ایران. دوره ششم. شماره اول. بهار

-شعاری نژاد، علی اکبر. (1381). فرهنگ امور رفتاری. تهران: امیرکبیر.

-کاپلان هاردلد،سادوک بنیامین . خلاصه روانپزشکی .پورافکاری نصرت الله،مترجم:انتشارات شهرآب؛1379.

-گنجی، محمد. (1383). تبیین وضعیت دینداری دانشجویان دانشگاه اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان

-مهدی زاده، سید محمد. (1385). رهیافتی انتقادی به فرهنگ و جامعه نو. رسانه. شماره 1.

-غباری بناب ، باقر ؛ سلیمی ، محمد ، سلیمانی ، لیلا و نوری مقدم ، ثنا . ( 1386 ) . هوش معنوی . فصل نامه علمی پژوهشی اندیشه نوین دینی ، شماره 10 ، 147 -125

-احمدی ، سید جعفر ، کج باف ، محمد باقر . (1387) .بررسی نگرش معنوی دانشجویان دانشگاه اصفهان و ارتباط با برخی ویژگی های جمعیت شناختی

– هارتز ، گری . (2005 ) . معنویت و سلامت روان (کاربردهای بالینی ) ، مترجم امیر کامگار و عیسی جعفری .(1387 ) . تهران انتشارات ویرایش .

– مرادی، مریم (1383). بررسی جایگاه و اهمیت و تأثیرات شادمانی در تعلیم و تربیت، پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه اصفهان.

-همیلتون، ملکم. (1388). جامعه شناسی دین. (مترجم. محسن ثلاثی). تهران: تبیان

-اكبری، جعفر. 1380. پروژه ی تحقیقات ی عزت نفس و ارتباط آن با خودپنداره، ماهنامه ی تربیت، شماره ی

-تقی زاده، م. 1379. باد بی آرام نوجوانی. اصفهان. ص 21.

-دیلیو، ولیلیام پوکی، 1378. خودپنداره و موفقیت تحصیلی. ترجمه سیدمحمد میرکمالی. تهران. یسطرون. ص 24.

-رابینز، استیفن پی .1374. رفتار سازمانی. ترجمه پارسائیان و سید محمد اعرابی ، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی ، چاپ چهارم ، جلد دوم.

-شیخ الاسلامی، ر و لطیفیان. م. 1381. بررسی رابطه ابعاد خودپنداره با سلامت عمومی و مولفه های آن در دانشجویان دانشگاه شیراز. تازه های علوم شناختی. 4(1):16-6.

-نور بخش، پ و حسن پور، ق. 1383. برری مقایسه ای عزت نفس و خودپنداره پسران ورزشکار و غیر ورزشکار دوره متوسطه نواحی آموزش و پرورش شهر اهواز و رابطه آنها با پیشرفت تحصیلی. مجله حرکت. 21: 31-19.

-ستورده، ه. (1379) آسیب شناسی اجتماعی، تهران، انتشارات آوای نور.

-شفیع آبادی، عبدالله.(1371) راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخاب شغل، تهران، انتشارات رشد، چاپ پنجم.

-آخوندی، احمد (1376). بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با سازگاری اجتماعی داش آموزان شهر تهران. پایان نامه ی کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.

– آقاپور، مهدی؛ محمدی، اکبر(1388). مقایسه افسردگی پس از زایمان زنان شاغل و خانه دار و روابط آن با حمایت اجتماعی و سازگاری زناشویی.زن و مطالعات خانواده،سال اول شماره چهارم تابستان1388صص9-32

– بخشی­پور رودسری، عباس و همکاران (1384)، «بررسی رابطه میان رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی با سلامت روان در دانشجویان» ، فصلنامه اصول بهداشت روانی، شماره 27 و 28: 145-152

-حسینی حاجی بکنده، سیداحمد و تقی پور، ملیحه (1389). بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار. فصلنامه پژوهشی اجتماعی، سال سوم، شماره هفتم

-خداپناهی،محمدکریم؛ اصغری، آرزو؛ صالح صدق پور، بهرام و کتیبایی، ژیلا (1388). ساخت،اعتبار یابی و رواسازی پرسشنامه حمایت اجتماعی خانواده.فصلنامه خانواده پژوهی،سال پنجم،شماره20

-دلپسند،کامل؛ ایار، علی؛ خانی، سعید؛ محمدی،پریخان(1391). حمایت اجتماعی و جرم:مطالعه تطبیقی جوانن مجرم و عادی شهر ایلام. فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی،دوره1، شماره2

– رستگار خالد، امیر(1384).گسترش نقش زنان در جهت حمایت های شغلی- خانوادگی. مجله جامعه شناسی ایران، دوره ششم، شماره4، 126-165

– ریاحی، محمداسماعیل؛ وردی نیا، اکبرعلی؛ پورحسین، سیده زینب (1389). بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و سلامت روان. فصلنامه علمی – پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دهم،شماره39

– سجودی، عادل (1390). بررسی کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن در شهر رشت.پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی گرایش محض، دانشگاه شهید باهنر کرمان

– علی پور، احمد(1383). ارتباط حمایت اجتماعی با شاخص های ایمنی بدن در افراد سالم »بررسی مدل تاثیر کلی.برگرفته از سایتwww.sid.ir

– عنایتی، میرصلاح الدین؛ حیدری، علیرضا؛ ملک زاده، محمد و ابوالفتحی، یدالله (1385). مقایسه سلامت عمومی، عزت نفس و حمایت اجتماعی در بیماران خودسوز و غیر خودسوز بستری در بیمارستان سوانح و سوختگی چرومی شهرستان گناوه. مجله ارمغان دانش، دوره ی یازدهم، شماره1 ،صص 83-92

-کلدی، علیرضا؛ سلحشوری، پروانه (1391). بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر توانمندسازی زنان. مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال چهارم،شماره چهارم

-گل رضایی، محمدحسین (1375) . ارتباط بین پیشینه اجتماعی اقتصادی، حمایت اجتماعی، عزت نفس با میزان افسردگی در میان دانشجویان دانشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ی علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.

– مروتی شریف آباد، محمدعلی و روحانی تنکابنی، نوشین(1386). حمایت اجتماعی و وضعیت خود مراقبتی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت یزد

نشاط،( 1391)، مجله طبیب شرق،9(4)،275-284

– مسعود نیا، ابراهیم(1390). رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با بروز اختلال افسردگی پس از زایمان. نشریه مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری دانشگاه تهران(نشریه پرستاری ایران)، دوره4، شماره70

-نشاط، رویا (1391). پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس نگرش به نقش جنسیتی و حمایت اجتماعی. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش عمومی، دانشگاه شهید باهنرکرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

– نیکورز، طیبه (1389). بررسی عوامل موثر بر میزان سلامت اجتماعی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید باهنر کرمان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی گرایش محض ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

– هاشمیان، نفیسه(1391). بررسی رابطه ساده و چندگانه حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله ای با سلامت روان در دانشجویان دانشکده ادبیات شهیدباهنر کرمان.پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

-غباری‌بناب، باقر؛ سلیمی، محمد؛ سلیانی، لیلا؛ نوری مقدم، ثنا (1386). هوش معنوی. فصلنامه علمی- پژوهشی اندیشه نوین دینی 3 (10)، 147-125.

-محمدی، مسعود (1382). عوامل موثر بر تاب‌آوری در افراد در معرض خطر سوء مصرف مواد. پایان نامه منتشر نشده‌ی دکتری. تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی.

-افرور، غلامعلی، ( 1375 )، مفهوم مذهب، مجله پیوند، شماره 2

-عابدی، محمد رضا ، میر شاه جعفری، ابراهیم؛ ؛ دریكوندی، هدایت الله (1381). شادمانی و عوامل. مؤثر بر آن. ماهنامه علوم شناختی. سال 4، شماره3 .

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره نگرش مذهبی

منابع انگلیسی

-Kaplan,H.I and Sadock,B.I(1991).Comparehensive glossary of Psychiatry and Psyc.logy .New York: Williams and wilkins

-Bandura, A. (1977). Self-efficacy. In V.S. Ram chaudram (Ed). Encychopedia of human behavior, 1, 71- 81.

-Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

-Byrne, B. M., & Shavelson, R. J. (1986). On the structure of adolescents self-concept. Journal of Educational Psychology, 78, 474-81

-Schaefer, C., Coyne, J. C., & R. S. Lazarus (1981), “The Health Related Function Social Support”, Journal of Behavior Medicine, No 4: 70-96

-Al-Arabi S(2003). Social support, coping methods and quality of life in Hemodialysis patient. PHD Dissertation, Galveston, University of Texas

Bonomi AE, Patrick DL, Bushnell DM and Martin M(2000). Validation of the United States’ version of the world health organization quality of life (WHOQOL) instrument. J Clin Epidemiol; 53(1): 1-12.

-Cohen S.& Wills TA.(2002).stress,social support, and the buffering hypothesis.psychol Bull.98:310-57.

-Hawks SR,Hull ML,Thalman RL,Richins PM (2009).Review of spiritual health: definition ,role,and intervention strategies in health promotion, Am I health promot;9(5):371-8.

-HUNLER,o,s. &Genc,O Z,T,I.(2005).The effect of religiousness on marital satisfaction: Testing the mediator role of marital problem solving between religiousness and marital satisfaction. Contemporary family therapy, 27(1),123-136 .

-Khoshdel Mosa(2009). Relationship between social support and self respect in students of Tabriz

O’Dea, Thomas F;Yinger J.MILTON(1999).five Dilemmas in the institutionalization of religion, journal for the scientific study of religion, VOL.1,no.1,pp.30-410.

-Roberts,K,A,(1992). A sociological overview: mental health implication of religion-c,New York,Guilford,108-141.

-Schaffer MA(2004).Social support.In: Peterson sj,Bredow TS:Middle Range Theories. Philadelphia: Lippincott;179-202.

-Streeter CL, Franklin C(1992). Defining and measuring social support: Guidelines for Social Work Practitioners. Research on Social Work Practice; 2(1): 81-98.

-Trief PM, Ploutz-Snyder R, Britton KD and Weinstock RS(2004). The relationship between marital quality and adherence to the diabetes care regimen. Ann Behav Med; 27(3): 148-54.

-Yang,Ke-ping, mao,Xiu-ying,2007,Astudy of nurses spiritual intelligence: Across-sectional questionnairs survey, I nternational journal of Nursing studies 44, 999-1010.

-Yinger,J.Milton,(1996).A structural examination of religion, journal for the scientific study of religion,VOL.8,pp.88-990.

تحقیق METALLURGY Technical Activities

تحقیق METALLURGY Technical Activities

تحقیق فوق در مورد متالوژی فعالیتهای فنی میباشدکه با متن مقاله فوق با متن انگلیسی است
دسته بندی مواد و متالوژی
فرمت فایل doc
حجم فایل 121 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 136

تحقیق METALLURGY Technical Activities

فروشنده فایل

کد کاربری 7377

METALLURGY Technical Activities

METALLURGY

Technical Activities

1997

NISTIR 6066

U.S. Department of Commerce

Technology Administration

National Institute of Standards

and Technology

Materials Science and Engineering Laboratory

Certain companies and commercial products are mentioned in this report. They are used to either

completely specify a procedure or describe an interaction with NIST. Such mention is not meant as

an endorsement by NIST or to represent the best choice for that purpose.

ii

METALLURGY DIVISION

CHIEF

Carol A. Handwerker

Phone (301) 975-6158

DEPUTY CHIEF

Robert J. Schaefer

Phone (301) 975-5961

GROUP LEADERS

Electrochemical Processing

Gery R. Stafford

Phone (301) 975-6412

Magnetic Materials

Robert D. Shull

Phone (301) 975-6035

Materials Performance

E. Neville Pugh

Phone (301) 975-4679

Materials Structure and Characterization

Frank W. Gayle

Phone (301) 975-6161

Metallurgical Processing

John R. Manning

Phone (301) 975-6157

iii

TABLE OF CONTENTS

Page

INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

ELECTRONIC PACKAGING, INTERCONNECTION AND ASSEMBLY . . . . . . . . . . . . . 7

Lead-Free Solders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

High-Temperature Solders for Microelectronics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Solderability Measurements for Microelectronics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Solder Interconnect Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Stress Measurements in Electronic Packaging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Solder Jet Printing for Microelectronics Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

INTELLIGENT PROCESSING OF MATERIALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Solidification Path Modeling for Casting of Multicomponent Aerospace Alloys . . . . . . 22

Generation of Grain Defects Near Corners and Edges in Castings . . . . . . . . . . . . . . . 24

Porosity in Castings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Thermophysical Data for Castings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Magnetics for Steel Processing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

MAGNETIC MATERIALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Giant Magnetoresistance Materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Processing and Micromagnetics of Thin Magnetic Films . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Magnetic Properties of Nanomaterials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

METALS DATA AND CHARACTERIZATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Thermophysical Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Microstructural Studies of Complex Phases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Mechanical and Thermal Properties of Multilayered Materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Hardness Standards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Magnetic Properties and Standard Reference Materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Lightweight Materials for Automotive Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Performance of Structural Materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Performance of Materials in Corrosive Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Magneto-Optical Imaging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Development of Scanning Acoustic Microscopy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Electron Microscopy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

METALS PROCESSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Processing of Advanced Materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Solidification Modeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

iv

Sensors and Diagnostics for Thermal Spray Processes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Electrodeposition of Alumium Alloys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Electrodeposited Coating Thickness Standards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Gold Microhardness Standards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Electrogalvanzied Coatings on Steel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Electrodeposited Chromium from Trivalent Electrolytes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Electrochemical Processing of Nanoscale Materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

DENTAL AND MEDICAL MATERIALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Advanced Restorative Dental Materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

EVALUATED MATERIALS DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

NACE-NIST Corrosion Data Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

HIGH TEMPERATURE SUPERCONDUCTIVITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Magnetic Properties of Superconductors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

ADDITIONAL OUTPUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

RESEARCH STAFF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

ORGANIZATIONAL CHARTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Metallurgy Division . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Materials Science and Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

National Institute of Standards & Technology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

v

INTRODUCTION

Carol A. Handwerker, Chief

This report describes the major technical activities and accomplishments of the Metallurgy

Division in 1997, and, therefore, reflects the research priorities established after extensive

consultation and collaboration with our customers in US industry. It also reflects the Program

planning and management structure that we have developed within the Materials Science and

Engineering Laboratory (MSEL) to meet the identified needs of the Nation’s measurement and

standards infrastructure. The Division is organized administratively into groups that represent the

Division’s core expertise in Metallurgical Processing, Electrochemical Processing, Magnetic

Materials, Materials Structure and Characterization, and Materials Performance. However, by

virtue of the interdisciplinary nature of materials science and engineering, the Program teams cut

across the Division’s management groups and, in many cases, cut across MSEL Divisions and the

NIST Laboratories in order to best meet the scientific and technical needs of our customers. We

hope that this report provides insight into how our research programs meet the objectives of our

customers, how the capabilities of the Metallurgy Division are being used to solve problems

important to the national economy and the measurements and standards infrastructure, and how we

interact with our customers to establish new priorities and programs. We welcome advice and

suggestions from our customers on how we can better serve their needs.

The NIST Metallurgy Division mission is to provide measurement methods, standards, and

a fundamental understanding of materials behavior to aid US industry in the more effective

production and use of both traditional and emerging materials. As part of this mission we are

responsible not only for developing new measurement methodologies with broad applicability

across materials classes and industries, but also for working with individual industry groups to

develop and integrate measurements, standards, and evaluated data for specific, technologically

important applications.

The Metallurgy Division philosophy is that the development of measurement methods must

be coupled with a fundamental understanding of the relationship among materials structure,

processing, and properties in order to have a lasting impact in measurement science and the

industries we serve. Two examples of this philosophy are:

• Beginning in 1990, NIST set up a major new research program specifically aimed at

providing the scientific understanding and measurement capability needed to enable U.S.

industry to make the best GMR materials in the world. This program was centered on a

new facility, known as the Magnetic Engineering Research Facility (MERF), which is one

of the most advanced magnetic thin-film production plants ever constructed. From the

beginning, NIST researchers have developed the measurement techniques, clarified the

scientific issues, and established the manufacturing processes needed to produce the

highest quality GMR materials. Once again this year, research at MERF is defining the

state-of-the-art in magnetic thin film fabrication. NIST researchers at MERF set a new

record for the largest value ever recorded in the type of material (a spin valve with one Cu

layer) best suited to commercial products, discovered that increasing specular electron

1

scattering at the top and bottom surfaces of a spin valve plays a key role in achieving the

largest possible GMR values, and found two processing methods for increasing specular

electron scattering. These NIST discoveries were transferred to U.S. industry as quickly

as possible for implementation in its manufacturing facilities.

• Thermal barrier coatings protect engine parts from the elevated temperatures of the

combustion process. It had been proposed that the presence of the numerous interfaces in

multilayer thermal barrier coatings decreases their thermal conductivity, making multilayer

coatings more effective thermal barriers than the materials from which they are

تعداد صفحات فایل: 136

تحقیق فوق در مورد متالوژی فعالیتهای فنی میباشدکه با متن مقاله فوق با متن انگلیسی است

سبک معماری شیکاگو

سبک معماری شیکاگو

سبک معماری شیکاگو

ویژگی‌های ساختمان‌های مکتب شیکاگو

3 معمار مهم مکتب شیکاگو

دسته بندی معماری
فرمت فایل ppt
حجم فایل 2289 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22

سبک معماری شیکاگو

فروشنده فایل

کد کاربری 12271

فایل بصورت پاورپوینت می باشد

ویژگی‌های ساختمان‌های مكتب شیكاگو

دلایل رشد مكتب شیكاگو

شرکت های سازنده پیرو مکتب شیکاگو

3 معمار مهم مکتب شیکاگو

فایل پاورپوینت 22 اسلاید